Zgłoś uwagę

AIR WRO: nabór dla rezydentów z miast partnerskich Wrocławia

Program Rezydencji Artystycznych AIR Wro zaprasza na rezydencję do Wrocławia między czerwcem a październikiem tego roku przedstawicieli środowisk artystycznych i kulturalnych z miast partnerskich – Bredy (Holandia), Poitiers i Lille (Departament La Vienne/Francja), Drezna i Wiesbaden (Niemcy), Grodna (Białoruś), Hradca Kralove (Czechy), Kowna i Wilna (Litwa), Lwowa (Ukraina) oraz Ramat Gan (Izrael).

 

Nabór trwa do 28 kwietnia. 

Program Rezydencji Artystycznych AIR Wro
Celem nadrzędnym Programu Rezydencji Artystycznych AIR Wro, a w związku z tym Rezydencji Artystycznej, jest wsparcie i promocja działań w obszarze kultury i sztuki Rezydentów reprezentujących różne ich dziedziny, jak i Rezydentów aktywnych na ich pograniczu, zainteresowanych współpracą z przedstawicielami wrocławskiego i dolnośląskiego środowiska artystycznego i kulturalnego oraz lokalnymi społecznościami, a także otwartych na twórczą wymianę doświadczeń i praktyk, w efekcie czego budowane będą relacje międzynarodowe oraz interkulturow. 

Współczesna kultura i tożsamość miejska
W 2017 roku podstawowym założeniem programowym AIR Wro jest współczesna kultura i tożsamość miejska – miejskość definiowana jako zbiór cech, zagadnień i zadań związanych z danym miastem, na przykład Wrocławiem, ale też miastem pojmowanym jako przestrzeń wspólna – wspólnie określana, stwarzana i budowana. Wspólna dla określonej grupy mieszkańców, ale też wspólna dla mieszkańców różnych miast w odniesieniu do konkretnych tematów i zjawisk. Pojęcie miasta stanowić ma punkt wyjścia do działań związanych z badaniem i analizą współczesnych miast, diagnozą i refleksją nad ich kondycją oraz stopniem świadomości społecznej i obywatelskiej ich mieszkańców, ich zaangażowaniem i uczestnictwem w miejskich przedsięwzięciach i inicjatywach, poczuciem współodpowiedzialności za dzieloną przestrzeń – rozumianą jako sfera publiczna, a jednocześnie wspólnota mieszkańców. 

Przykładowymi działaniami, wyrażonymi za pośrednictwem dowolnych środków wyrazu, które w szczególny sposób mogą przyczynić się do realizacji głównego założenia AIR Wro, będą więc projekty artystyczne, kulturalne, kulturotwórcze, animacyjne, edukacyjne i badawcze inspirowane miastem i czerpiące m.in. z tradycji ruchów miejskich i oddolnych, miejskiego aktywizmu, dedykowane bieżącym sprawom i problemom miast, na przykład przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej, ochronie środowiska i ekologii, edukacji obywatelskiej i kulturalnej, kwestiom społecznym i polityce kulturalnej – idei mediacji oraz poszukiwania dobrych praktyk i rozwiązań dla współczesnych miast.

Więcej informacji: T U T A J

Galeria

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Open Call

Podziel się

Wróć do spisu aktualności
<< Poprzednia Następna >>

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail