Zgłoś uwagę

AIR WRO: znamy wyniki 5. edycji Konkursu dla NGO

Znamy wyniki piątej edycji Konkursu na realizację rezydencji i wizyt studyjnych dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych! Spośród trzynastu poprawnych pod względem formalnych wniosków wybrane zostały dwa: „Aerial Residency 2018” Stowarzyszenia Kulturalno-Ekologicznego „Filtrator” oraz „Ciekłe Miasto II. Środowisko” Fundacji Wersja. Oba projekty nawiązują bezpośrednio do tematów, nad którymi w roku 2018 będziemy pracować w ramach AIR Wro:  tożsamości i kultury miejskiej oraz zrównoważonego rozwoju i kształtowania świadomości w obszarze ekologii, prezentując jednocześnie dwie różne formy wyboru zaproszonych rezydentów: poprzez otwarty nabór dla artystów i na podstawie rekomendacji kuratorskiej.

Aerial Residency 2018
Tematem projektu jest wypracowanie kampanii społecznej mającej na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Sokołowska w obszarze troski o jakość lokalnego powietrza. Mierzyć się z poważnym problemem zanieczyszczenia w odniesieniu do dawnego uzdrowiskowego potencjału miejscowości będzie artysta wyłoniony na drodze otwartego naboru, a w podczas swojej rezydencji zrealizuje on m.in. serię warsztatów z mieszkańcami oraz przygotuje wydawnictwo związane z tematyką redukcji ich negatywnego wpływu na lokalne środowisko.

Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne „Filtrator” jest inicjatywą absolwentów ochrony środowiska oraz animatorów kultury. Stowarzyszenie jest nastawione na promowanie zrównoważonego rozwoju jako elementu codzienności. W swoich działaniach kładzie nacisk na zwiększanie popularności postaw ekologicznych oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kulturalnej społeczeństwa. Stowarzyszenie zajmuje się głównie organizowaniem warsztatów i prelekcji dla dzieci i młodzieży, wspieraniu lokalnych inicjatyw oraz wydarzeń, które w praktyce pozwalają zrozumieć idę świadomego korzystania z zasobów przyrody.

Celami stowarzyszenia są także: zmiana powszechnego wyobrażenia na temat organizacji pozarządowych, informowanie i edukowanie społeczeństwa o działaniach wywierających pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego, inicjowanie wszelkich form aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych, inicjowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, promowanie kultury ekologicznej i bioregionalizmu.

Ciekłe Miasto II. Środowisko
W ramach projektu zaproponowanego przez Fundację Wersja, niemiecka artystka Judith Röder powróci do Wrocławia, aby kontynuować działania rozpoczęte w 2015 roku w związku z wystawą „Subtelności”, którą zaprezentowała w galerii SiC! BWA Wrocław. Röder wraca dokładnie po trzech latach, aby poszerzyć swoją refleksję nad miastem i „stanem skupienia” o kontekst środowiska naturalnego Dolnego Śląska. Tematem przewodnim jej działań, realizowanych wspólnie we współpracy z uczestnikami warsztatów, będzie badanie relacji świata przyrodniczego i kulturowej tożsamości mieszkańców regionu. Kontynuacja „Ciekłego Miasta” stanowi jednocześnie kontynuację i poszerzenie współpracy pomiędzy galeriami BWA Studio Wrocław i SiC! BWA Wrocław, a Biurem Wrocław 2016 w ramach AIR Wro.

Judith Röder to artystka wizualna z Daun w Niemczech. W latach 2002-2005 kształciła się w zakresie szkła witrażowego w Monachium, a w roku 2010 ukończyła studia na Instytutcie Ceramiki i Szkła Artystycznego na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Kobelncji. W swoich pracach wykorzystuje materiały naturalne, które chętnie łączy z nowymi technologiami, jednak to zawsze szkło zajmuj w nich centralne miejsce, stając się zarówno ekranem dla efemerycznych projekcji, jak i miejscem utrwalenia śladów procesów, które wymykają się percepcji zmysłowej.

Konkurs dla NGO i spółdzielni socjalnych AIR Wro organizuje już od 2015 roku. Dzięki wprowadzeniu takiego rozwiązania w ciągu ostatnich lat udało się zainteresować wspieraniem mobilności, zwłaszcza w formule rezydencji artystycznych, kilkanaście organizacji z Dolnego Śląska i Wrocławia. Ostatnie cztery edycje konkursu umożliwiły realizację działań z Fundacją Teatr Bezdomny, Fundacją Wersja oraz Grupą Warstwy, Fundacją na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, Parafią Ewangelicko-Augsburską w Świdnicy, Stowarzyszeniem Teatralnym Teatr Cinema, Fundacją h/2 oraz Fundacją Jubilo. Więcej o zrealizowanych projektach przeczytać można w publikacjach podsumowujących działania AIR Wro w roku 2016 [TU] i latach 2014-2015 [TU].

Galeria

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Konkurs-dla-NGO-profilowe

Podziel się

Wróć do spisu aktualności
<< Poprzednia Następna >>

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail