Zgłoś uwagę
Akademia Europejskiej Stolicy Kultury 2016

Szczegóły programu

Organizacje sektora kultury coraz bardziej profesjonalizują swoje działania, dostosowują się do zmieniających warunków społecznych i ekonomicznych, stawiają na innowacje i nieszablonowe projekty, aktywnie włączają się w dialog społeczny. Pod tym kątem Wrocław już dziś może stanowić przykład dla innych. Dzięki zdobyciu przez miasto tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku procesy te będą się intensyfikować. Akademia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 będzie wzmacniać potencjał wrocławskiego sektora kultury. Jej program został ułożony tak, aby obejmował możliwie jak najwięcej obszarów ważnych dla funkcjonowania i organizacji życia kulturalnego. 

Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 stała się okazją do zintegrowania pracowników instytucji kulturalnych i artystycznych z Wrocławia i regionu Dolnego Śląska wokół programu „Akademia ESK”, który ma na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji ludzi zajmujących się szeroko pojętym krzewieniem kultury. 

Poszczególne działania w ramach Akademii skierowane są do różnych grup odbiorców: od kadry zarządzającej instytucjami kultury (Moduł I: Akademia Liderów Kultury), przez pracowników tej branży (Moduł II: Szkolenia dla pracowników) po młodych i ambitnych, czyli wolontariuszy (Moduł III: Szkolenia dla wolontariuszy). Ważnym elementem Akademii ESK 2016 będzie uruchomienie rocznego programu szkoleniowego dla pracowników sektora kultury we Wrocławiu, który służyć ma długofalowemu rozwojowi widowni (Moduł IV: Audience Development). W ramach Akademii Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 chcemy wzmocnić również sytuację finansową podmiotów działających w sektorze kultury poprzez Doradztwo grantowe. 

Moduł I: Akademia Liderów Kultury
Pilotażowy projekt studiów podyplomowych z zakresu ekonomii kultury i psychologii przywództwa, skierowany jest do menedżerów realizujących działania w sektorze kultury poszukujących nowych kierunków strategicznych dla swoich organizacji i ścieżek rozwoju indywidualnego. Autorską ofertę projektu opracował zespół Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prowadzony przez prof. dr. hab. Jerzego Hausnera. Projekt współorganizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury.

Akademia Liderów Kultury to roczne studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą. Celem projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji kadry zarządzającej zajmującej się problematyką ekonomii kultury, w szczególności w aspekcie zadań realizowanych w ramach ESK 2016 r. 

Studia organizowane są wspólne przez:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Małopolską Szkołę Administracji Publicznej),

Biuro Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 (Biuro Festiwalowe Impart 2016),

Narodowe Centrum Kultury.

Pierwsza edycja studiów odbyła się w roku akademickim 2013/2014, a udział wzięło w niej 15 słuchaczy – członków kadry zarządzającej najwyższego szczebla wrocławskich instytucji i organizacji związanych z kulturą. Obecnie trwa druga edycja Akademii Liderów Kultury.

Projekt finansowany jest ze środków Biura Festiwalowego Impart 2016, Narodowego Centrum Kultury oraz instytucji delegujących słuchaczy.

Osoba odpowiedzialna za moduł: Michał Grudziński
(michal.grudzinski@wroclaw2016.pl; 508 492 028) 


Moduł II: Szkolenia dla pracowników instytucji kultury
Biuro Europejskiej Stolicy Kultury wraz z Kancelarią Lassota organizuje cykl szkoleń „Kultura w zgodzie z prawem”. Szkolenie jest bezpłatne i skierowane jest do pracowników instytucji kultury.

Tematyka spotkań obejmuje wybrane zagadnienia prawne przydatne w związku z działaniami planowanymi w kontekście przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Wiedza na temat poruszanych zagadnień będzie przydatna także w bieżących działaniach każdej instytucji kultury. Do tej pory odbyły się następujące szkolenia:
Gry miejskie, konkursy i loterie w instytucjach kultury,

Wykorzystanie fotografii w promocji instytucji kultury,

Dane osobowe w instytucji kultury.

Szkolenia odbywają się kwartalnie w Biurze Festiwalowym Impart 2016.
Informacje o kolejnych szkoleniach pojawiać się będą na stronie internetowej Europejskiej Stolicy Kultury oraz na naszym profilu na Facebooku. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do zapisów!

Osoba odpowiedzialna za moduł: Michał Grudziński
(michal.grudzinski@wroclaw2016.pl; 508 492 028) 

Moduł III: Szkolenia dla wolontariuszy
Niezwykle ambitni, zaangażowani, ciekawi świata i aktywni – oto nasi wolontariusze. To z myślą o nich stworzyliśmy trzeci moduł projektu Akademia ESK, na który składa się cykl szkoleń oraz warsztatów, prowadzonych przez doświadczonych trenerów i pracowników merytorycznych Biura Festiwalowego Impart 2016 – ekspertów w poszczególnych dziedzinach.

Mając na uwadze indywidualne zainteresowania wolontariuszy, a także charakter ich aktywności, opracowano autorski program szkoleń, zwiększających kompetencje oraz ogólną wiedzę wolontariuszy w dziedzinie kultury, przybliżających im m.in. zasady organizacji i funkcjonowania instytucji kultury. Zakres tematyczny szkoleń obejmuje m.in.:

wprowadzenie merytoryczne w projekt Europejskiej Stolicy Kultury, 

elementy organizacji dużych przedsięwzięć artystycznych, 

komunikację i promocję, 

finansowanie działalności kulturalnej, 

kwestie uniwersalne i przydatne w każdej dziedzinie, jak szkolenie z podstaw pierwszej pomocy czy praw autorskich. 

Szkolenia skierowane są do wolontariuszy, którzy współpracując z Biurem Europejskiej Stolicy Kultury przy projektach realizowanych w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Osoba odpowiedzialna za moduł: Aleksandra Jasiok
(aleksandra.jasiok@wroclaw2016.pl; 501 214 914)

Moduł IV: Audience Development
Projekt skierowany do pracowników instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych z Wrocławia i regionu, którym zależy na strategicznym budowaniu relacji z publicznością. W ramach projektu prowadzonego merytorycznie przez Fundację IMPACT polscy i brytyjscy eksperci poprowadzą warsztaty i konsultacje indywidualne dotyczące pracy z odbiorcą wydarzeń kulturalnych i pozyskiwaniem nowego odbiorcy. Na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczeń uczestnicy stworzą indywidualne plany dla swoich organizacji gotowe do wdrożenia w 2016 i 2017 roku.

Rozwój widowni (ang. audience development) to metoda, sposób pracy organizacji kulturalnej skoncentrowany na ilościowym i jakościowym rozwoju publiczności.
Biuro Europejskiej Stolicy Kultury i Fundacja Impact zapraszają osoby zajmujące się kulturą na szkolenia z zakresu audience development. Więcej informacji o tym module znajduje się tutaj → TUTAJ. 

Osoba odpowiedzialna za moduł: Dominika Kawalerowicz
(dominika.kawalerowicz@wroclaw2016.pl; 501 214 404)

Moduł V: Doradztwo grantowe
W ramach Akademii Europejskie Stolicy Kultury proponujemy również organizacjom pozarządowym działającym w sferze kultury wsparcie w pozyskaniu funduszy.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kreatywna Europa, granty norweskie, Fundusz Wyszehradzki, Fundacja Kronenberga, Fundacja Polska Miedź… to tylko kilka z najpopularniejszych źródeł dofinansowania projektów kulturalnych. Lista grantodawców, którzy udzielają wsparcia finansowego podmiotom działającym w sferze kultury, obejmuje instytucje publiczne, fundacje zakładane przez przedsiębiorstwa, instytuty kultury, fundacje międzynarodowe itd. Dzięki zróżnicowaniu dostępnych źródeł dofinasowania, instytucje kultury i organizacje pozarządowe mają szanse otrzymać wsparcie na praktycznie każdy rodzaj projektu artystycznego i kulturalnego. 

Instytucjom chcącym skonsultować swój pomysł i zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dofinansowania oferujemy doradztwo w zakresie: 

znalezienia i dopasowania potencjalnych źródeł finansowania,

przygotowania aplikacji grantowych. 

Konsultacje odbywają się w każdy piątek, w Biurze Festiwalowym Impart 2016. Prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania telefonicznie lub mailowo oraz uzupełnienie i przesłanie mailem krótkiej Karty Projektu.

Osoba odpowiedzialna za moduł: Michał Grudziński
(michal.grudzinski@wroclaw2016.pl; 508 492 028)

Koordynator Programu Akademia ESK:

Michał Grudziński – tel. 508 492 028

michal.grudzinski@wroclaw2016.pl

Moduł I: Akademia Liderów Kultury, Moduł II: Szkolenia dla pracowników instytucji kultury oraz Moduł V: Doradztwo grantowe

Kontakt: Michał Grudziński
e-mail: michal.grudzinski@wroclaw2016.pl

tel. 508 492 028

 

Moduł III: Szkolenia dla wolontariuszy

Kontakt: Aleksandra Jasiok
e-mail: aleksandra.jasiok@wroclaw2016.pl

tel. 501 214 914

 

Moduł IV: Audience Development

Kontakt: Dominika Kawalerowicz
e-mail: dominika.kawalerowicz@wroclaw2016.pl

tel. 501 214 404

Partnerzy i sponsorzy

Dzięki nim to wszystko jest możliwe!

Ładowanie...
Ładowanie...

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail