Zgłoś uwagę

Akupunktura miasta: poznaliśmy wyniki konkursu

Poznaliśmy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów między ulicą Zawalną a kanałem Różanka we Wrocławiu. Konkurs był elementem „Akupunktury miasta”, projektu programowego ARCHITEKTURA ESK Wrocław 2016.

Na konkurs wpłynęło 14 prac spełniających wymogi formalne.  Pierwszą nagrodę w wysokości 20 000 zł przyznano pracy zgłoszonej przez ARCH_IT  Architektura + Design – Wrocław. W uzasadnieniu podkreślono, że praca w najwłaściwszy sposób odczytała walory zaniedbanego obecnie miejsca oraz możliwość ich wykorzystania. Przestrzeń potraktowana została jako uniwersalne tło dla różnych form aktywności. Kreacja tej atrakcyjnej przestrzeni oparta jest na tworzeniu  ram, w których rozwija się życie społeczne. Cytując autorów ,,przestrzeń publiczna nie jest pochodną ścian i posadzek, lecz rozwiązaniem skomplikowanego równania, którego niewiadomymi są wszyscy jej użytkownicy a wynikiem - całokształt wydarzeń w danym momencie ".

Autorzy dzięki zaprojektowaniu niezbędnego zaplecza proponują partycypację mieszkańców w formowaniu przestrzeni, polegającą na dokonywaniu wyboru, spośród  wielorakiej gamy ujętych w projekcie aktywności - od codziennego użytkowania i wypoczynku w parku proponowanego najbliższym mieszkańcom poprzez jarmarki, targi czy festyny z możliwością grillowania do imprez masowych i koncertów, w strefie wałów i terenów zalewowych. Projekt stwarza subtelne ramy dla wszystkich wymienionych działalności strefując teren na plac wejściowy z kubaturą, park i łąkę nadodrzańską, łącząc je ciągiem pieszo - rowerowym ze strukturą całego miasta.

Praca także w wymiarze społecznym wzmacnia więzi sąsiedzkie i umożliwia mozolną budowę społeczeństwa obywatelskiego, mieszkańców świadomych swojego miejsca i identyfikujących się z nim jako alternatywę dla anonimowych blokowisk - sypialni.

 

Więcej o konkursie można przeczytać: T U T A J

 

Galeria

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Akupunktura miasta Pierwsza nagroda w konkursie Pierwsza nagroda w konkursie (2)

Podziel się

Wróć do spisu aktualności
<< Poprzednia Następna >>

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail