Zgłoś uwagę

System identyfikacji wizualnej

System identyfikacji wizualnej ESK Wrocław 2016 — pliki do pobrania
Poniżej znajdują się pliki i dokumenty wchodzące w skład systemu identyfikacji wizualnej Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Skrócony podręcznik stosowania ramy graficznej ESK Wrocław 2016 zawiera podstawowe informacje; jego rozwinięciem są szczegółowe instrukcje stosowania ramy graficznej w zależności od rodzaju finansowania projektów, instrukcja stosowania ramy graficznej dla social mediów oraz Księga systemowa ESK Wrocław 2016.

⇒ 00. Skrócony podręcznik stosowania ramy graficznej dla wydarzeń ESK

⇒ 01. Instrukcja stosowania ramy graficznej dla projektów finansowanych z Wieloletniego Programu Rządowego ESK Wrocław 2016

⇒ 02. Instrukcja stosowania ramy graficznej dla projektów niefinansowanych z Wieloletniego Programu Rządowego ESK Wrocław 2016

⇒ 03. Instrukcja stosowania ramy graficznej dla social mediów

⇒ 04. Zestaw znaków graficznych - tzw. belki logotypowe / [ENG VERSION] ⇒ 04. A set of graphic characters - the so-called. beams logos

⇒ 05. Księga systemowa ESK Wrocław 2016

W przypadku pytań i wątpliwości co do sposobu zastosowania ramy graficznej Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 w projektach oraz w celu ich akceptacji, prosimy o kontakt pod adresem: 
branding@wroclaw2016.pl


Branding
Wszystkie wydarzenia wpisane do kalendarza obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, powinny być oznakowane z wykorzystaniem mobilnych elementów brandingowych, zawierających identyfikację wizualną ESK Wrocław 2016 (m.in. kubiki, leżaki, kostki, windery i inne). W celu określenia zapotrzebowania na elementy na dane wydarzenie oraz szczegółów odbioru, prosimy o kontakt pod adresem:
branding@wroclaw2016.pl


Zasady używania logotypu

Logo projektu Wrocław – Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

  • Zarezerwowane wyłącznie dla projektów będących częścią programu artystycznego bądź programu przygotowań Wrocławia do tytułu ESK 2016.
  • Posługiwanie się tym logotypem wiąże się z podpisaniem umowy licencyjnej, określającej formę i obszary posługiwania się znakiem graficznym.

Celem stosowania oficjalnego logotypu jest komunikowanie i promowanie poszczególnych działań w ramach projektu ESK oraz wyróżnianie już istniejących projektów artystycznych, kulturalnych i społecznych wpisujących się w program i idee ESK oraz promocja samego miasta jako ESK 2016.

Wyróżniamy następujące rodzaje zastosowania logotypu:

  1. komunikowanie projektów realizowanych w ramach ESK 2016
  2. upowszechnianie i promocja ESK 2016 we Wrocławiu przez instytucje, takie jak ambasady i polskie konsulaty, instytuty kultury polskiej czy ośrodki zagraniczne Polskiej Organizacji Turystycznej
  3. trzecimrodzajem zastosowania będzie przyznanie logotypu dla sponsorów i partnerów wydarzeń związanych z ESK

W kwestiach związanych z punktem nr 1) oraz 3) prosimy o kontakt na adres: sekretariat(at)impart.art.pl oraz z asystentami kuratorów.

 

Unijne logo idei ESK

  • Komunikuje, że ESK jest projektem zainicjowanym i regulowanym przez Unię Europejską.
  • Powinno towarzyszyć wszystkim projektom, które sygnują działania podejmowane w ramach ESK 2016 we Wrocławiu.
  • Logo można pobrać ze strony http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Projekt ESK jest wiodącym przedsięwzięciem Unii Europejskiej w dziedzinie kultury, dlatego reguły konkursu o tytuł ESK nakładają na organizatora obchodów szereg obowiązków. Jednym z nich jest konieczność zamieszczania unijnego logo konkursu ESK na materiałach sygnujących wydarzenia lub projekty organizowane w ramach ESK.

Partnerzy operatora ESK 2016 mogą zostać zobowiązani do zamieszczenia unijne logo ESK na swoich stronach www, materiałach promocyjnych, etc.

 


Kontakt
W kwestiach dotyczących brandingu oraz konsultacji projektów z wykorzystaniem znaków graficznych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 proszę pisać na adres:
⇒ branding@wroclaw2016.pl

Pliki do pobrania

Podziel się

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail