Zgłoś uwagę
Zmień kuratora
Chris Baldwin

Chris Baldwin

Kurator ESK 2016 ds. performance

Reżyser, pedagog, pisarz, twórca metody “teatro de creaciòn”. Znany w Europie i na świecie dzięki realizacji dużych plenerowych produkcji teatralnych, wydarzeń kulturalnych oraz organizacji festiwali. Jest specjalistą od wydarzeń na otwartych, często wymagających przestrzeniach, poruszających aktualne problemy danego miejsca, angażujących lokalną społeczność.
 

Od 2005 roku jest wykładowcą Rose Bruford College oraz Central School of Speech and Drama w Londynie.  Sztuka "Bright Angel" (napisana wspólnie z Berndem Kesslerem) została wystawiona w pięciu niemieckich państwowych teatrach.
 

Jest autorem wielu publikacji i książek dotyczących reżyserii teatralnej, edukacji oraz sztuk teatralnych dla dzieci i dorosłych, które zostały wydane w języku angielskim, hiszpańskim oraz bułgarskim. 

Ważniejsze osiągnięcia:

  • W 2011 i 2012 roku napisał i wyreżyserował dwa duże przedstawienia, realizowane w ramach Igrzysk Olimpijskich w Londynie: „The Way the Winds Blow” w Rutland oraz "Raise the Sky" (wydarzenie dla 10 tysięcy widzów, z 2 tysiącami uczestników, transmitowane na żywo przez telewizję BBC)
  • Nagroda na międzynarodowym festiwalu teatralnym FETEN  (Best Theatre Text 2004) za dramat „Cosima” 

Kontakt:

chris.baldwin@wroclaw2016.pl

Performance

"Sztuka performance’u to znacznie więcej niż kreacja słowa w określonej przestrzeni i w konkretnym czasie. To idea wykraczająca poza wymiary rzeczywistości, chociaż wpisana w dane miejsce, trwająca w określonej chwili. To historia, zjawiska i relacje międzyludzkie skupione w unikatowym tu i teraz.
 

Tak właśnie postrzegam moją twórczość – jako esencję tworzenia, niekończący się proces, w który włączeni zostają wszyscy, bez podziału na animujących i odbierających sztukę. W Teatro de Creacion nie ma miejsca na granice i podziały. Nie ma twórców i widowni, bo sztuka powstaje na styku ich światów, żywi się nimi, oddycha i stopniowo nabiera kształtu, zyskując autonomiczny byt. Nie ma tu miejsca na stawianie granic między twórcami profesjonalnymi i amatorami, bo najistotniejszy jest wspólny dla jednych jak i drugich sam proces powstawania, ewolucja znaczeń, metamorfoza oczekiwań i skojarzeń. Nie ma tu też tradycyjnych dyskusji, bo nie chodzi przecież o słowo, ale o ekspresję. Nie ma również dominacji, racji silniejszego, podporządkowania się jednemu głosowi – twórczy spór rodzi się bowiem w dialogu prowadzonym za pomocą kreatywnych i teatralnych narzędzi.
 

Moim celem jest właśnie przede wszystkim dialog – dialog przeszłości i przyszłości Wrocławia, dialog w sercu wielokulturowego miasta prowadzony przez artystyczne diaspory, bezpośrednio łączące się z jego historią, gdzie mieszają się jak w tyglu pierwiastki polskie, ukraińskie, izraelskie, niemieckie i czeskie. Sztuka, choć nie da się jej zamknąć w granicach, nie ma prawa bytu bez osadzenia w konkretnym miejscu. Najważniejsze w jej tworzeniu są perspektywy i historie ludzi z nim związanych – nasze życie staje się w ten sposób życiem samej sztuki, nasza przestrzeń – przestrzenią kultury, a my sami jako społeczeństwo – jej materią.
 

W sztuce performance’u tworzymy narrację, kreujemy historię, odrzucając zarazem realizm w każdej jego formie. Nasze próby rozpoczynają się bez tekstu. Zaczynamy od samej rozmowy o oczekiwaniach, o potencjalnych rezultatach, konotacjach i historiach, a dopiero potem ten specyficzny dialog wpisujemy w formę teatralną – nadajemy mu pewien kształt, którego znaczenie jest równie ważne, co zawarta w nim idea. 
 

Prawdziwa moc tej sztuki nie tkwi w jej wartości rynkowej i to właśnie stanowi jej największy potencjał. Gdybyśmy wymagali od niej, by stała się towarem komercyjnym, zrodziła się w wyniku „transakcji”, była obliczona i skalkulowana, nie tylko straciłaby ducha, po prostu przestałaby być sztuką. Niesamowita jest ta moc poetyckich metafor teatralnych. Chroni Teatro de Creacion przed podleganiem jedynie przestrzeni i byciem wyłącznie zaplanowanym teatrem politycznym. Dzięki niej sposób tworzenia spektaklu staje się narzędziem komunikacji społecznej – pedagogiczną metodą szkolenia twórców teatralnych oraz – co najważniejsze – edukowania społeczeństwa. Performance to bowiem nic innego jak przejaw myślenia o obywatelstwie, kształtowania w społeczeństwie postawy zaangażowania w sztukę i jego promowania.
 

Kultura, o czym tak łatwo zapominamy, jest narzędziem refleksji nad istotą człowieczeństwa. Naszą rolą jest więc nieustanne przypominanie, czuwanie nad tym, by była nierozerwalnie związana z budowaniem empatii społecznej i poczuciem tożsamości."


Performance – credo Chrisa Baldwina

 

Performance

Pozostali kuratorzy

Zmień kuratora

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail