Zgłoś uwagę

Nowe Żerniki to modelowe osiedle, które powstanie w zachodniej części Wrocławia, w pobliżu Stadionu Miejskiego, na południe od ulicy Kosmonautów. Inspiracją dla jego budowy stała się wystawa "Mieszkania i miejsca pracy" (Wohnungs – und Werkraumausstellung – WuWA) zorganizowana we Wrocławiu w 1929 roku przez śląski oddział Deutsche Werkbundu. Ekspozycja ta, składająca się z wielkiej wystawy oraz wzorcowego osiedla wzniesionego w rejonie ul. Zielonego Dębu, okazała się jednym z najciekawszych eksperymentów architektonicznych ubiegłego stulecia. Nowe Żerniki są elementem programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i mają stanowić jedną z materialnych pozostałości po wydarzeniach roku 2016.

Program wydawniczy ARCHITEKTURA ESK Wrocław 2016

Program wydawniczy ARCHITEKTURA ESK Wrocław 2016 to zbiór publikacji poświęconych architekturze przygotowywany z okazji obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Głównym celem programu jest promowanie architektury jako dziedziny sztuki i kultury oraz edukowanie architektoniczno – urbanistyczne społeczeństwa. Publikacje programowe mają za zadanie podnoszenie poziomu wiedzy i krytyki architektonicznej oraz ogólnej świadomości społecznej na temat problemów związanych z projektowaniem przestrzennym. Środkiem do realizacji założonych celów będzie ukazywanie architektonicznej spuścizny Wrocławia, prezentacja kluczowych zagadnień związanych z jego historycznym i teraźniejszym rozwojem oraz upowszechnianie przykładów dobrej architektury oraz twórczości cenionych polskich projektantów.

Kościół. Piękno i Kicz
1 stycznia 2016 | 31 stycznia 2017
Kuratorzy : Agnieszka Franków-Żelazny, Irek Grin, Zbigniew Maćków

"Kościół. Piękno i Kicz" to jeden z projektów aplikacyjnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Program wydarzeń realizowanych w ramach projektu zakłada organizację wystawy prezentującej najciekawsze koncepcje architektoniczno - urbanistyczne współczesnego kościoła rzymsko - katolickiego, do której materiał ekspozycyjny zostanie pozyskany w drodze międzynarodowego konkursu studialnego. Wystawie towarzyszyć będzie debata pokonkursowa oraz prezentacja folderu okołokonkursowego ilustrującego nagrodzone i wyróżnione prace. W ramach projektu przygotowywana jest również publikacja przewodnikowa pt. "Architektura VII Dnia" w języku polskim i wystawa (o tym samym tytule) ukazująca blisko sto wybranych przykładów obiektów sakralnych w Polsce wybudowanych po Soborze Watykańskim II. Istotnym elementem projektu będzie publikacja albumu (tytuł w opracowaniu), w języku polskim i angielskim, obrazującego przemiany zachodzące w sztuce sakralnej, na przykładzie wybranych obiektów architektonicznych, zapisów nutowych i tekstów literackich dotyczących przestrzeni sakralnych. Projekt podsumuje interdyscyplinarna konferencja popularnonaukowa poświęcona współczesnej sztuce sakralnej w Polsce i na świecie.

Made in Europe. Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej – Mies van der Rohe Award 
Wernisaż : 16 stycznia 2016 r., godz. 12.00
Termin : wystawa czynna od 16 stycznia do 13 marca 2016 r.

Miejsce : Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, Wrocław
Wstęp : płatny (bilety w cenach 10,00 zł/os. I 7,00 zł/os. I 5,00 zł/os.)
Szczegóły na stronie www : www.ma.wroc.pl

Wystawa poświęcona najważniejszej europejskiej nagrodzie w dziedzinie architektury, zaprezentuje sto pięćdziesiąt najważniejszych projektów zrealizowanych w ostatnim ćwierćwieczu.

Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej – Mies van der Rohe Award 2015 
Wernisaż : 15 lutego 2016 r., godz. 18.00
Termin : wystawa czynna od 15 lutego do 27 marca 2016 r.

Miejsce : Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, Wrocław
Wstęp : płatny (bilety w cenach 10,00 zł/os. I 7,00 zł/os. I 5,00 zł/os.)
Szczegóły na stronie www : www.ma.wroc.pl

Filharmonia Szczecińska – pierwszy polski zwycięzca Mies van der Rohe Award – oraz pozostali laureaci ostatniej edycji konkursu o Nagrodę Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej na wspólnej wystawie w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

DużeA_Przestrzeń dla Piękna : Natura-Społeczność-Architektura
CYKL NATURA : Miasto nad rzeką (wykład)

Prowadzący : Julien de Smedt I JDS Architects (Belgia)
Termin : 7 marca 2016 r., godz. 18:00
Miejsce : Sala konferencyjna C-D WCK przy Hali Stulecia we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, Wrocław
Wstęp : bezpłatny
Szczegóły na stronie www : www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/duze_a/

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP Wrocław) zaprasza do udziału w specjalnej edycji projektu DużeA, czyli cyklu wykładów i warsztatów prowadzonych przez znakomitych architektów i urbanistów zagranicznych oraz polskich, podejmujących istotne problemy architektury światowej i badających je na poziomie lokalnym.

DużeA_Przestrzeń dla Piękna : Natura-Społeczność-Architektura
CYKL NATURA : Zielone Miasto (wykład)

Prowadzący : Gunther Voght I Vogt Landscape (Szwajcaria)
Termin : 29 marca 2016 r., godz. 18:00
Miejsce : Sala konferencyjna C-D WCK przy Hali Stulecia we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, Wrocław
Wstęp : bezpłatny
Szczegóły na stronie www : www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/duze_a/

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP Wrocław) zaprasza do udziału w specjalnej edycji projektu DużeA, czyli cyklu wykładów i warsztatów prowadzonych przez znakomitych architektów i urbanistów zagranicznych oraz polskich, podejmujących istotne problemy architektury światowej i badających je na poziomie lokalnym.

Droga ku nowoczesności. Osiedla Werkbundu 1927-1932
Wernisaż : 31 marca 2016 r., godz. 18:00
Termin : wystawa czynna od 31 marca do 5 czerwca 2016 r.

Miejsce : Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, Wrocław
Wstęp : płatny
Szczegóły na stronie www : www.ma.wroc.pl

Wystawa pokazuje, na przykładzie 6 eksperymentalnych osiedli mieszkaniowych Werkbundu, zmagania architektów poszukujących nowej formy domów i ich wyposażenia dostosowanych do zmieniającego się świata pierwszej połowy XX wieku.

DużeA_Przestrzeń dla Piękna : Natura-Społeczność-Architektura
CYKL NATURA : warsztaty projektowe
Prowadzący : Jago van Bergen I Van Bergen Kolpa Architects i Fokke Moerel I MVRDV
Termin : 2-4 kwietnia 2016 r.
Miejsce: Siedziba DOIA (d. przedszkole na osiedlu WuWA), ul. Z. Wróblewskiego 18, Wrocław
Wstęp : bezpłatny I do udziału w warsztatach obowiązują zgłoszenia

SARP Wrocław zaprasza na weekendowe warsztaty projektowe „Wrocław Home Made. Food from the city” w ramach serii Duże A: Cyklu Natura, które odbędą się w dniach 2-4 kwietnia 2016 roku. Tutorami warsztatów będą Jago van Bergen z pracowni Van Bergen Kolpa Architects oraz Fokke Moerel z holenderskiego biura MVRDV. 

DużeA_Przestrzeń dla Piękna : Natura-Społeczność-Architektura
CYKL NATURA : Farmy Miejskie (wykład)

Prowadzący : Dan Wood I WORK Architecture Company (USA)
Termin : 4 kwietnia 2016 r., godz. 18:00
Miejsce : Sala konferencyjna C-D WCK przy Hali Stulecia we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, Wrocław
Wstęp : bezpłatny
Szczegóły na stronie www : www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/duze_a/

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP Wrocław) zaprasza do udziału w specjalnej edycji projektu DużeA, czyli cyklu wykładów i warsztatów prowadzonych przez znakomitych architektów i urbanistów zagranicznych oraz polskich, podejmujących istotne problemy architektury światowej i badających je na poziomie lokalnym.

DużeA_Przestrzeń dla Piękna : Natura-Społeczność-Architektura
CYKL SPOŁECZNOŚĆ : Miejsce spotkań społeczności lokalnej (wykład)
Prowadzący : Giancarlo Mazzanti I El Equipo de Mazzanti (Kolumbia)
Termin : 9 maja 2016 r.
Miejsce : Sala konferencyjna C-D WCK przy Hali Stulecia we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, Wrocław
Wstęp : bezpłatny
Szczegóły na stronie www : www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/duze_a/

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP Wrocław) zaprasza do udziału w specjalnej edycji projektu DużeA, czyli cyklu wykładów i warsztatów prowadzonych przez znakomitych architektów i urbanistów zagranicznych oraz polskich, podejmujących istotne problemy architektury światowej i badających je na poziomie lokalnym.

FESTIWAL BUDOWNICTWA
Odbudowa i Budowa
Tradycja. Postęp. Innowacyjność
czerwiec 2016 – wrzesień 2016

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Patronat honorowy: JM Rektor Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

DużeA_Przestrzeń dla Piękna : Natura-Społeczność-Architektura
CYKL SPOŁECZNOŚĆ : Miasto dla pieszych (wykład)

Prowadzący: Kees Christiaanse I KCAPArchitects&Planners (Holandia)
Termin: 13 czerwca 2016 r.
Miejsce: Sala Audytoryjna WCK przy Hali Stulecia we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, Wrocław
Wstęp: bezpłatny
Szczegóły na stronie www : www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/duze_a/

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP Wrocław) zaprasza do udziału w specjalnej edycji projektu DużeA, czyli cyklu wykładów i warsztatów prowadzonych przez znakomitych architektów i urbanistów zagranicznych oraz polskich, podejmujących istotne problemy architektury światowej i badających je na poziomie lokalnym.

Patchwork. Architektura Jadwigi Grabowskiej - Hawrylak
Wernisaż : 17 czerwca 2016 r.
Termin : wystawa czynna od 18 czerwca do 4 września 2016 r.

Miejsce : Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, Wrocław
Wstęp : płatny
Szczegóły na stronie www : www.ma.wroc.pl

Prezentacja wyjątkowo śmiałych realizacji i projektów Jadwigi Grabowskiej - Hawrylak przyczyni się do wypełnienia luki w historii architektury XX w., w której dzieła powstające po wschodniej stronie żelaznej kurtyny wciąż pozostają na marginesie.

Architektura VII Dnia/Kościół. Piękno i Kicz
Wernisaż : 27 czerwca 2016 r.
Termin : wystawa czynna od 28 czerwca do 28 sierpnia 2016 r.

Miejsce : Zespół Młynów Maria, ul. Wyspa Słodowa 9, Wrocław
Wstęp : bezpłatny
Strona www : 
www.architektura7dnia.pl

Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana oraz RealCo Property Investment and Development zapraszają na wystawę Architektura VII Dnia.

DużeA_Przestrzeń dla Piękna : Natura-Społeczność-Architektura
CYKL SPOŁECZNOŚĆ : Miejsce spotkań kultur (wykład)
Prowadzący : 
Takaharu Tezuka I Tezuka Architects (Japonia)
Termin : 4 lipca 2016 r.
Miejsce : Sala konferencyjna C-D WCK przy Hali Stulecia we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, Wrocław
Wstęp : bezpłatny
Szczegóły na stronie www : www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/duze_a/

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP Wrocław) zaprasza do udziału w specjalnej edycji projektu DużeA, czyli cyklu wykładów i warsztatów prowadzonych przez znakomitych architektów i urbanistów zagranicznych oraz polskich, podejmujących istotne problemy architektury światowej i badających je na poziomie lokalnym.

MoKaPP – Mobilny Katalizator Przestrzeni Publicznej
Termin : 11 - 26 lipca 2016 r.
Miejsce : Chojnów I Park Śródmiejski
Kuratorzy : Agata Gabiś, Karolina Jara, Michał Duda
Organizator : Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, Fundacja Promocji Sztuki Transformator

Pod tą może tajemniczą nazwą kryje się projekt realizowany w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, który łączy w sobie architekturę i animację kulturalną.

DużeA_Przestrzeń dla Piękna : Natura-Społeczność-Architektura
CYKL ARCHITEKTURA : Mieszkanie w mieście (wykład)

Prowadzący : Nathalie de Vries I MVRDV (Holandia)
Termin : 29 sierpnia 2016 r.
Miejsce : Sala konferencyjna C - D WCK przy Hali Stulecia we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, Wrocław
Wstęp : bezpłatny
Szczegóły na stronie www : www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/duze_a/

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP Wrocław) zaprasza do udziału w specjalnej edycji projektu DużeA, czyli cyklu wykładów i warsztatów prowadzonych przez znakomitych architektów i urbanistów zagranicznych oraz polskich, podejmujących istotne problemy architektury światowej i badających je na poziomie lokalnym.

DużeA_Przestrzeń dla Piękna : Natura-Społeczność-Architektura
CYKL ARCHITEKTURA : Przestrzenie (nie) piękna (wykład)

Prowadzący : Anne Lacaton I Lacaton & Vassal (Francja)
Termin : 19 września 2016 r.
Miejsce : Sala nr 9 w Kinie Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
Wstęp : bezpłatny
Szczegóły na stronie www : www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/duze_a/

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP Wrocław) zaprasza do udziału w specjalnej edycji projektu DużeA, czyli cyklu wykładów i warsztatów prowadzonych przez znakomitych architektów i urbanistów zagranicznych oraz polskich, podejmujących istotne problemy architektury światowej i badających je na poziomie lokalnym.

Lwów 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm​                
Wernisaż
: 29 września 2016 r.
Termin : wystawa czynna od 30 września 2016 r. do 23 marca 2017 r.

Miejsce : Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, Wrocław
Wstęp : płatny
Szczegóły na stronie www : www.ma.wroc.pl

Wystawa będzie poświęcona modernistycznej architekturze i urbanistyce Lwowa w okresie międzywojennym. Najważniejsze przykłady architektonicznych osiągnięć środowiska lwowskiego tego okresu złożą się na obraz jednego z głównych centrów nowoczesności II RP.

Dolnośląski Festiwal Architektury DoFA' 2016
Termin : 7–14 października 2016 r.
Miejsce : Kino Nowe Horyzonty, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, miasta Dolnego Śląska
Wstęp : wstęp wolny (na część wydarzeń obowiązują zapisy), projekcje filmowe biletowane
Szczegóły na stronie www : www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/dofa/

DużeA_Przestrzeń dla Piękna : Natura-Społeczność-Architektura
CYKL ARCHITEKTURA : Future now (wykład)

Prowadzący : Hani Rashid I Asymptote Architecture (USA)
Termin : 10 października 2016 r.
Miejsce : Sala audytoryjna WCK przy Hali Stulecia we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, Wrocław
Wstęp : bezpłatny
Szczegóły na stronie www : www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/duze_a/

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP Wrocław) zaprasza do udziału w specjalnej edycji projektu DużeA, czyli cyklu wykładów i warsztatów prowadzonych przez znakomitych architektów i urbanistów zagranicznych oraz polskich, podejmujących istotne problemy architektury światowej i badających je na poziomie lokalnym.

Kościół. Piękno i Kicz | Architektura VII Dnia
Termin : 24 - 25 listopada 2016 | premiera podczas konferencji organizowanej w ramach projektu Kościół. Piękno i Kicz
Miejsce : Wrocławskie Centrum Kongresowe/WCK przy Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1
Wstęp : bezpłatny / obowiązują zapisy
Strona www : www.architektura7dnia.pl

Architektura VII Dnia to pierwszy przewodnik po polskiej powojennej architekturze sakralnej. Setki precyzyjnych opisów i fotografii, a także dziesiątki map i infografik opowiadają historię nie tylko tych najbardziej efektownych i znanych, ale również tych zwykle pomijanych w opracowaniach budowli.

Przed/Po. Architektura Wrocławia XX.XXI
Premiera projektu : grudzień 2016 r.
Miejsce : Muzeum Architektury we Wrocławiu
Wstęp : bezpłatny

Nowatorska platforma umożliwiająca odkrywanie najciekawszych dzieł architektury Wrocławia od roku 1900 do dziś. Książkowy przewodnik i aplikacja webowa (strona responsywna) będą wspomagać świadomą turystykę architektoniczną.

Akupunktura Miasta
kwiecień 2015 r. – styczeń 2016 r.
Kuratorzy : Maciej Hawrylak, Daria Kieżun, Sylwia Sikora
Organizator : SARP Wrocław
Szczegóły na stronie www : www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/akupunktura/

Akupunktura Miasta to długofalowy projekt mający na celu poszukiwanie, „nakłuwanie”, a następnie odzyskiwanie i „uleczanie” przestrzeni, które mają potencjał niezbędny do aktywizacji lokalnych społeczności. Skutkiem takich działań jest tworzenie nowych relacji w przestrzeni miasta, a poprzez to tworzenie „przestrzeni piękna”. Dotyczy to w szczególności tych obszarów, które są dzisiaj użytkowane w sposób uniemożliwiający wykorzystanie ich jako lokalnych przestrzeni społecznych.

DużeA_Przestrzeń dla Piękna : Natura-Społeczność-Architektura
marzec – październik 2016 r.
Kuratorzy : Maciej Hawrylak, Daria Kieżun, Sylwia Sikora
Organizator : SARP Wrocław
Szczegóły na stronie www : www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/duze_a/

Wykłady znakomitych architektów i urbanistów z Polski i zagranicy oraz warsztaty z ich udziałem. Głównym przedmiotem tej edycji projektu będzie rola kultury w kreowaniu przestrzeni publicznych/prywatnych jako miejsc kształtowania postaw i tożsamości lokalnych społeczności. Cykl podzielony został na trzy panele (Natura – Społeczność – Architektura), z których każdy będzie poświęcony odrębnemu zagadnieniu i w ramach działań warsztatowych, przetestowany w wybranej lokalizacji.

MoKaPP - Mobilny Katalizator Przestrzeni Publicznej
lipiec - wrzesień 2016 r.
Kuratorzy : Agata Gabiś, Karolina Jara, Michał Duda
Organizator : Europejska stolica Kultury Wrocław 2016, Fundacja Promocji Sztuki Transformator

Celem projektu jest kulturotwórcza aktywizacja lokalnych społeczności. Wędrująca ‘baza aktywności’ mobilizować ma mieszkańców do współdziałania na polu kultury, wymiany informacji i wspólnej pracy nad oddolnymi pomysłami na ulepszenie przestrzeni. 

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail