Zgłoś uwagę

Ewaluacja ESK Wrocław 2016: raporty do pobrania

Wraz z Zespołem Ewaluacyjnym ESK Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawiamy rezultat dwuletniej pracy, czyli cykl raportów tematycznych, omawiających różnorodne i złożone zjawiska społeczne związane z tworzeniem i uczestnictwem w kulturze w roku ESK.

W 10 raportach (do pobrania poniżej), do których lektury zachęcamy, Europejska Stolica Kultury pokazana jest „od środka”, głównie oczami jej uczestników. Z racji tego, że na obchody tego tytułu składały się ogromne ilości wydarzeń o zróżnicowanej tematyce i skali, w badaniach postarano się uchwycić najważniejsze momenty i opisać je z perspektywy mieszkańców Wrocławia oraz osób przyjezdnych, publiczności oraz uczestników organizowanych wydarzeń, twórców oraz organizatorów kultury. Ten wątek, czyli fenomen uczestnictwa w kulturze był polem szczególnego zainteresowania ewaluatorów.

Kolejną podjętą problematyką, był tzw. efekt ESK – reakcja mieszkańców na wydarzenia ESK oraz impuls dla przemian, do jakich doszło w poczuciu związku z miastem i w rozwoju miejskiej sfery organizacji czasu wolnego, w którym kultura odgrywała w 2016 roku najważniejszą rolę.

Do współpracy przy tworzeniu badań nad efektami tej wielopoziomowej inicjatywy, jaką jest zapewne Europejska Stolica Kultury, zaproszeni zostali także goście z innych ośrodków akademickich, reprezentujący różne dyscypliny stosowanych nauk społecznych, bowiem obszar badawczy oscylował wokół obrazu uczestnictwa w kulturze jako przenikania zjawisk kulturowych do społecznej tkanki miasta i regionu. Dlatego też z problematyki badań wykluczony został wątek dotyczący walorów artystycznych i programu ESK, których profesjonalna ocena należy do krytyków sztuki czy znawców kultury.

Mamy nadzieję, iż lektura wszystkich publikacji ewaluacyjnych pozwoli pełniej doświadczyć tego niezwykłego procesu, jakim były dla miasta i kraju obchody tytułu ESK we Wrocławiu w 2016 roku. Cykl raportów podsumowujących proces ewaluacji ESK Wrocław 2016 będzie punktem wyjścia do dyskusji na temat kultury miejskiej podczas konferencji „Miasto i Kultura”, która odbędzie się już za 2 tygodnie w dniach 20–22 wrześni i do udziału, w której serdecznie zapraszamy.

Raporty z ewaluacji Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016:

  1. Uczestnictwo w kulturze w perspektywie Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Raport z badań CATI z udziałem mieszkańców Wrocławia i województwa dolnośląskiego
  2. Archipelagi kultury. Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 w doświadczeniu społecznym. Raport z badań jakościowych
  3. Specjalne weekendy ESK. Raport podsumowujący
  4. Raport "mikroGRANTY ESK 2016". Edycja 2016
  5. Wrocław – wejście od podwórza. Raport ewaluacyjny projektu
  6. Raport z badań ewaluacyjnych Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro
  7. Terra (in)cognita. Europejska Stolica Kultury w perspektywie wrocławskich instytucji kultury. Analiza formalna
  8. Olimpiada Teatralna. Więcej niż teatr. Raporty podsumowujące
  9. Wrocławskie przemysły kultury w pytaniach i odpowiedziach. Raport z badań
  10. Wizerunek Wrocławia w perspektywie ESK Wrocław 2016. Raport z ogólnopolskich badań sondażowych

Galeria

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

raporty esk www raporty esk (Copy)

Pliki do pobrania

Podziel się

Wróć do spisu aktualności
<< Poprzednia Następna >>

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail