Zgłoś uwagę

Festiwal CYRKULACJE „Opowieści Ciałem - Głębiej”

27 kwietnia - 1 maja 2016
Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30-32

Festiwal oparty na formie warsztatowej, dający uczestnikom możliwość doświadczenia współcześnie rozwijających się na świecie form pracy z ciałem i jego ruchową ekspresją. Festiwal organizowany wspólnie z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego stwarza platformę do pogłębiania świadomości i umiejętności w tańcu i ruchu dla integracji i wzajemnej inspiracji różnych środowisk: tancerzy profesjonalnych i amatorów, osób w różnym wieku i o różnym doświadczeniu w pracy z ciałem. Wydarzenie rozgrywać się będzie w kwietniu oraz maju 2016 roku.

Festiwal Cyrkulacje – przestrzeń dla ruchu

Wśród istotnych czynników wpływających na kształtowanie się kultury opartej na tolerancji, akceptacji różnorodności i świadomego kształtowania siebie, znajdują się nie tylko dziedziny angażujące w intelektualną refleksję, ale również przestrzenie dedykowane bezpośredniej pracy z ciałem i umysłem, jak taniec i inne formy ruchu. Zbliżające się obchody Europejskiej Stolicy Kultury 2016 we Wrocławiu to również doskonała okazja do pokazania długiej tradycji Festiwalu Cyrkulacje oraz związanych z nimi osób, które od wielu lat wzbogacają ofertę Wrocławia jako miasta otwartego na nowe doświadczenia, zapraszającego uznanych nauczycieli z całej Polski i z zagranicy, dbającego o całościowy, cielesno-umysłowy rozwój mieszkańców oraz przyjeżdżających na te wydarzenia gości.

Istotne jest pokazanie, iż praktyki ruchowe to nie tylko forma rozrywki i sportu, ale przede wszystkim narzędzie do świadomego kształtowania własnych umiejętności interpersonalnych i budowania więzi (od lokalnych, środowiskowych po szersze wspólnoty sympatyków swobodnej kultury, otwartej na innych). Takie narzędzie sprzyja niemalże wszystkim celom, jakie powinien ujmować w sobie program rozwoju kulturalnego współczesnego miasta jakim jest Wrocław – konieczność stwarzania przestrzeni dla piękna, stymulowanie rozwoju aktywności obywatelskiej, społecznej, zawodowej i twórczej, przeciwdziałanie agorafobii publicznej i interpasywności, zwiększanie wskaźnika zaufania społecznego.

Festiwal CYRKULACJE _teaser from Festiwal CYRKULACJE on Vimeo.
Zobacz także: Festiwal Cyrkulacje 2014  oraz Festiwal Cyrkulacje 2012

Festiwal Cyrkulacje i intensywna praca z ciałem i świadomością (ciałoświadomością) zdaje się być również odpowiedzią na znajdywanie obok dynamicznie rozwijających się przestrzeni również „namacalnej obecności piękna w realnych przestrzeniach życia” – a więc przede wszystkim przestrzeni kontaktu – zarówno uczestników ze sobą i własnym systemem wartości, ale również kontaktu z innymi. Nie trudno również zauważyć, iż środowiska związane z tańcem i ruchem wykazują również ogromne zaangażowanie w propagowanie idei wolności, zmniejszanie różnic kulturowych i kontrastów międzykulturowych, w myśl, że ruch jednoczy ludzi różnego pochodzenia, jednak doświadczającego wielu kulturowych i pozakulturowych podobieństw.

Idee te pozwalają również na wspieranie innych obszarów i ruchów społecznych, m.in. na rzecz ekologii, eko-estetyki, jak również na pełną akceptację metamorfozy kultur, w których ważne jest zrozumienie, w jaki sposób tradycja komunikuje się z nowymi zjawiskami. Festiwal Cyrkulacje dba o to nie tylko poprzez zawarty w pracy z ruchem aspekt nieustannego aktualizowania się tradycji, ale również poprzez stymulowanie różnych form nabywania wiedzy – zarówno poprzez tradycyjny system mistrz-uczeń, ale również zostawiając uczestnikom festiwalu przestrzeń na własne inicjatywy i projekty. Wszystkie powyższe refleksje skłaniają do uznania działań w obszarze tańca i ruchu jako istotnych składników kulturotwórczych i ważnych stałych kierunków w rozwoju Wrocławia. 

Więcej informacji na: www.cyrkulacje.wroclaw.pl

Galeria

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Dziedzina kuratorska - teatr fot. JAcek Niedzielski (3) fot. Jacek Niedzielski (4) fot. Jacek Niedzielski (5) fot. Jacek Niedzielski (7) fot. jacek Niedzielski (6) fot. Jacek Niedzielski (8) fot. Jacek Niedzielski (9) fot. Jacek Niedzielski (10) fot. Jacek Niedzielski (11) fot. Jacek Niedzielski (13) fot. Jacek Niedzielski (12) fot. Jacek Niedzielski (14) fot. JAcek Niedzielski (15) fot. Jacek Niedzielski (16) fot. Jacek Niedzielski (17) fot. Jacek Niedzielski (18) fot. Jacek Niedzielski (19) fot. Jacek Niedzielski (20) fot. Jacek Niedzielski (1) fot. JAcek Niedzielski fot. Jacek Niedzielski (2)

Podziel się

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail