Zgłoś uwagę

Future Jamboree – konferencja o rozwoju miast

(Nie)konferencja aktywistów i innowatorów miejskich z całego świata. Dziewięćdziesięciu czołowych aktywistów miejskich, reprezentujących wszystkie kontynenty, zbierze się we Wrocławiu, aby przez dwa dni wymieniać się wiedzą, doświadczeniami na temat rozwoju miast i wzajemnie się inspirować. Ta interakcja posłuży im do wymyślenia lepszego miasta – włączającego, sprawiedliwego i jeszcze bardziej szanującego jakość życia jego mieszkańców.

FESTIWAL INNOWACYJNEGO MYŚLENIA I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK W TEMACIE ROZWOJU MIAST
15-17 października 2016, Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław
www.futurejamboree.com

Sesja prowadzona będzie przy wykorzystaniu metody „open space”, co znaczy, że uczestnicy rozpoczynać będą pracę od czystej kartki – nie narzucamy żadnych zagadnień, z którymi mają się zmierzyć, tematy do dyskusji proponowane będą przez nich samych. Spotkanie tak zróżnicowanej grupy „projektantów jutra”, reprezentujących różne tradycje i kręgi kulturowe, wnoszących do rozmowy swoje własne doświadczenia, to niezwykłe wydarzenie na międzynarodową skalę.

OD JAMBO DO JAMBOREE
„JAMBO!” TO "CZEŚĆ!" W JĘZYKU SUAHILI. „Jambo” to znak otwartości i gotowości na spotkanie z drugim człowiekiem. „Jamboree” rozumiemy więc jako coś dużo więcej niż po prostu spotkanie. To wymiana myśli, które opiera się na spontaniczności, energii, improwizacji i radości rozwiązywania problemów, jakie stawia przed nami świat. I w dokładnie taki sposób wyobrażamy sobie to… nie „spotkanie”, nie „zlot”, nie „zjazd” – ale właśnie „jamboree”. We Wrocławiu zbiorą się ludzie z całego świata pełni pozytywnej energii i wyposażeni w narzędzia, dzięki którym odpowiedzieć można na potrzeby mieszkańców coraz bardziej zurbanizowanego świata. Jamboree ma inspirować nieskrępowany i twórczy przepływ pomysłów oraz dobrych praktyk.

FUTURE JAMBOREE TO NIE-KONFERENCJA. Konferencja, panel ekspercki czy seminarium – tego typu wydarzenia nie wystarczyłyby, by w pełni zrealizować ideę „jambo”. Wymiana pomysłów i dobrych praktyk odbywać się musi w atmosferze tak otwartej, jak to tylko możliwe. To dlatego zdecydowaliśmy się wykorzystać konwencję Open Space jako organizacyjną oś Future Jamboree. Jest ona używana jako metoda samodzielnej i oddolnej organizacji spotkań od 5 do ponad 2000 osób. Spotkania Open Space nie mają założonego z góry programu, a tematy do dyskusji proponowane są przez uczestników w ciągu pierwszych 90 minut nie-konferencji. Każdy z aktywistów będzie miał okazję wskazać ważny dla niego problem i przeprowadzić na jego temat grupową dyskusję. W ramach Future Jamboree prawie 100 liderów zmian z całego świata będzie prowadziło więc rozmowy na niezwykle aktualne tematy związane z budowaniem lepszej przyszłości miast.

CHCEMY PRZEKSZTAŁCAĆ MIASTA W DUCHU…
1. …sprzyjającym włączeniu i sprawiedliwości społecznej.
Wiele z tak zwanych „zachodnich modeli wzrostu” promowało pomnażanie bogactwa ekonomicznego. Jednak to właśnie one sprzyjały też powstawaniu nierówności społecznych, niesprawiedliwości, powszechnej frustracji i kryzysów. Chcemy angażować się w dyskusje na temat alternatywnych modeli rozwoju, narzędzi, strategii. Takich, które są nie tylko trwałe, ale i włączające. Modeli, które wykraczają poza wzrost gospodarczy i obejmują potrzeby wszystkich mieszkańców, bez względu na ich status społeczno-ekonomiczny, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność czy inne przesłanki dyskryminacji. Ludzie na całym świecie pracują nad modyfikacjami lub alternatywami dla dominującego systemu ekonomicznego. Proponują strategie urbanistyczne, zwracając uwagę na rozwój miejski jako całość lub koncentrując się na konkretnych obszarach, takich jak mieszkalnictwo, transport publiczny, ochrona środowiska, energetyka czy czyste powietrze. Nadszedł czas, aby czegoś się od nich nauczyć. Nowe trendy, takie jak sharing economy, crowdfunding, crowdsourcing, redystrybucja partycypacyjna, są ważne, ale są też tylko początkiem poszukiwań.

2. …edukacji dla wszystkich.
Edukacja zawsze jest w centrum debat rozwojowych. Upowszechnianie wiedzy sprawia, że ​​człowiek staje się podmiotem, a nie przedmiotem procesów, które wokół nich zachodzą. Jednak, by edukacja mogła działać cuda, musi być bardziej dostępna i odpowiadać na wyzwania współczesności. Trzeba dostrzec i zrozumieć zróżnicowane modele nauczania, które odpowiadają na potrzeby społeczno-ekonomiczne różnych społeczności – te istniejące już dziś, ale i te, które objawią się dopiero w przyszłości.

3. …innowacji społecznych.
Innowacja technologiczna nie jest wartością z samej swej istoty. Jeśli chcemy, by promowała ona sprawiedliwy i włączający rozwój, musi zacząć koncentrować się na rzeczywistych potrzebach i potencjale - indywidualnym i społecznym. Wynalazki powinny służyć rozwojowi społecznemu, a nie być celem samym w sobie, do którego osiągnięcia dążymy za wszelką ceną.

4. …”ludzkiej technologii”.
Postęp technologiczny jest wszechobecny, postęp w dziedzinie IT pozwolił nam sięgać po więcej, robić to szybciej i na niespotykaną dotąd skalę. Technologia może być naszym największym sprzymierzeńcem, ale, podobnie jak innowacje, musi być bardziej społeczna, bardziej ludzka. Nie chodzi o „technikę z ludzką twarzą", ale taką, która służy człowiekowi.

5. …kultury.
Kultura to fundament. Poważna dyskusja o rozwoju nie jest możliwa bez rozmowy o kulturze i tożsamości. Strategie rozwoju muszą być zakorzenione w tym, kim jesteśmy jako społeczności. Nie ma jednego rozwiązania, które pasowałoby do wszystkich problemów. Kultura jest kluczem do odblokowania potencjału rozwojowego całych społeczeństw.

Galeria

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

future jamboree Future Jamboree (1)

Podziel się

Wróć do spisu aktualności
<< Poprzednia Następna >>

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail