Zgłoś uwagę

Mury 2016 – Gęby Witkacego

W ramach projektu „Wrocław – wejście od podwórza” będącego elementem programu Sztuki Wizualne ESK Wrocław 2016 Europejskiej Stolicy Kultury Wroclaw 2016 na terenie Zakładu Karnego nr 1 zaprezentowane zostały efekty inicjatywy artystycznej MURY 2016 – GĘBY WITKACEGO (otwarte, nocne, multimedialne prezentacje na murach więziennych dzieł plastycznych, parateatralnych i fotograficznych autorstwa osadzonych w tym zakładzie).

Mur ograniczający wolność, izolujący, stał się ekranem, elementem łączącym, pozwalającym na afirmację emocji, wyobraźni i wrażliwości w monumentalnej formie, skierowanej dla szerokiego widza, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców najbliższej okolicy – dzielnicy Nadodrze. Główna część prezentacji powstała w ramach programu Sztuk Wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 (pastele – inspiracja Firmą Portretową i gęby - nawiązanie do fotografii artysty). Pokazane zostały także lalki artystyczne (postacie z dramatów Witkacego) – efekt warsztatów rękodzieła. Proces twórczy poprzedzony został wykładami teoretycznymi prezentującymi życie i twórczość Witkiewicza oraz tło artystyczne epoki.

Zajęcia prowadziła Elżbieta Golińska – aktorka Teatru Współczesnego i Marek Tybur – historyk sztuki. Współorganizatorem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”.

Inicjatywa artystyczna GĘBY WITKACEGO wpisuje się w projekt Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Polega na przygotowaniu, przeprowadzenia i prezentacji szczególnych wydarzeń artystycznych mających na celu aktywizację kulturalną osadzonych w ZK nr 1 oraz mieszkańców dzielnicy Nadodrze. Nowatorstwo projektu zasadza się na włączeniu w działalność kulturotwórczą osób osadzonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym za pomocą nie tylko ich dzieł plastycznych, ale też oryginalnych, nieistniejących w kraju form publicznej prezentacji artystycznej związanej z tym środowiskiem (nocna, multimedialna ekspozycja na więziennych murach w monumentalnej formie). Istnienie tego programu, wyjście z nim za mury, na podwórko, na ulicę, będzie miało wpływ nie tylko na zmianę wizerunku osadzonych w ZK, słusznie zresztą kojarzącego się z winą i karą, ale i stworzenie innego, bogatszego obrazu dzielnicy Nadodrze (najbliższego otoczenia Zakładu). Pokazy dzieł artystów więziennych, skierowane do szerokiego widza, stać się mogą trwałą wartością kulturalną, godną upowszechnienia i być może parking-podwórko na stałe zaistnieją jako miejsce sztuki łączącej mieszkańców więzienia z mieszkańcami dzielnicy.

Galeria

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

_DSC0144 (Copy) Geby Witkacego01_13 (Copy) Geby Witkacego01_18 (Copy) Geby Witkacego01_28 (Copy) gęby (2) (Copy) gęby (3) (Copy) gęby (Copy) lalki (2) (Copy) lalki (3) (Copy) Lalki (Copy) mina 1 (Copy) mina 2 (Copy) mina 3 (Copy) mina 4 (Copy) mina a01 (Copy) mina a02 (Copy) mina a03 (Copy) mina b01 (Copy) mina b02 (Copy) mina b03 (Copy) mina b04 (Copy) mina b05 (Copy) portret (2) (Copy) portret (3) (Copy) Portret (Copy) portret 1 (Copy) portret 2 (Copy) portret 3 (Copy) portret 4 (Copy) praca c01 (Copy) praca c03 (Copy) praca c04 (Copy)

Podziel się

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail