Zgłoś uwagę

Hero_isms | Instytut Grotowskiego

5–18 września {poniedziałek–niedziela}
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli


Rezydencja artystyczna Centre of Performing Arts MITOS.
Projekt realizowany we współpracy z Europejską Stolicą Kultury Pafos 2017.

Celem grupy Mitos z Cypru jest przygotowanie oryginalnej, opartej na praktycznej analizie partii chóru, inscenizacji tragedii Ajschylosa Persowie w oryginalnym brzmieniu języka greckiego.

Ten etap projektu „Hero-isms” obejmuje rezydencję artystyczną w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego i pokaz pracy. Następne prezentacje odbędą się w Muzeum Etnograficznym i Starej Fabryce Octu w Limassol. Na ostatnim etapie projektu spektakl Persowie zostanie zaprezentowany w kwietniu 2017 roku w Pafos.

Twórcy
Centre of Performing Arts MITOS (Ośrodek Sztuk Widowiskowych MITOS) – organizacja non-profit założona w 2007 roku przez aktorów Elenę Agathokleous i Łukasza Walewskiego, z siedzibą w Starej Fabryce Octu w historycznym centrum Limassol na Cyprze.

Dorobek MITOS obejmuje 17 różnorodnych spektakli podejmujących różne tematy, wiele z nich realizowanych we współpracy. W obszarze zainteresowań twórców znajdują się dziedzictwo kulturowe i jego współczesna funkcja i percepcja. MITOS specjalizuje się w tworzeniu eksperymentalnych spektakli w oparciu o starogreckie dramaty. Ośrodek reprezentował Cypr na festiwalach i programach we Francji, Grecji, Chinach, Czechach, Polsce oraz uczestniczył w lokalnych i międzynarodowych sympozjach i konferencjach.

MITOS prowadzi działania mające na celu stworzenie platformy sztuk widowiskowych na Cyprze, organizując program rezydencji (theYard.Residency), festiwale (Festiwal Dramatu Antycznego Mikro, Strange Screen), spektakle teatralne, program edukacji teatralnej „lipasma”, warsztaty, projekcje, sympozja, cotygodniową audycję radiową itp. Równocześnie twórcy zwracają uwagę na sprawy społeczności lokalnej oraz współpracują z europejskimi i międzynarodowymi sieciami, wspierając mobilność i wymianę artystyczną.

MITOS koordynował dwuletni europejski program kulturalny „Pieśni moich sąsiadów” (2007–2013) i projekt  „Mój głos” (2014) w ramach programu Leonardo da Vinci. MITOS uczestniczy także w dwuletnim programie teatralnym „Hero-isms”. Ośrodek otrzymuje dofinansowanie Greckiego Ministerstwa Edukacji i Kultury.
 „Persowie” Ajschylosa. Chór​
16/09/2016 {piątek} 20:00

Studio Na Grobli
W językach starogreckim i polskim

Wstęp wolny

Pokaz pracy Centre of Performing Arts MITOS

Persowie to najstarsza zachowana grecka tragedia, a zarazem najstarsza zachowana sztuka osnuta na kanwie wydarzeń historycznych. Ajschylos wysławia zwycięzców, równocześnie uniwersalizując okropności wojny Persów z Grekami i personalizując szkody, jakie poniosła w niej jedna rodzina – przedstawia arogancję młodego perskiego króla, Kserksesa, który doprowadza swój naród do ruiny, cierpienie królowej-matki, troski króla-ojca doprowadzonego do zguby przez głupotę syna oraz upokorzenie i cierpienie perskich dworzan. Starzy dworzanie mają najpierw złe przeczucia, a potem przekonują się, że wszystko zostało stracone – smutek chóru jest przejmujący, wręcz namacalny. Mimo że Ajschylos dość swobodnie traktuje fakty historyczne, udaje mu się przedstawić punkt widzenia pokonanego wroga, umożliwiając widzom-zwycięzcom udział w kolektywnym żalu. W czasie wojny nie ma zwycięzców.

Twórcy dużą wagę przykładają do metrum śpiewu antycznego chóru, wykorzystując teksty w języku oryginalnym, czyli starożytnej grece, z komentarzami w języku polskim.

Realizatorzy:
Dyrektor artystyczny: Łukasz Walewski
Aktorzy/Muzycy: Elena Agathokleous, Yiorgos Onisiforou, Stephanos Filos, Mieczysław Litwiński, Daniel Monski, Łukasz Walewski
Badania: Konstantinos Melidis
Współpracownicy: Elena Kotasvili, Alexis Vayianos
Asystent produkcji: Constantina Peter
Koordynator projektu: Elena Agathokleous
Czas trwania: 60 min
Języki: starożytna greka i polski

Projekt realizowany w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Pafos 2017

Galeria

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Persowie_fot_Yorgos_Onisiforou 2

Podziel się

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail