Zgłoś uwagę

Jestem sobą

wernisaż: 9 grudnia, godz. 19:00
Barbara, Świdnicka 8c


Projekt pt. „jestem sobą” wykorzystuje fotografię jako narzędzie twórczego i czynnego działania w przedsięwzięciach kulturalnych, m.in. osób marginalizowanych społecznie. Jego zadaniem jest poszerzanie zakresu twórczych przedsięwzięć, a tym samym dawanie dodatkowych możliwości ciągłej pracy nad rozwojem percepcji i ekspresji artystycznej uczestników. 

Kilo Kultury Fundacja oraz Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 zaprasza na finałową wystawę projektu fotograficznego JESTEM SOBĄ.

Potrzeba obrazowania tkwi w człowieku od zarania dziejów. Koncentrując się na tej odwiecznej potrzebie stworzyliśmy projekt Jestem sobą. W założeniu hasło to, przy użyciu środków wypowiedzi artystycznej w pewien sposób określa cechy ludzkiej osobowości. 
Od 2014 roku, poprzez trzy edycje projektu spotykaliśmy się z mieszkańcami Wrocławia, aby pomóc im tworzyć portret własny czy też obraz otaczającego świata, widzianego ich oczyma. W oparciu o sztuki wizualne podjęliśmy wyzwanie stworzenia mobilnego warsztatu pracy, który umożliwiał realizację zamierzenia. Zaprosiliśmy różne grupy społeczne, które często są pomijane w animacji kultury. Cyklicznie, przez wiele miesięcy gościliśmy między innymi w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta, Ośrodku Leczenia Uzależnień MONAR, Warsztacie Terapii Zajęciowej Wspólnota Fundacji im. Brata Alberta, Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Do udziału w zajęciach zaprosiliśmy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, Otwartą Grupę Seniorów przy Konturach Kultury i klubo-świetlicę Iskierka z Nadodrza. 
Elementem wiążącym te spotkania była sztuka fotografii. Poprzez medium obrazowania uczestnicy mieli możliwość wypowiedzi poprzez takie gatunki fotografii jak dokument czy inscenizacja. Podjęliśmy próbę konfrontacji mieszkańców z różnych dzielnic Wrocławia, proponując im stworzenie obrazu miejsca zamieszkania. Równocześnie uczestnicy poznawali prace artystów z obszaru sztuki współczesnej i nowych mediów. Każde z trzech części projektu Jestem sobą zwieńczyliśmy wystawą prac, które zostały wykonane przez osoby biorące udział w warsztatach.
Organizatorzy projektu wykroczyli poza obręb klasycznych zajęć, jakie można spotkać na zorganizowanych kursach. Zadaniem prowadzących było uruchomienie możliwości percepcyjnych uczestników zajęć, uwrażliwienie na postrzeganie barwy i doskonalenie sposobu jej rejestracji. Ważnym aspektem było przywracanie ładu w kompozycji, który niejednokrotnie był zachwiany poprzez współczesne - pozornie łatwe - rejestrowanie rzeczywistości. Wspólne spotkania uczestników różnych grup w miejscu prezentacji ich prac były mocnym punktem wieńczącym każdą z trzech edycji projektu.

Data wernisażu: 9 grudnia 2016 r. | godz. 19.00
Miejsce: Barbara - infopunkt | kawiarnia | kultura Świdnicka 8c, Wrocław


Koordynacja i prowadzenie projektu: Paweł Stafij i Paweł Syposz
Organizatorzy: Kilo Kultury Fundacja , Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016
Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Galeria

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Jestem sobą Jestem sobą (5) Jestem sobą (6) Jestem sobą (7) Jestem sobą (1) Jestem sobą (2) Jestem sobą (3) Jestem sobą (4) Pierwsza edycja projektu Jestem Sobą (1) Pierwsza edycja projektu Jestem Sobą (2) Pierwsza edycja projektu Jestem Sobą (3) Pierwsza edycja projektu Jestem Sobą (4) Pierwsza edycja projektu Jestem Sobą (5) Pierwsza edycja projektu Jestem Sobą (6) Pierwsza edycja projektu Jestem Sobą (7) Pierwsza edycja projektu Jestem Sobą (8) Pierwsza edycja projektu Jestem Sobą (7) JS14_00014

Podziel się

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail