Zgłoś uwagę

Kolejne spotkanie Otwartej Grupy Roboczej ESK 2016

slajder1111111

Zbliża się kolejne spotkanie Otwartej Grupy Roboczej na temat współpracy ESK 2016 z regionem Dolnego Śląska. Spotkanie odbędzie się 25-26 sierpnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. Przedmiotem obrad będą możliwości włączania się i współdziałania dolnośląskich instytucji i organizacji kultury w programie głównym obchodów (projekty realizowane przez Radę Kuratorów ESK). W spotkaniu wezmą udział m.in. kuratorzy ESK lub reprezentujący ich asystenci, którzy zaprezentują planowane przedsięwzięcia, mające kontekst dolnośląski lub odniesienie do regionu oraz takie, które będę realizowane we współpracy z podmiotami i instytucjami kultury z Dolnego Śląska. 

W pierwszym spotkaniu Otwartej Grupy Roboczej, które miało miejsce w Legnicy, wzięło udział blisko 30 osób, w większości byli to przedstawiciele instytucji kulturalnych z regionu Dolnego Śląska oraz ludzie na co dzień zaangażowani w jej animowanie. Jednym z pomysłów, nad rozwinięciem którego pracowali uczestnicy była m.in. organizacja Kongresu Kultury Dolnego Śląsk. Padł też pomysł zorganizowania ogólnopolskiego Kongresu Animatorów Kultury.

Punktem wyjścia dla uczestników legnickiego zjazdu było sformułowanie oczekiwań i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób w regionie Dolnego Śląska wykorzystać potencjał, który łączy się z ESK 2016 we Wrocławiu. Większość uczestników wskazało na szansę, jaką niesie fakt, że to właśnie Wrocław już za niecałe dwa lata będzie przez rok skupiał na sobie uwagę Unii Europejskiej. Podkreślano także, że to niebywała okazja do wypromowania kultury dolnośląskiej, zaprezentowania całego jej bogactwa we Wrocławiu. Ważnym elementem pierwszego dnia zjazdu Otwartej Grupy Roboczej było również przedstawienie pierwszych pomysłów na projekty, które mogłyby być zrealizowane w ramach ESK 2016 w regionie, przedstawienie najciekawszych wydarzeń kulturalnych, które odbywają się na Dolnym Śląsku, przedstawienie i określenie potencjału, jakim dysponują dolnośląskie instytucje, refleksje na temat dolnośląskiej kultury. 

Więcej informacji o drugim spotkaniu i działaniach Otwartej Grupy Roboczej można znaleźć na stronie: 

grupaesk.syskonf.pl

Pierwsze spotkanie Grupy:

Tagi

Podziel się

Wróć do spisu aktualności
<< Poprzednia Następna >>

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail