Zgłoś uwagę

Kolejny „Wtorek regionalny” w Barbarze w ramach programu ESK 2016. Gospodarzem Kotlina Kłodzka

We wtorek, 25 sierpnia 2015, w godz. 13.00-17.00 odbędzie się już siódmy „Wtorek regionalny”, którego gospodarzem tym razem będzie Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Hrabstwa Kłodzkiego.

Spotkanie będzie poświęcone m.in. niepublicznym strategiom ratowania zabytków Dolnego Śląska, a wezmą w nim udział osoby zrzeszone w Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Hrabstwa Kłodzkiego, sprawujące opiekę nad cennymi zabytkami, ozdobami ziemi kłodzkiej, takimi jak m.in.: Pałac w Gorzanowie, Pałac w Kamieńcu, Wapiennik w Starej Morawie, dawna Villa Barbara, a obecnie rezydencja ProHarmonia w Lądku Zdrój, Zamek w Międzylesiu, Dwór Sarny w Ścinawce Górnej, Dom pod Twierdzą w Srebrnej Górze, Pałac w Piszkowicach, Pałac w Żelaźnie.

W programie przewiduje się również występ Ludowego Zespołu Śpiewaczego Waliszowianie z Nowego Waliszowa i działającej przy nim dziecięcej grupy tanecznej oraz degustację lokalnych przysmaków pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Nowego Waliszowa.

Oprócz tego we wtorek odbędą się spotkanie zainteresowanych projektem „Czytanie miasta” (godz. 16-18.00) oraz Dolnośląski Stolik Regionalny. Będzie okazja porozmawiać, jaki powinien być „Wtorek regionalny” w Barbarze; jak powinien kształtować się program ESK 2016 na Dolnym Śląsku, itp. Gospodarzem stolika będzie Marek Sztark, koordynator współpracy ESK 2016 z regionem Dolnego Śląska.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich chętnych.

Wtorki regionalne w Barbarze
Od czerwca 2015 do końca roku 2016 każdy wtorek będzie poświęcony regionowi. W programie dominować będą, przede wszystkim, sprawy Dolnego Śląska, aczkolwiek region rozumiemy dużo szerzej. Dlatego będziemy podejmować sprawy pozawrocławskie, sąsiednich województw i naszych sąsiadów z Niemiec i Czech.

Nie wyznaczamy jednej, stałej formuły wtorków. Przewidujemy, że wyznaczać je będą tematy wiodące. „Wtorki regionalne” mają być:
• refleksyjne – skłaniające do dyskusji i zastanawiania się nad jakimś tematem, istotnym dla regionu, kultury;
• oryginalne – podejmujące temat w nietuzinkowy, autorski sposób;
• dostępne – umożliwiające uczestnictwo, czynne i bierne, różnych osób i środowisk.

Do współorganizacji wtorków regionalnych zapraszamy podmioty z Dolnego Śląska – instytucje kultury, organizacje pozarządowe, środowiska i partnerstwa, samorządy, grupy nieformalne, uczelnie i naukowców, artystów.

Preferowane formy aktywności to: prezentacje, seminaria, warsztaty, debaty, konferencje prasowe, wystawy, koncerty, performance, happeningi, instalacje, pokazy, seanse itp.

Wydarzenia będą mogły się odbywać w godzinach otwarcia Barbary. Stałym punktem programu każdego wtorku będzie „Stolik dolnośląski”, wolna rozmowa o sprawach regionu.

Zgłoszenia intencji współorganizacji wtorków regionalnych prosimy kierować do Marka Sztarka – koordynatora współpracy ESK 2016 z regionem Dolnego Śląska. E-mail: marek.sztark@wroclaw2016.pl / tel. 502 065 375.

Galeria

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Kotlina Kłodzka

Tagi

Podziel się

Wróć do spisu aktualności
<< Poprzednia Następna >>

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail