Zgłoś uwagę

Organizator

Współorganizatorzy

Patroni medialni

Sponsorzy

Partnerzy

Koncert Davida Gilmoura

Szczegóły programu

Koordynator:
Agnieszka Franków-Żelazny

David Gilmour w Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

Legendarny gitarzysta Pink Floyd wystąpi z trzydziestoosobową orkiestrą NFM Filharmonii Wrocławskiej pod batutą Zbigniewa Preisnera i Leszkiem Możdżerem.


David Gilmour wyrusza w światowe tournée pod hasłem "Rattle That Lock"’. 26 stycznia 2016 roku ogłoszono szczegóły specjalnego występu artysty na Placu Wolności we Wrocławiu. Koncert, zorganizowany z okazji roku Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu rozpocznie się 25 czerwca o godz. 21:30 (bramy koncertu zostaną otwarte od godz. 19:00). Dla słuchaczy przygotowano około 20 tysięcy miejsc. Bilety zostały wyprzedane.

Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 wita w mieście spotkań!
Zachęcamy do zapoznania się z mapką oraz informacjami praktycznymi.
Życzymy fantastycznych muzycznych wrażeń i zapraszamy
po jeszcze więcej kultury na www.wroclaw2016.strefakultury.pl i facebook.pl/wroclaw2016

MAPA KONCERTU
 


MAPA PRAKTYCZNA


⇒ INFORMACJE DOT. PARKINGÓW I KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE: PRAKTYCZNE INFO


Wrocławski koncert będzie pierwszym na trasie “Rattle That Lock”, w którym zagra 30-osobowa orkiestra pod batutą wieloletniego współpracownika Gilmoura, słynnego kompozytora Zbigniewa Preisnera. Specjalnym gościem koncertu będzie Leszek Możdżer - znakomity pianista i dyrektor artystyczny festiwalu Jazz na Odrą. Wyjątkowe wydarzenie na Placu Wolności przed wrocławskim Narodowym Forum Muzyki będzie filmowane przez słynnego reżysera filmów muzycznych, dokumentalistę i autora okładek grupy Pink Floyd, Aubreya ‘Po’ Powella.


Ostatnio David Gilmour występował w Polsce w 2006 roku w Stoczni Gdańskiej w ramach upamiętnienia powstania NSZZ “Solidarność”. Wielkie show zaowocowało albumem koncertowym i płytą DVD pt. "Na żywo w Gdańsku" z gościnnym występem muzyka zespołu Pink Floyd, Richarda Wrighta.

David Gilmour

Urodzony w Cambridge angielski muzyk, wokalista i kompozytor. Jeden z najlepszych gitarzystów wszech czasów, wieloletni wokalista i gitarzysta zespołu grupy Pink Floyd. Gilmour dołączył do Pink Floyd w 1967 roku, zastępując Syda Barretta. Jego charakterystyczny styl gry na gitarze był jednym ze źródeł sukcesu Pink Floyd w latach 70. David Gilmour był też liderem zespołu po wznowieniu działalności Pink Floyd. Brytyjski muzyk i kompozytor współpracował także m.in z takimi artystami jak Grace Jones, Tom Jones, Elton John, B.B. King, Paul McCartney, John Lennon, Sam Brown, Bob Dylan, Pete Townshend, zespołami The Who i Supertramp oraz stworzył wiele supergrup występujących epizodycznie w wielkich koncertach charytatywnych. Odkrył i wypromował talent wokalistki Kate Bush. Nagrał cztery solowe płyty: David Gilmour (1978), About Face (1984), On an Island (z roku 2006, na której autorem orkiestracji do utworów był Zbigniew Preisner, a w nagraniach wziął udział Leszek Możdżer) oraz Rattle That Lock (2015). 6 marca David Gilmour będzie obchodził 70. urodziny.

Płyta "Rattle That Lock"
To czwarty solowy album Davida Gilmoura. Wydany 18 września 2015 r. stał się sukcesem na skalę globalną. Trafił na pierwsze miejsca list przebojów w 11 krajach, w tym w Polsce i Wielkiej Brytanii, oraz do pierwszej piątki w kolejnych 12 krajach, między innymi w Niemczech. Album uzyskał też najwyższą w karierze Gilmoura pozycję na listach przebojów w Stanach. Na iTunes album uzyskał pierwszą pozycję w 12 krajach. Po Europie następnym przystankiem trasy ‘Rattle That Lock’ jest Ameryka Północna. Gilmour wystąpi w Los Angeles, Toronto, Chicago i Nowym Jorku.

Głosy recenzentów o ostatnich koncertach Gilmoura:
“Gilmour wciąż jest niekwestionowanym liderem sztuki rocka. Jego występowi nie zabrakło ani trochę magii. Oszałamiający.” – Daily Star

"Ciężko wyobrazić sobie lepszą mieszankę niezwykłego klimatu, efektów wizualnych i dźwiękowych” – Daily Telegraph

“Koncerty Gilmoura, wykraczającą poza zwykłe zadowolenie fanów...staja sie także doświadczeniem duchowym” – The Time

“Gilmour >>grzechoce<< i wyje ponownie... Jego gitara nie przemawia, tylko wrzeszczy. Niespodziewanie odważne, energiczne wykonanie ‘Run Like Hell’ ma punkowy zwrot” – Evening Standard

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
„Koncert Davida Gilmoura”


Na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r., nr 62, poz. 504), zwanej dalej „Ustawą” wprowadza się poniższy regulamin:

Rozdział I - Zakres obowiązywania
§ 1

 1. Regulamin dotyczy koncertu Davida Gilmoura organizowanego w dniu 25 czerwca 2016r. w oparciu o przepisy Ustawy, zwany dalej „Koncertem” lub „Imprezą”, którego producentem
  jest Biuro Festiwalowe Impart 2016 Komuny Paryskiej 39–41, 50-451 Wrocław
  zwane dalej „Organizatorem”;
  na terenie placu Wolności
  usytuowanego we Wrocławiu pomiędzy ul. Podwale, a Kazimierza Wielkiego
  zwanego dalej „Obiektem/terenem”.
   
 2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na ”Koncercie”, zwanych dalej uczestnikami imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:
  1. wstęp na Koncert uczestnika imprezy;
  2. obowiązki uczestnika imprezy ;
  3. zakazy, które uczestnik imprezy  winien respektować;
  4. prawa uczestnika imprezy;
  5. zasady udostępniania i przetwarzania danych osobowych;
  6. zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników imprezy za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.
    
 3. Postanowienia regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy imprezy. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.
 4. Każdy uczestnik imprezy jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników oraz innych osób przebywających na terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń organów i służb wskazanych w §1 ust. 5 Regulaminu.
 5. Organizator, w związku z wymogami Ustawy oraz wynikającym z niej obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy przez cały czas jej trwania, powołuje następujące organy:
  1. kierownik do spraw bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej;
  2. służba informacyjna - należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora,
  3. służba porządkowa -  należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

   Rozdział II - Wstęp i uczestnictwo w Koncercie
   § 2
    
 6. Pozwolenie wejścia na teren obiektu/terenu oraz możliwość pozostania na nim leży w gestii Organizatora, realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa i podległych mu pracowników służb porządkowych oraz informacyjnych, odpowiednio oznakowanych, w tym w identyfikatory wydane przez organizatora imprezy masowej, umieszczone w widocznym miejscu. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów do tego uprawnionych
   
 7. Na teren obiektu/terenu może wejść oraz następnie przebywać na jego terenie wyłącznie osoba, która:
  1. nie znajduje się pod widocznym wpływem/działaniem alkoholu
  2. nie znajduje się pod wpływem działania środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie;
  3. nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy;
  4. posiada odpowiednie dokumenty wymienione w ust.3
  5. nie posiada żadnych prawomocnych zakazów uczestnictwa w imprezach masowych;
  6. znajduje się na liście autoryzowanej przez władze organizatora;
  7. ukończyła 13 rok życia, bądź będzie przebywała na imprezie masowej pod opieką opiekuna prawnego, który jest za tą osobę w pełni odpowiedzialny;
    
 8. Do wejścia i przebywania na obszarze obiektu/terenu uprawniają , zgodnie z wymogami Ustawy, dokumenty wystawione przez Organizatora, tj.:

- bilet jednokrotnego wstępu na imprezę, wraz z dokumentem tożsamości

- zaproszenie lub inny dokument, z którego treści wynika uprawnienie osoby do wejścia i przebywania na terenie imprezy masowej,

Rozdział III - Obowiązki uczestnika Koncertu
§ 3

 1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
 1. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora dokument uprawniający do wejścia na obiekt/teren oraz posiadać przy sobie dokument tożsamości
 2. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Koncercie - przestrzegając postanowień regulaminów Obiektu/terenu i Koncertu
 3. stosować się do zarządzeń i poleceń kierownika do spraw bezpieczeństwa, pracowników służby informacyjnej i porządkowej organizatora imprezy oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;

  Rozdział IV - Zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować
  § 4
 4. Zabrania się wnoszenia na Obiekt/teren i posiadania na Koncercie:
  1. przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania. Przepis nie dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;
  2. materiałów wybuchowych;
  3. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
  4. różnego rodzaju noży, pałek (w tym używanych w grach sportowych), kijów i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu (szczególnie: rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.) oraz innych przedmiotów, których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze swej natury mogą posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem, np. drzewców do flag i transparentów, parasoli, itp.;
  5. wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
  6. urządzeń laserowych;
  7. butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;
  8. przedmiotów, które można wykorzystać do zmiany wyglądu zewnętrznego osoby, a w konsekwencji uniemożliwienie lub utrudnienie jej identyfikacji;
  9. wytwarzania niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie z wszelkich instrumentów z napędem mechanicznym i wuwuzeli;
  10. środków i napojów:
   • 2.odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie.

k. profesjonalnych aparatów fotograficznych oraz kamer

l. pudeł, toreb, plecaków, walizek i innych przedmiotów większych niż 25 cm x 25 cm x 25 cm

m. dużych ilości papieru toaletowego, ręczników papierowych w rolce i innego papieru lub materiału w rolce;

n. przedmiotów, materiałów, ubrań, których celem jest reklama i promocja niezgodna z prawem lub zawierająca reklamę podmiotów, z którymi Organizator nie jest związany odrębnymi umowami lub porozumieniami.

 1. Zabrania się na Koncercie:
  1. używania przedmiotów, które pozwalają zmienić wygląd zewnętrzny osoby, a w konsekwencji uniemożliwiają lub utrudniają identyfikację;
  2. używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich;
  3. nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;
  4. rzucania przedmiotami;
  5. spożywania alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych i nie wyznaczonych przez Organizatora
  6. środków odurzających lub psychotropowych;
  7. ciągłego stania w sektorach z miejscami do siedzenia;
  8. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
  9. wzniecania fajerwerków, używania środków pirotechnicznych itp.;
  10. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
  11. zaśmiecania terenu obiektu/terenu;
  12. niszczenia infrastruktury obiektu/terenu;
  13. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych.
    
 2. Zabrania się, bez pisemnej zgody Organizatora: wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren imprezy zwierząt.
 3. Odmawia się wstępu na Obiektu/terenu i przebywania na nim osobom, które:
  1. nie posiadają ważnego dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na Koncercie, w tym dokumentu tożsamości;
  2. nie poddają się czynnościom, wykonywanym zgonie z Ustawą, tj. w zakresie:
   1.sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej;
   2. legitymowania w celu ustalenia tożsamości;
   3.przeglądania zawartości bagażu i odzieży - w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie;
 4. nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie regulaminów Obiektu/terenu i Koncertu;
 5. są pod widocznym działaniem:

  • 2.środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie.
 6. nie ukończyły 13 roku życia i przebywają na Obiektu/terenu bez opiekuna prawnego;
 7. zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwu lub porządku Koncertu;
 8. są niemożliwe lub utrudnione do identyfikacji z uwagi na swój wygląd, charakteryzację, ubiór lub zachowanie;
 9. posiadają emblematy, proporce, flagi, transparenty, malunki lub napisy na odzieży lub na ciele – zawierające treści zabronione prawem powszechnym lub regulaminami organizatorów, w tym nawołujące do nienawiści rasowej, religijnej lub innej, eksponują flagi, transparenty, itp. niezgodne z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub regulacjami Organizatora w tym zakresie,
 10. są objęte prawomocnym orzeczeniem sądowym dotyczącym zakazu wstępu na imprezę masową, zobowiązującym do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydanym wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 11. znajdują się w bazie danych prowadzonej przez Policję na podstawie art. 37 pkt. 2 Ustawy.
 12. Zabrania się  wstępu na teren lub miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: sceny i każdego z jej elementów, zarówno konstrukcyjnych, jak i wyposażenia, wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia, dachy Obiektu/terenu, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, wszelkiego rodzaju maszty oraz innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora imprezy.
   
 13. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
  1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty zabronione na Imprezie, wskazane w §4 ust. 1 -3 niniejszego regulaminu;
  4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy lub regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 14. W celu wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez w/w służby poleceniem lub w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność w/w służb lub innej osoby, zgodnie z  art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,  służby porządkowe mogą użyć środków przymusu bezpośredniego w postaci: użycia siły fizycznej w postaci technik  transportowych oraz obrony, użycia kajdanek zakładanych na ręce, a także użycia chemicznych środków obezwładniające w postaci  ręcznych miotaczy substancji obezwładniających (tj. środków wskazanych w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a w/w ustawy).
 15. Czynności powyższe będą wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

  Rozdział V - Uprawnienia uczestnika imprezy
  § 5
 16. Uczestnik imprezy ma prawo:
  1. przebywać na terenie Obiektu/terenu w czasie trwania Koncertu, tj. od chwili udostępnienia Obiektu/terenu  przez Organizatora do czasu zakończenia Koncertu;
  2. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Koncercie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz określonych niniejszym regulaminem;
  3. do informacji o:
   1.umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych;
   2.udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
 17. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
 18. korzystać z pomocy medycznej.
 19. Uczestnik imprezy jest uprawniony do:
  1. zgłoszenia przedstawicielom Organizatora, np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa, poniesionych przez niego szkód - w trakcie i na terenie imprezy,
  2. składania skarg,
  3. żądania od Organizatora zwrotu kosztów, które uczestnik imprezy poniósł za niewykorzystane dokumenty uprawniające do wstępu na Obiekt/teren z winy bądź przyczyn zależnych od Organizatora.
 20. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Imprezie można składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy, w szczególności pisemnie na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Biuro Festiwalowe Impart 2016 Komuny Paryskiej 39–41, 50-451 Wrocław Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

  Rozdział VI - Dane osobowe
  § 6
 21. Poprzez wejście na teren Imprezy i uczestnictwo w Koncercie uczestnik imprezy udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez Organizatora, jako Administratora danych osobowych, danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów  Ustawy. Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych odbywa się w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom związanym z tymi imprezami oraz ich zwalczania.
 22. Dane o których mowa w ust. 1 mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Organizatorem.
 23. Dane, o których mowa powyżej przetwarzane są nie dłużej niż przez okres dwóch lat od zakończenia Koncertu.
 24. Wejście na teren Obiektu przez uczestnika imprezy stanowi jednoczesną zgodę na utrwalenie i użycie jego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio lub fotografii z koncertu i/lub każdego elementu Koncertu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie. Zgoda ta dotyczy zarówno utrwalania przebiegu Imprezy w związku z zapewnieniem jej bezpieczeństwa zgodnie z Ustawą (w szczególności nagrania z monitoringu) jak i utrwalania przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące w celach nie związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa Imprezy (w szczególności w celu transmisji telewizyjnej, internetowej, retransmisji itp.). Organizator może korzystać z takiego utrwalenia lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie  w każdej formie (licencja niewyłączna). Organizator jest uprawniony do udzielania sublicencji oraz do wykonywania i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych do w/w utrwalenia.

  Rozdział VII - Przepisy końcowe
  § 7
 25. Uczestnik imprezy, który znajduje się na części Obiektu/terenu przeznaczonego dla grupy uczestników, do której nie należy - może być skierowany na właściwą część Obiektu/terenu, a w sytuacji uzasadnionej względami bezpieczeństwa - usunięty z Obiektu/terenu.
 26. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie Obiektu/terenu może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora.
   
 27. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (np. odwołanie występu przez artystę, siła wyższa, itp.), w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy przez organy publiczne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   
 28. Organizator jest uprawniony do zmiany daty, miejsca oraz programu Imprezy z ważnych przyczyn (tj. w szczególności ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub odmowa wykonania Koncertu przez artystę lub inna pozostająca poza kontrolą Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca przeprowadzenie Imprezy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub koniecznością zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu Imprezy).
 29. W sytuacjach określonych w ust. 3 oraz 4 powyżej, w przypadku odwołania, zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości), posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem Imprezy za zwrotem kwoty, na jaką bilet opiewa.
 30. W przypadku, gdy posiadaczowi biletu przysługuje prawo do jego zwrotu za zwrotem sumy na jaką bilet opiewa, posiadacz biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu, w którym bilet został zakupiony, bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji o odwołaniu Koncertu, a w przypadku zmiany daty, miejsca lub programu zgodnie z ust. 4 powyżej, najpóźniej na 12 godzin przed rozpoczęciem Imprezy.
 31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, których nie da się zapobiec ani uniknąć, a które powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności niedyspozycja artysty, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienie ziemi, epidemia, strajk powszechny, zamieszki powszechne oraz inne okoliczności pozostających poza kontrolą Organizatora.
 32. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu, w związku z tym zaleca się użycie przez  dzieci i osoby o dużej  wrażliwości słuchu słuchawek ochronnych.

  § 8
 33. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu odpowiednim służbom. Takim osobom nie przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione dokumenty uprawniające do wstępu na Koncert. Organizator informuje, że zgodnie z art. 54-56 Ustawy kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne lub kto przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, a także kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł. Zgodnie natomiast z art. 59 Ustawy kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 34. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu może zostać nałożony na uczestnika imprezy sądowy zakaz wstępu na imprezy masowe, o którym mowa w  Ustawie.

  § 9
 35. Przebieg koncertu podlega rejestracji przez Organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 36. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Koncertu mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczeniu w toczących się takich postępowaniach, będą niezwłocznie przekazywane odpowiednim służbom, w uzasadnionym przypadku łącznie z wnioskiem o ukaranie.
 37. Zapis z rejestracji Koncertu przechowywany jest przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia– po tym czasie podlega komisyjnemu zniszczeniu, z czego sporządzany jest protokół. Komisyjne zniszczenie dotyczy jednak wyłącznie tych materiałów, które bezpośrednio służyły do zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy zgodnie z Ustawą, nie zaś innych materiałów utrwalanych przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące, w szczególności choć nie wyłącznie w celu transmisji lub retransmisji Koncertu, w celach komercyjnych, a także w celach dokumentacyjnych i archiwizacyjnych.
   

§ 10

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
  2. unieważnienia dokumentu uprawniającego do wejścia na obiekt/teren zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
    

§ 11

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.wroclaw2016.strefakultury.pl, w siedzibie Organizatora, a bezpośrednio przed Imprezą i w jej trakcie również przed wejściami na teren Imprezy
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują, przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora.

  DEPOZYT
  REGULAMIN DEPOZYTU OBOWIĄZUJĄCY W DNIU 25 CZERWCA 2016 ROKU PODCZAS KONCERTU DAVIDA GILMOURA NA TERENIE PLACU WOLNOŚCI WE WROCŁAWIU
 4. Depozyt jest czynny od godziny 16.00 w dniu 25.06.2016 do godziny 02.00 w dniu 26.06.2016
 5. Podstawą przyjęcia przedmiotów i ich przechowywania jest umowa przechowania.
 6. Depozytariuszem jest Biuro Festiwalowe Impart 2016 z siedzibą przy ul. Komuny Paryskiej 39–41, 50-451 Wrocław.
 7. Złożyć w depozycie nie można przedmiotów, o których mowa w §4 ust. 1 Regulaminu Imprezy Masowej „Koncert Davida Gilmoura”.
 8. Ostateczną decyzję czy dany przedmiot może zostać zdeponowany podejmuje depozytariusz.
 9. Potwierdzeniem złożenia depozytu jest kwit depozytowy.
 10. Depozyt jest bezpłatny. Warunkiem skorzystania z depozytu jest okazanie biletu uprawniającego do udziału w koncercie, o którym mowa w punkcie 4.
 11. Odbiór zdeponowanych przedmiotów możliwy jest po zakończeniu koncertu po okazaniu kwitu depozytowego. W przypadku wcześniejszego odbioru zdeponowanego sprzętu, uczestnik zmuszony będzie do opuszczenia terenu koncertu, chyba, że ponownie złoży odebrany sprzęt do depozytu.
 12. W razie zagubienia kwitu depozytowego, wydanie przedmiotu depozytu możliwe jest w siedzibie depozytariusza, dopiero począwszy od dnia następnego po zakończeniu koncertu po wykazaniu przez zgłaszającego zaginięcie w sposób nie budzący wątpliwości przysługujących mu do przedmiotu depozytu praw. Postanowienia punktu 11. i 12. stosuje się odpowiednio.
 13. Za każdy kolejny dzień przechowania depozytu nie odebranego po koncercie, począwszy od dnia następującego po dniu koncertu, depozytariusz nalicza karę umowną w wysokości 10,00 zł (słownie dziesięć złotych 00/100 groszy) brutto.
 14. W przypadku nie odebrania depozytu w dniu koncertu, depozyt zostanie przeniesiony do siedziby depozytariusza, gdzie pozostanie przez okres do trzech  miesięcy licząc od dnia koncertu, a w przypadku nie odebrania go w w tym terminie przejdzie na własność depozytariusza, który według swojego uznania może dowolnie nim rozporządzać, w szczególności go zutylizować, sprzedać.
 15. Osoba składając depozyt,  potwierdza zaznajomienie się i akceptację niniejszego regulaminu.
 16. Osobą odpowiedzialną z strony depozytariusza za funkcjonowanie depozytu jest Dział Organizacji ul. Mazowiecka 17 we Wrocławiu. tel. 71 712 71 00

Start koncertu: 21:30
Bramki: 19:00

Po przekroczeniu bramek prosimy przy opaskowniach o odbiór przyporządkowanych kolorystycznie do sektorów opasek. Obsługa będzie ubrana w odpowiedni kolor koszulki przydzielony do każdej kategorii biletowej:

 • Golden Circle EE – żółty
 • Golden Circle – pomarańczowy
 • Cat A. – czerwony
 • Cat B – bez opaski. Wejście do strefy na podstawie ważnego biletu
 • VIP – zielony


Bilet i opaskę należy zachować podczas całej imprezy.

Co należy zabrać na koncert Davida Gilmoura?

 1. Każdy uczestnik musi posiadać przy sobie bilet na koncert Davida Gilmoura.
 2. Należy wydrukować Bilety Domowe w przypadku wybrania tej formy dostawy biletów.
 3. Prosimy o zabranie dowodu zakupu biletów lub numeru rezerwacji.
 4. Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości.
 5. Prosimy o zabranie odzieży chroniącą przed deszczem, w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.
 6. Prosimy o zabranie nakrycia głowy, chroniące przed upałem.
 7. Przypominamy i przestrzegamy przed zakupem biletów w źródłach nieautoryzowanych, gdzie sprzedawane bilety mogą okazać się nielegalne, podrobione, kopiowane. W przypadku stwierdzenia oszustwa, osoba oszukana nie będzie mogła wejść na koncert.

ZABRONIONE PRZEDMIOTY
Zabrania się wnoszenia na teren koncertu przedmiotów wyszczególnionych na załączonym obrazku:

 


 

ZAKAZ WNOSZENIA WŁASNEGO JEDZENIA


PARKING
RENOMA (Świdnicka 40, wjazd od ul. Czystej) | spacer do strefy koncertu - 3 min
GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek – sobota: 6.00 – 23.00
niedziela: 7.30 – 22:00
http://www.renoma-wroclaw.pl/Parking

W dniu koncertu (25.06) parking RENOMA będzię otwarty do godz. 2:00 w nocy.

SZEWSKA CENTRUM  Parking 24 h| spacer do strefy koncertu - 6 min
http://www.otis.wroc.pl/page19.php

PLAC NOWY TARG  Parking 24 h| spacer do strefy koncertu - 12 min
http://parkingnowytarg.com.pl/

DWORZEC GŁÓWNY PKP Parking 24 h | spacer do strefy koncertu – 15 min
http://pkpsa.pl/dla-pasazera/dworce-opisy/wroclaw_glowny.html

ARKADY WROCŁAWSKIE (Powstańców Śląskich 2-4) | spacer do strefy koncertu - 12 min
GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek - piątek: 06:00 - 23:00
sobota - niedziela: 08:00 - 23:00
http://www.arkadywroclawskie.pl/parking,8.html

GALERIA DOMINIKAŃSKA (Plac Dominikański 3) | spacer do strefy koncertu - 8 min
GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek - soboty: 8:30-22:00
niedziela od 9:00 do 21:00
http://galeria-dominikanska.pl/pl/parking.html

KOMUNIKACJA MIEJSKA

PARK & RIDE / PARKUJ I JEDŹ
[MAPA] ⇒ T U T A J

TRAMWAJE

- przystanek "Forum Muzyki": 4, 15, 20, 25 (kierunek Świdnicka), 4, 6, 7, 14, 15, 20 (kier. pl. Legionów), 
- przystanek "Opera": 3, 6, 10, 17, 23, 33 (kier. Arkady), 6, 7, 10, 17, 23, 33 (kier. Świdnicka)
- przystanek "Renoma": 6, 7, 14, 20 (kier. Arkady),  6, 7, 10, 17, 23, 33 (kier. Opera)

AUTOBUS
- przystanek "Forum Muzyki": 243, 247, 253, 257, D (kier. Renoma)
- przystanek "Renoma": 206, 243, 247, 249, 253, 257 (kier. Świdnicka), 106, 148, 149, 206, 243, 247, 249, 253, 257, D (kier. Arkady(Capitol)), 106, 148, 149 (kier. Orląt Lwowskich)

DODATKOWA KOMUNIKACJA PO KONCERCIE
Organizator oświadcza, że w nocy z 25 na 26 czerwca 2016 roku o godzinie 21:30 na Placu Wolności we Wrocławiu odbędzie się Koncert Davida Gilmoura, który zakończy się około godziny 1:00-2:30 dnia 26 czerwca 2016 roku. Z uwagi na konieczność obsługi koncertu od strony zapewnienia transportu zbiorowego zostaną uruchomione dodatkowe linie autobusów dla odwozu widzów z koncertu.

Autobusy zostaną uruchomione po zakończeniu koncertu 1:00-2:30 dnia 26 czerwca 2016 roku i będą odjeżdżać w odstępach, co 15 minut.

2 autobusy przegubowe na linii 241 po trasie:
Świdnicka – Kazimierza Wielkiego – pl. Dominikański – Oławska – Traugutta – pl. Społeczny – most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 2) – pl. Grunwaldzki – most Szczytnicki – Kochanowskiego – mosty Jagiellońskie – Brucknera – Kwidzyńska – Działdowska – Kowalska – Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich – Bora-Komorowskiego – Zakrzowska – Bora-Komorowskiego – Irkucka – Królewska – Osiedle Sobieskiego

2 autobusy przegubowe na linii 243 po trasie:
Galeria Dominikańska – Oławska – Traugutta – pl. Wróblewskiego – Traugutta – Krakowska – Opolska – Tyska – Księże Wielkie

3 autobusy przegubowe na linii 243 po trasie:
Świdnicka – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Na Ostatnim Groszu – Orlińskiego – Horbaczewskiego – Balonowa – Bystrzycka – Bajana – Lotnicza - Pilczyce

3 autobusy przegubowe na linii 245 po trasie:
Świdnicka – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Rybacka – Zachodnia – Poznańska – Długa – Starogroblowa – Popowicka – Pilczycka – Kozanowska – Dokerska – Pilczycka – Maślicka - Kozia

2 autobusy przegubowe na linii 246 po trasie:
Galeria Dominikańska – Oławska – Traugutta – pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego – mosty Warszawskie – Kromera – Boya-Żeleńskiego – Berenta – pl. Daniłowskiego – Kasprowicza – Broniewskiego – Obornicka – Zajezdnia Obornicka

3 autobusy przegubowe na linii 247 po trasie:
Rynek – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Podwale – Świdnicka – Powstańców Śląskich - Krzyki

3 autobusy przegubowe na linii 247 po trasie:
Świdnicka – Kazimierza Wielkiego – Nowy Świat – Grodzka – most Uniwersytecki – Drobnera – Łokietka – Chrobrego – pl. Powstańców Wielkopolskich – Trzebnicka – most Trzebnicki – Żmigrodzka – Kamieńskiego – Kamieńskiego (pętla)

3 autobusy przegubowe na linii 249 po trasie:
Dw. Główny PKP – Sucha – Borowska – Peronowa – Piłsudskiego – Świdnicka – Podwale – pl. Orląt Lwowskich – Robotnicza – Strzegomska – Rogowska – Nowy Dwór (pętla)

3 autobusy przegubowe na linii 251 po trasie:
Świdnicka – Kazimierza Wielkiego – pl. Dominikański – bł. Czesława – św. Katarzyny - Piaskowa – most Piaskowy – św. Jadwigi – mosty Młyńskie – pl. Bema– Poniatowskiego – Jedności Narodowej – mosty Warszawskie – Kromera - Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich – Nowogorlicka – Gorlicka – Poleska – Kiełczowska – Żmudzka – Litewska – Litewska (pętla)

2 autobusy przegubowe na linii 251 po trasie:
Świdnicka – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Sądowa – pl. Legionów – Grabiszyńska – Solskiego – Aleja Piastów – Aleja Piastów

2 autobusy przegubowe na linii 253 po trasie:
Galeria Dominikańska – Oławska – Traugutta – pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego – Szczytnicka – Rondo Reagana (peron 4) – Skłodowskiej-Curie –most Zwierzyniecki – Wróblewskiego – Olszewskiego – Bartoszowice

2 autobusy przegubowe na linii 253 po trasie:
Świdnicka – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Lotnicza – Kosmonautów – Kamiennogórska – Małopolska – Wielkopolska – Złotnicka – Kosmonautów – Średzka – Trzmielowicka – Płońskiego – Leśnica

2 autobusy przegubowe na linii 255 po trasie:
Galeria Dominikańska – Skargi – Kołłątaja – Peronowa – Borowska – Ślężna – Gliniana – Borowska – Świeradowska – Gaj-pętla

⇒ APLIKACJA/WWW [strona jakdojade.pl]


NIEPEŁNOSPRAWNI
Na parkingu pod placem Wolności zostanie uruchomiona winda (D), którą można wjechać obok platformy dla osób niepełnosprawnych.
Podczas koncertu będzie przygotowana specjalna platforma (CAT. A) na którą można wjechać na wózkach.
Osoby z ograniczoną mobilnością mogą dostać się na koncert i wrócić po koncercie komunikacją miejską MPK Wrocław, która dysponuje flotą autobusów niskopodłogowych.


CATERING
W strefie gastronomicznej dostępne będą ciepłe posiłki, a także napoje bezalkoholowe i piwo. Woda w cenie 3 zł/pół litra dostępna będzie także poza strefą gastronomiczną.

Szczegółowe informacje: www.wroclaw2016.strefakultury.pl/koncert-davida-gilmoura oraz Infopunkt BARBARA,
ul. Świdnicka 8c, codziennie od 8:00 do 20:00, infopunkt@wroclaw2016.pl, tel. 71 712 75 74


NAJCZĘŚĆIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Jak się dostać na strefę dla niepełnosprawnych? Czy osoby niepełnosprawne mają się gdzieś wcześniej zgłaszać? Czy jest osobna bramka do wejścia dla osób niepełnosprawnych?
Wejście dla niepełnosprawnych znajduje się od strony ul. Zamkowej (Kazimierza Wielkiego) i Świdnickiej. Osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami wchodzą wszystkimi bramkami od momentu otwarcia bramek, tj. od godz. 19:00.

2. Czy z podestów dla osób niepełnosprawnych korzystają wyłącznie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich?
Pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne. Jeśli przestrzeń pozwoli, z platform skorzystać będą mogły także media.

3. Czy będą dostawione krzesełka dla np. osób o kulach, niemogących stać przez cały koncert?
Ze względów bezpieczeństwa nie będzie dostawionych krzesełek, ani nie będzie możliwości wniesienia własnych. 

4. Czy można wejść z aparatem fotograficznym? (lustrzanki, kompaktowe)
Obowiązuje zakaz wnoszenia aparatów z wymiennym obiektywem oraz z wysuwanym obiektywem powyżej 10 cm. Pełna lista zakazanych przedmiotów znajduje się w regulaminie koncertu.

5. Czy jest jakiś limit czasowy dla spóźnialskich?
Limitu nie ma, ale jest możliwość, że dla spóźnionych wstęp do danej strefy będzie utrudniony.

6. Czy można wnosić parasol?
Nie można wnosić parasoli ani przedmiotów wyszczególnionych w zakładce „praktyczne info”. Rekomendujemy zabrać płaszcze przeciwdeszczowe.

7. Czy będzie można wyjść przed rozpoczęciem koncertu i wejść ponownie do strefy?
Można wyjść ze strefy, ale nie z terenu koncertu poza bramki zewnętrzne. Osoby, które opuszczą teren koncertu, nie mają prawa ponownego wejścia.  Na terenie koncertu jest pełna infrastruktura – catering, toalety itp.

8. Czy będzie można się ustawić wokół strefy?
Teren koncertu jest ogrodzony.  Nie będzie można podejść pod sam płot, ale za to będzie można stanąć za fosą na Podwalu.

9. Gdzie będą rozstawione stoiska z gadżetami? Jakiego typu gadżety są przewidziane?
Koszulki (90zł), płyty – sprzedają je wyłącznie autoryzowani przez agencję sprzedawcy - stoiska będą zarówno w strefie koncertu jak i poza barierkami. 

10. Czy będzie live streaming w Internecie? Jeśli tak, to na jakiej stronie?
Będzie transmisja wyłącznie w telewizji. I część ok. 21.45 - TVP 2, II część – TVP Rozrywka.

11. Czy koncert będzie rejestrowany na DVD i będzie go można później kupić?
Możliwe, że koncert wydany będzie na DVD. Jeśli tak się stanie, będziemy o tym informować.

12. Czy można wejść z dzieckiem kilkumiesięcznym zawiniętym w chustę bez biletu dla niego?
Nie ma takiej możliwości. Wejście mają wyłącznie osoby posiadające ważny bilet bez względu na wiek.

 


Partnerzy i sponsorzy

Dzięki nim to wszystko jest możliwe!

Ładowanie...
Ładowanie...

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail