Zgłoś uwagę

Kongres FUEN w Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

Przeżywać wielokulturowość – kształtować Europę. Pod tym hasłem odbędzie się 61 kongres Federalnego Związku Europejskich Grup Narodowościowych (Federal Union of European Nationalities - FUEN). Od 18 do 22 maja 2016 europejskie autochtoniczne mniejszości narodowe spotkają się w Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 na swoim corocznym kongresie.

Na zaproszenie mniejszości niemieckiej w Polsce, jest oczekiwanych 150 delegatów z ponad 30 krajów. Ich wszystkich łączy zaangażowanie na rzecz zachowania i rozwoju własnej tożsamości, języka, kultury oraz wyjątkowości, wiedząc, że jest to europejskie dziedzictwo, którego w przypadku straty nie da się przywrócić. W ramach historii i kryzysów w Europie, konflikty były bardzo często związane z mniejszościami i współżyciem różnych narodów. Kongres FUEN pokazuje w ilu regionach Europy mniejszości od dziesięcioleci angażują się pokojowo, z pewnością siebie i z orientacją na przyszłość. Polityka wobec mniejszości jest polityką pokojową.

- Cieszymy się, że możemy w ramach naszego kongresu gościć w Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – Wrocławiu. To miasto i tamtejsze mniejszości mają za sobą różnorodną historię. Chcemy usłyszeć tę historię i zapraszamy do tego, żeby nas poznać– mówi prezydent FUEN Hans Heinrich Hansen – członek mniejszości niemieckiej w Danii.

Informacja
W Polsce żyje 13 uznanych mniejszości. Do tej grupy należą m. in. Niemcy, Ukraińcy, Słowacy, Kaszubi, Łemkowie, Żydzi czy Romowie. W całej Europie mieszka z kolei 400 mniejszości narodowych, do których należy ponad 100 milionów ludzi. Mówią oni w wielu językach regionalnych i mniejszościowych. W ramach Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) zrzeszonych jest ponad 90 mniejszości. Do tej grupy należą Kaszubi w Polsce, Ladynowie we Włoszech, Węgrzy w Rumunii, Finowie w Szwecji, Bretończycy we Francji, Serbołużyczanie w Niemczech, Tatarzy Krymscy z Ukrainy, Chorwaci Burgenlandzcy z Austrii, Arumuni z Macedonii czy Turcy Traccy z Grecji.

FUEN jest wspólnotą interesów, platformą wymiany i spotkań oraz społecznością solidarną w jednym. FUEN reprezentuje interesy europejskich mniejszości na poziomie regionalnym, krajowym i przede wszystkim europejskim. Jest największą dachową organizacją autochtonicznych mniejszości w Europie. FUEN wstawia się za zachowaniem i rozwojem tożsamości, języka, kultury, praw i wyjątkowości europejskich mniejszości. Jest głosem, który słyszalny jest w międzynarodowych organizacjach, przede wszystkim w Unii Europejskiej, Radzie Europy jak i ONZ, czy OBWE. FUEN została założona w 1949 w Paryżu i dziś ma trzy siedziby: Flensburg, Berlin oraz Bruksela.

Kongres
Kongres FUEN obędzie się od 18 do 22 maja we współpracy ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń (VDG) - główną organizacją mniejszości niemieckiej w Polsce. Delegaci przybywają w dniu 18.05. Po rozpoczęciu kongresu, pierwszy dzień poświęcony będzie obecnej sytuacji w Polsce oraz polityce wobec mniejszości, zwłaszcza jeśli chodzi o mniejszość niemiecką. Drugi dzień to dzień, który upłynie pod hasłem „ Quo vadis Europo? Kryzys Europy o wielu twarzach”. W ramach Kongresu odbędzie się również zebranie delegatów największej organizacji dachowej mniejszości narodowych. Ponad to będzie także okazja odwiedzenia wystawy narodów, przy okazji której będzie można poznać wiele mniejszości, zanim one same doświadczą Europejskiej Stolicy Kultury.

Galeria

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

kongres Kongress2013 Kongress2013_Launch_Minority Safepack Initiative

Podziel się

Wróć do spisu aktualności
<< Poprzednia Następna >>

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail