Zgłoś uwagę
Kościół. Piękno i Kicz

Szczegóły programu

Kościół. Piękno i Kicz
1 stycznia 2016 | 31 stycznia 2017
Kuratorzy : Agnieszka Franków-Żelazny, Irek Grin, Zbigniew Maćków

"Kościół. Piękno i Kicz" to jeden z projektów aplikacyjnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Program wydarzeń realizowanych w ramach projektu zakłada organizację wystawy prezentującej najciekawsze koncepcje architektoniczno - urbanistyczne współczesnego kościoła rzymsko - katolickiego, do której materiał ekspozycyjny zostanie pozyskany w drodze międzynarodowego konkursu studialnego. Wystawie towarzyszyć będzie debata pokonkursowa oraz prezentacja folderu okołokonkursowego ilustrującego nagrodzone i wyróżnione prace. W ramach projektu przygotowywana jest również publikacja przewodnikowa pt. "Architektura VII Dnia" w języku polskim i wystawa (o tym samym tytule) ukazująca blisko sto wybranych przykładów obiektów sakralnych w Polsce wybudowanych po Soborze Watykańskim II. Istotnym elementem projektu będzie publikacja albumu (tytuł w opracowaniu), w języku polskim i angielskim, obrazującego przemiany zachodzące w sztuce sakralnej, na przykładzie wybranych obiektów architektonicznych, zapisów nutowych i tekstów literackich dotyczących przestrzeni sakralnych. Projekt podsumuje interdyscyplinarna konferencja popularnonaukowa poświęcona współczesnej sztuce sakralnej w Polsce i na świecie.

Projekt "Kościół. Piękno i Kicz" jest realizowany przez Biuro Festiwalowe Impart 2016, w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego dysponentem jest Narodowe Forum Muzyki.

Organizator : ESK Wrocław 2016
Współfinansowane przez : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Forum Muzyki
Partner strategiczny : KGHM Polska Miedź

A7D (Młyn Maria_wernisaż) 000_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 001_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 002_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 003_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 004_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 005_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 006_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 008_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 009_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 010_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 011_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 012_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 013_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 014_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 007_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 015_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 016_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 017_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 018_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 019_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 020_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 021_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 022_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 023_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 024_fot. M. Jędrzejczak A7D (Młyn Maria_wernisaż) 025_fot. M. Jędrzejczak

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana - organizacja non - profit, wspierającą działania na styku sztuki, architektury i życia społecznego; wydawca Notesu Na 6 Tygodni (NN6T) oraz kwartalnika humanistycznego Format P, a także wielu książek poświęconych architekturze i jej społecznemu oddziaływaniu, sztuce najnowszej, projektowaniu graficznemu, badaniom wizualnym i ekonomii kultury. Publikowany przez Fundację Notesu Na 6 Tygodni jest zdobywcą wielu nagród w prestiżowych konkursach artystycznych m.in.: konkursie Projektowania Prasowego Chimera oraz europejskim konkursie projektowania graficznego EDAwards 2010; organizator konkursów dla artystów i projektantów, wystaw, prezentacji, dyskusji i projektów artystycznych.

Kuba Snopek - polski urbanista i badacz architektury; ukończył Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej oraz Moskiewski Instytut Strelka. Zajmuje się projektami badawczymi z zakresu planowania miast, mieszkalnictwa i architektury XX wieku. Swoją karierę badawcza rozpoczął w biurze Bjarke Ingels Group, w Moskwie pracował z Remem Koolhaasem zajmując się zagadnieniami ochrony zabytków. Jest autorem publikacji o tematyce architektonicznej, wykładowcą akademickim, kuratorem wystaw. Wraz z Izabelą Cichońską i Karoliną Poperą pełni funkcję Kuratora projektu badawczego Architektura Siódmego Dnia.

Izabela Cichońska - architekt, pracująca głównie jako concept artist i ilustrator; absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej oraz Moskiewskiego Instytutu Strelka; za swój projekt dyplomowy otrzymała honorową nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich we Wrocławiu. W londyńskim Pentagramie projektowała wnętrza u boku Williama Russela i Daniela Weila, a w moskiewskim Studio Produkcyjnym Bazelves pracowała jako dyrektor artystyczny smoczego zamku dla pełnometrażowego filmu „Dragon” Timura Bekmambetova. Wraz z Kubą Snopkiem i Karoliną Poperą pełni funkcję Kuratora projektu badawczego Architektura Siódmego Dnia.

Karolina Popera – architekt, studentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej. Finalistka międzynarodowego konkursu architektonicznego, nagrodzona za wizję miast przyszłości. Zajmowała się badaniem polskiego romantyzmu. Wraz z Kubą Snopkiem i Izabelą Cichońską pełni funkcję Kuratora projektu badawczego Architektura Siódmego Dnia.

Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) oddział we Wrocławiu – lokalny oddział stowarzyszenia zawodowego zrzeszającego polskich architektów. Statutowymi celami działalności SARP jest dbanie o jakość architektury i środowiska – zbudowanego oraz naturalnego – pojmowanych jako interes publiczny, tworzenie warunków dla rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona, a także rozwój warsztatu architekta i ochrona zawodu. SARP prowadzi szeroko pojętą działalność kulturalną, naukowo – oświatową oraz organizuje konkursy architektoniczne. 

27 czerwca | 28 sierpnia 2016
Kościół. Piękno i Kicz | Architektura VII Dnia (wystawa)
Kuratorzy : Iza Cichońska, Karolina Popera, Kuba Snopek

Celem wystawy jest próba przedstawienia imponującego dorobku architektury sakralnej w Polsce. Prezentacja blisko 100 najciekawszych kościołów powstałych w ostatnim półwieczu pozwoli zapoczątkować zjawisko wielowątkowej oceny konsekwencji postanowień Soboru Watykańskiego II, nie tylko w kwestiach liturgii, ale również architektury i sztuki. Architektoniczne portrety kościołów prezentowane na wystawie zostaną uzupełnione mapami i infografikami ukazującymi zjawisko Architektury VII Dnia w kontekście zmieniających się uwarunkowań polityczno – społecznych. Więcej o wystawie Architektura VII Dnia TUTAJ.

Miejsce : Zespół Młynów Maria, wejście od ul. Wyspa Słodowa 9
Organizator : Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
Partnerzy : RealCo Property Investment and Development, Młyn Maria, Muzeum Architektury we Wrocławiu
www.architektura7dnia.pl
wstęp wolny

---------------

20 września | 15 listopada 2016
Kościół. Piękno i Kicz | konkurs
Kurator : Zbigniew Maćków

Częścią interdyscyplinarnego projektu Kościół. Piękno i Kicz jest organizacja międzynarodowego konkursu studialnego na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej kościoła rzymsko - katolickiego na osiedlu Europejskiej Stolicy Kultury Nowe Żerniki we Wrocławiu. Konkurs jest realizowany na zamówienie Biura Festiwalowego Impart 2016 i jest przedsięwzięciem będącym częścią obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Bieżące informacje nt. konkursu TUTAJ.

---------------

15 grudnia 2016
Kościół. Piękno i Kicz | konferencja
Kuratorzy : Agnieszka Franków - Żelazny, Irek Grin, Zbigniew Maćków

Konferencja Kościół. Piękno i Kicz, poświęcona współczesnej sztuce sakralnej w Polsce i na świecie, stanowić będzie punkt kulminacyjny i podsumowanie trwającego cały rok interdyscyplinarnego projektu pod tym samym tytułem. W ramach konferencji odbędzie się seria prelekcji m.in. z dziedziny architektury, sztuk wizualnych czy muzyki rozpatrywanych w kontekście przemian zachodzących w sztuce sakralnej na tle zmieniających się uwarunkowań polityczno – społecznych oraz tendencji artystycznych czy estetycznych. Bogatemu programowi konferencji towarzyszyć będzie premiera albumu poświęconego omawianym zagadnieniom. Konferencja będzie także okazją do zaprezentowania publikacji Architektura VII Dnia stanowiącej przewodnik po niezwykle imponującym dorobku posoborowej architektury sakralnej w Polsce.

Miejsce : Wrocławskie Centrum Kongresowe/WCK przy Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1
Organizator : ESK Wrocław 2016
Partner : Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
wstęp wolny

---------------

15 grudnia 2016 | prezentacja podczas konferencji organizowanej w ramach projektu
Kościół. Piękno i Kicz | Architektura VII Dnia (przewodnik)
Autorzy : Iza Cichońska, Karolina Popera, Kuba Snopek

Architektura VII Dnia to pierwszy przewodnik po polskiej powojennej architekturze sakralnej. Setki precyzyjnych opisów i fotografii, a także dziesiątki map i infografik opowiadają historię nie tylko tych najbardziej efektownych i znanych, ale również tych zwykle pomijanych w opracowaniach budowli. Więcej o przewodniku Architektura VII Dnia TUTAJ.

Wydawca : Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

---------------

styczeń 2017
Kościół. Piękno i Kicz | publikacja albumowa

Interdyscyplinarny projekt Kościół. Piękno i Kicz podsumuje prezentacja bogato ilustrowanego albumu podejmującego temat sacrum w sztuce na przykładzie architektury, sztuk plastycznych czy muzyki. Przemiany zachodzące w sztuce sakralnej na przestrzeni wieków - od zarania sztuki, aż do jej współczesności – zobrazują autorskie teksty eseistyczne przygotowane m.in. przez prof. Martę Kierską – Witczak, prof. Andrzeja Borowskiego oraz dr Cezarego Wąsa.

Wydawca : Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 / dzieło zbiorowe

Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Wrocław oraz Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP zapraszają na:

KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT "KOŚCIÓŁ. PIĘKNO I KICZ"

termin: 15 grudnia 2016 r.
miejsce: Wrocławskie Centrum Kongresowe (WCK) przy Hali Stulecia we Wrocławiu / sala wielofunkcyjna/
wstęp wolny

Panel I /godz. 14:00-15:00/
Rozmowa zapowiadająca publikację albumową, która ukaże się na rynku na początku przyszłego roku. Bogato ilustrowany album podejmujący temat sacrum w sztuce na przykładzie architektury, sztuk plastycznych i muzyki będzie stanowił podsumowanie interdyscyplinarnego projektu "Kościół. Piękno i Kicz". Przemiany zachodzące w sztuce sakralnej na przestrzeni wieków – od zarania sztuki, aż do jej współczesności – zobrazują autorskie teksty eseistyczne przygotowane przez prof. Martę Kierską - Witczak, prof. Andrzeja Borowskiego oraz dr Cezarego Wąsa.

Uczestnicy Panelu:
--- prof. Marta Kierska-Witczak, współautorka publikacji albumowej,
--- dr Cezary Wąs, współautor publikacji albumowej,
--- Zbigniew Maćków, Kurator ESK Wrocław 2016 ds. architektury,
--- Irek Grin, Kurator ds. ESK Wrocław 2016 ds. literatury i czytelnictwa.

Przerwa kawowa /15:00 - 15:15/

Panel II /godz. 15:15-16:45/
Prezentacja i rozmowa poświęcona projektowi "Architektura VII Dnia" zainicjowanemu przez Izę Cichońską, Karolinę Poperę oraz Kubę Snopka we współpracy z warszawską Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana. Częścią obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 była wrocławska odsłona wystawy "Architektura VII Dnia" prezentującej blisko 100 obiektów wybudowanych w Polsce po Soborze Watykańskim II oraz współwydanie publikacji przewodnikowej po tychże obiektach. 
*„Architektura VII Dnia” to pierwszy przewodnik po polskiej, powojennej architekturze sakralnej. Setki precyzyjnych opisów i fotografii, a także dziesiątki map i infografik opowiadają historię nie tylko tych najbardziej efektownych i znanych, ale również tych zwykle pomijanych w opracowaniach budowli kościelnych. Publikację "Architektura VII Dnia"  będzie można nabyć  15 grudnia 2016 r. podczas konferencji.

Panel składać się będzie z części prezentacyjnej oraz dyskusyjnej. Dyskusję z Kuratorami projektu "Architektura VII Dnia" poprowadzi Grzegorz Piątek.

Uczestnicy Panelu:
- Iza Cichońska, Kurator projektu "Architektura VII Dnia",
- Karolina Popera, Kurator projektu "Architektura VII Dnia",
- Kuba Snopek, Kurator projektu "Architektura VII Dnia",
- Grzegorz Piątek, moderator dyskusji panelowej.

Przerwa kawowa /16:45 - 17:15/

Panel III /godz. 17:15-18:15/
Rozmowa na temat zorganizowanego przez SARP ZG we współpracy z SARP o/Wrocław w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 konkursu studialnego na projekt kościoła rzymsko-katolickiego na osiedlu Europejskiej Stolicy Kultury Nowe Żerniki we Wrocławiu. Dyskusja przybliży ideę, założenia i wyniki konkursu, ale także będzie stanowić punkt wyjścia dla rozmowy o współczesnej architekturze sakralnej.
*Panelom tematycznym towarzyszyć będzie prezentacja prac zgłoszonych do udziału w konkursie studialnym, zakwalifikowanych do II etapu obrad Jury Konkursowego (ponad 50 prac konkursowych).

Uczestnicy Panelu:
--- Bartosz Adamiczka, Jerzy Adamiczka, Tomasz Broma - przedstawiciele zespołu autorskiego /Adamiczka Consulting/ odpowiedzialnego za opracowane zwycięskiej koncepcji architektoniczno - urbanistycznej kościoła,
--- Mariusz Ścisło - Prezes SARP,
--- Zbigniew Maćków - Przewodniczący DOIA RP, Kurator ESK Wrocław 2016 ds. architektury, jeden z inicjatorów projektu Nowe Żerniki,
--- Maciej Hawrylak - o/Wrocław, sędzia referent,

--- Andrzej Poniewierka - o/Wrocław, sędzia.

Przerwa kawowa /18:15 - 18:30/

Panel IV - wykład Romualda Loeglera /godz. 18:30-19:30/

Konferencja jest realizowana w ramach projektu Kościół. Piękno i Kicz i dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, których dysponentem jest Narodowe Forum Muzyki. Projekt Kościół. Piękno i Kicz realizuje Biuro Festiwalowe Impart 2016, które jest organizatorem obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Partnerzy i sponsorzy

Dzięki nim to wszystko jest możliwe!

Ładowanie...
Ładowanie...

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail