Zgłoś uwagę

"Kozanów - w poszukiwaniu cudownego" już od 23 czerwca

Zsyp na śmieci, w którym można usłyszeć niezwykłe kopozycje dźwiękowe. Most Milenijny jako punkt wyjścia do poszukiwań legendarnego Liczyrzepy. Podwodny reportaż realizowany we wrocławskich rzekach i kanałach. 23 czerwca br. na wrocławskim Kozanowie startuje międzynarodowa wystawa 19 europejskich artystów, „Kozanów – W poszukiwaniu cudownego”, którzy spojrzeli na przedmieścia Wrocławia zupełnie z nowej perspektywy. Zapraszają Sztuki Wizualne Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Kozanów – w poszukiwaniu cudownego to 19 prac artystów z Polski, Szwecji, Niemiec i Austrii –  nietypowe interdyscyplinarne projekty w zwykłych, codziennych przestrzeniach, w których na co dzień funkcjonują ludzie, lub takich, które mija się bezreflesyjnie, nie pamiętając o ich istnieniu. Każdy projekt w jakiś sposób odnosi się do historii i codzienności Kozanowa, często podejmując także tematy trudne – sztuka to także przestrzeń krytycznego namysłu.

- Wystawa to niezwykle interesujący przykład nowego spojrzenia na trochę zapomnianą przestrzeń naszych przedmieść i podwórek. Chcemy, by prace artystów przestały kumulować się w centrum miasta, w instytucjach kultury. Podjęliśmy się eksperymentu, w którym działania artystów służą wskazaniu i opowiedzeniu o problemach, radościach i marzeniach mieszkańców w różnych obszarach Wrocławia, mówi Natalia Romaszkan, kuratorka i koordynatorka projektu. – „Kozanów – W poszukiwaniu cudownego” to propozycja przede wszystkim dla mieszkańców osiedla, których chcemy zaprosić do zapoznania się z działaniami artystów w sposób bezpośredni - jako współtwórców prac i pośredni - poprzez dyskusję o stworzonych przez artystów instalacjach, dodaje.

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Wrocław - wejście od podwórza będącego częścią programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Wystawie, trwającej od 23 czerwca do 4 września, towarzyszą performensy, działania filmowe i program dyskusji. Trasa zwiedzania jest dostępna w bezpłatnej aplikacji Footsteps na urządzenia mobilne: „Kozanów – W poszukiwaniu cudownego” ESK Wrocław 2016.

PROGRAM OTWARCIA (23 czerwca, czwartek)
12:00
- akcja Julity Wójcik - boisko przy ul. Gołężyckiej 29
17:00 - występ dzieci z Domu Kultury Anima, scena pod mostem Milejnijnym
18:00 - odsłonięcie rzeźby Krzysztofa Żwirblisa ul. Gołężycka 1-29
19:00 - OFICJALNE OTWARCIE + oprowadzanie kuratorskie (po polsku i angielsku), ul. Gołężycka 29
20:30 - Saperki - scena pod mostem Milenijnym
21:30 - performance no. 48
po zachodzie słońca - projekcja Michała Węgrzyna na fasadzie byłego silosu przy basenie portowym

KOZANÓW – W POSZUKIWANIU CUDOWNEGO
Termin:
23/06/2016 do 04/09/2016
Miejsce: osiedle Kozanów // Park Zachodni // nabrzeże Odry

Artyści:
Hubert Czerepok (PL), Andrzej Dudek-Dürer (PL), Mikael Hansen (DK), Jörg Herold (DE), Jiří Kovanda (CZ), Katarzyna Krakowiak (PL), Kristina Müntzing (SE), Jacek Niegoda (PL), Aleś Pushkin (BY), Dominika Skutnik (PL), Dietmar Schmale (DE), Daniel Segerberg (SE), Merzedes Sturm-Lie (SE/BE), Michał Węgrzyn (PL), Julita Wójcik (PL), Artur Żmijewski (PL), Krzysztof Żwirblis (PL) < dienstag abend > czyli: Ana de Almeida (PT), Ludwig Kittinger (A), Fernando Mesquita (PT) Sophie Thun (A/ES) Dorota Walentynowicz (PL) Saperki (PL) czyli: Elżbieta Bon Ton, Anna Cięciwa Gądek, Olimpia Janik, Bojka Wodnicka, Cieńka Malwa „Wiosło”, Maria Syrena Bitka „Syreni”, Natalia Ka jak Krawczyk „Kajakh” i Magdalena „Raniuszek” Hlawacz. 

Więcej informacji o artystach biorących udział w projekcie można znaleźć tutaj.

Kuratorzy projektu:
Iwona Bigos (PL/DE) i Martin Schibli (SE/CH)
Kurator programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury: Michał Bieniek
Koordynacja „Wrocław – wejście od podwórza”: Natalia Romaszkan, Maciej Tymorek, Bartosz Zubik
Koordynacja Kozanów – w poszukiwaniu cudownego: Małgorzata MIcuła

Projekt realizowany we współpracy ze Spółdzielnią SMartDe eG oraz Stowarzyszeniem agitPolska - Polnisch-Deutsche Initiative für Kulturkooperation e.V. / Polsko-Niemiecka Inicjatywa Kooperacji Kulturalnych e.V.

Projekt Wrocław – wejście od podwórza jest częścią programu sztuk wizualnych ESK Wrocław 2016, którego kuratorem jest Michał Bieniek. Realizacja działań w ramach projektu rozpoczęła się w 2015 roku, potrwa do końca roku 2016.

KOZANÓW – W POSZUKIWANIU CUDOWNEGO SKŁADA SIĘ Z 19 PROJEKTÓW:

1. Artur Żmijewski – ul. Modra 34-52

Artur Żmijewski (PL)
Tytuł: Bez tytułu

Projekt Artura Żmijewskiego polega na wykorzystaniu znalezionych płyt nagrobnych porzuconych obok cmentarza Żydowskiego, w miejscu gdzie dziś znajduje się Park Zachodni. Cmentarz ten został przekształcony w teren parkowy na mocy wydanej w 1948 roku instrukcji Ministerstwa Ziem Odzyskanych, pozwalającej na likwidację cmentarzy niemieckich w ramach akcji „odniemczania”. Znalezione płyty artysta ustawi na terenie sąsiadującym z Parkiem Zachodnim, jako pamiątkę wypartej przeszłości miasta. W jego akcie nie chodzi jednak o wybielanie historii, ale o wypełnienie dziur.

2. Krzysztof Żwirblis – ul. Gołężycka 1-29
Krzysztof Żwirblis (PL)
Tytuł: Kozanów – rzeźba społeczna

Projekt polega na zbudowaniu rzeźby-napisu. Rzeźba powstanie w procesie pracy z mieszkańcami z wykorzystaniem materiałów przez nich przygotowanych, zebranych czy podarowanych.

Punktem wyjścia projektu Żwirblisa jest tymczasowa architektura działek znajdujących w pobliżu rzeki Odry. Akcja zaangażuje właścicieli działek, a artysta wykorzysta materiały, które w większości są powtórnie zagospodarowanymi odpadami przemysłowej produkcji i konsumpcji.

Proces pracy nad projektem ma połączyć działkowców oraz mieszkańców, którzy żyją w domach otaczających teren sportowo-rekreacyjny w środku osiedla.

3. Jacek Niegoda – ul. Kolista 17 
Jacek Niegoda (PL)
Tytuł: KANAŁ

Projekt Jacka Niegody polega na zbudowaniu na placu zabaw modułowego urządzenia rekreacyjnego dla dzieci w formie kanału-tunelu, składającego się z kilkunastu modułów standardowych betonowych kręgów służących do budowy kanałów burzowych. W swojej pracy artysta odnosi się do bardzo mocno nacechowanego w kulturze polskiej historycznego pojęcia „kanał”.

4. Katarzynak Krakowiak – ul. Kozanowska 36 
Katarzyna Krakowiak (PL)
Tytuł: Zsyp

„Zsyp” to kompozycja dźwiękowa umieszczona wewnątrz niedziałającego systemu do usuwania śmieci w budynkach wielopiętrowych, czyli zsypu. Zanim szachty zsypowe zostały zamurowane dźwięk spadających odpadków współtworzył akustyczną opowieść bloku. Spadające z piątego piętra butelki brzmią zupełnie inaczej niż sterta gazet wyrzucanych z jedenastego piętra.

Wprowadzone przez artystkę, pojawiające się od czasu do czasu subtelne odgłosy natury stworzą nowy, akustyczny wymiar betonowej architektury lat dziewięćdziesiątych

5. Daniel Segerberg – ul. Połbina 1c – łąka nad stawem Kozanowskim 
Daniel Segerberg (SE)
Tytuł: Pod udawanym drzewem / Under a make-believe tree

„Pod udawanym drzewem” jest rzeźbą społeczną zarówno ze względu na jej proces tworzenia, jak i  rezultat końcowy. Artysta razem z mieszkańcami Kozanowa stworzy rzeźbę-drzewo. Zaangażowanie mieszkańców może przybrać formę drobnych darowizn w postaci niepotrzebnych przedmiotów lub fizycznej pomocy przy powstawaniu projektu. W pobliżu rzeźby artysta zorganizuje małą stację roboczą-warsztat, którego rdzeniem będzie wspólne tworzenie „udawanego” drzewa przez siedem dni trwającego montażu. Ta specyficzna społeczna rzeźba będzie funkcjonować jako miejsce spotkań. Na ustawionych wokół niego ławkach mieszkańcy znajdą zarówno miejsce na odpoczynek, posiłek czy sąsiedzką rozmowę.

6. Julita Wójcik – Gołężycka 29 
Julita Wójcik (PL)
Tytuł: Bezdech / Na bezdechu

W swojej pracy Wójcik opiera się na wspólnym doświadczeniu mieszkańców Kozanowa, mianowicie życiu na terenie zalewowym, historycznie związanym z powodzią tysiąclecia, która nawiedziła miasto w lipcu 1997 roku. Do realizacji pracy Bezdech / Na bezdechu Wójcik, która jest doświadczonym płetwonurkiem, wykorzysta swoje umiejętności w pływaniu pod wodą. Artystka stworzy serię edukacyjnych tablic i obiektów postawionych nad brzegiem Odry, w miejscu dawnego mostu pontonowego. Przedstawiony zestaw informacji to seria ćwiczeń wstrzymywania oddechu i nauka wydłużania bezdechu przed zanurzeniem.

Częścią projektu jest spotkanie mieszkańców Kozanowa z wrocławskim specjalistą do spraw zabezpieczeń przeciwpowodziowych, który opowie o aktualnym stanie zabezpieczeń chroniących osiedle przed kolejną powodzią.

7. Herold – plaża przy moście Milenijnym 
Jörg Herold (DE)
Tytuł: Znalezisko - But nienaturalnie wielkiego człowieka

Projekt dokumentalno-archeologiczny “Znalezisko - But nienaturalnie wielkiego człowieka”.

Wykopalisko na przypuszczalnie ostatnim miejscu pobytu legendarnego Liczyrzepy.

Niemiecki artysta w przygotowanym na wystawę projekcie kontynuuje swoje wieloletnie artystyczne badania nad historią Śląska, jako mitycznego raju utraconego. W swoim projekcie będzie poszukiwał śladu – dowodu istnienia legendarnego bohatera Liczyrzepy, władcy Masywu Karkonoskiego i Dolnego Śląska.

8. [wieczór wtorkowy] – teren pod mostem Milenijnym
Dorota Walentynowicz (PL), Ludwig Kittinger (AT), Sophie Thun (PL), Fernando Mesquita (PT), Anade Almeida (PT)

“< dienstag abend > no. 84” to instalacja w kształcie platformy o wymiarach 5m x 7m, pokrytej płytkami podłogowymi. Będzie ona funkcjonować jako elastyczna przestrzeń, która może przyjąć wiele funkcji takich jak scena, przestrzeń wystawiennicza, podłoga do tańca, forum dyskusyjne, bar itp., bez ujawniania formalnej przynależności do któregokolwiek z tych zastosowań. Założeniem artystów było, aby stworzyć przestrzeń wielofunkcyjną, która zostanie uformowana zgodnie z intencją jej użytkowników.

9. Dominika Skutnik, teren przy doku portu rzecznego Popowice
Dominika Skutnik (PL)
Tytuł: GEODA

Projekt polega na wmurowaniu/osadzeniu geody, zrobionej z kamienia półszlachetnego – ametystu, w obiekt betonowy przy doku byłego portu barkowego na Odrze. Geoda to pusta przestrzeń masy skalnej wypełniona minerałem. Powstaje wskutek krystalizacji minerałów w wolnych, pustych miejscach w skałach.

Artystka potraktowała żelbetonowy obiekt będący pozostałością po basenie portowym jako sztuczną skałę. Zestawienie naturalnej formy geody z niszczejącą resztką betonowej konstrukcji jest wyraźną ingerencją w przygnębiający, postindustrialny klimat okolicy byłego portu. Uwydatnia kontrast pomiędzy zgrzebnym a szlachetnym, utylitarnym a zbędnym, tanim a cennym.

10. Merzedes Sturm-Lie – ul. Wejherowska 32-34 
Merzedes Sturm-Lie (SE, BE, NO)
Tytuł: Pirata

Przez pięć dni Merzedes Sturm-Lie będzie podróżowała małą łódką po wrocławskich rzekach i kanałach. W ciągu swojej podróży zbada to, co się znajduje we wrocławskich rzekach i kanałach, filmując wodoodpornym aparatem przytwierdzonym do dna łodzi. Kamerą zainstalowaną na łodzi sfilmuje również to, co będzie się działo dookoła pokładu. Natomiast przy użyciu systemu dźwiękowego będzie odtwarzała muzykę z łodzi i rozmawiała ze znajdującymi się na lądzie przypadkowymi przechodniami. Zebrany materiał wideo, jak również sama łódź z piracką flagą staną się rzeźbą/instalacją.

11. Kristina Müntzing – ul. Popowicka 148 
Kristina Müntzing (SE)
Tytuł: The Promise

Artystka w swojej pracy użyje znalezionych w archiwach plakatów wyborczych z krajów europejskich obrazujących proces transformacji oraz ważne punkty zwrotne w historii nowoczesnej Europy. Sprawdzi, co wówczas obiecywano wyborcom, co z tych obietnic zostało spełnione oraz jakie przełożenie na rzeczywistość miała głoszona ówcześnie ideologia.

12. Mikael Hansen – Park Zachodni 
Mikael Hansen (DK)
Tytuł: Transplanted (Przeszczep)

Inspiracją dla realizacji Mikaela Hansena jest historyczna, prawie całkowita wymiana ludności Wrocławia po II Wojnie Światowej. Wśród grupy drzew artysta posadzi nowe krzewy pigwy pośrodku pięciometrowego kręgu zbudowanego z czterometrowych drewnianych słupów. Ta niewielka ingerencja w krajobraz, powtarzająca istniejący układ parkowych drzew, dobitnie obrazuje przeniesienie, przeszczepienie nowej, obcej kultury w równie obcy istniejący kontekst. Umiejscowienie krzewu owocowego w środku miejsca pocmentarnego obrazuje siłę przetrwania, proces kontynuacji oraz powstawania nowej, czerpiącej ze swojej poprzedniczki kultury.

13. Dietmar Schmale – różne punkty w Parku Zachodnim 
Dietmar Schmale (DE)
Tytuł: „Paradise lost”

Punktem wyjścia pracy Dietmara Schmale były jego spacery po Parku Zachodnim, którego część została utworzona w miejscu byłego niemieckiego cmentarza. Podczas nich artysta zauważył pewne charakterystyczne obiekty: porozrzucane puste butelki po alkoholu oraz części garderoby pozostawione na ławkach lub innych miejscach.

Pozostawione puste butelki posłużą artyście jako baza do stworzenie instalacji świetlnej na terenie parku. Przewrócone szyjkami do dołu i wciśnięte w ziemię w taki sposób, by nie mogły ulec zniszczeniu, z dnem pomalowanym akrylem i opatrzonym proszkiem fosforyzującym magazynującym energię słoneczną podczas dnia, staną się w nocy świecącymi obiektami. W ten sposób powstanie na terenie parku instalacja świetlna stworzona z pozostałości alkoholowych imprez, wyglądająca jak zgrupowania przerośniętych świetlików albo zniczy nagrobnych.

Paradoksalnie instalacja jest najbardziej widoczna w nocy, gdy większość mieszkańców unika przebywania w parku.

14. Hubert Czerepok – różne punkty na terenie wystawy 
Hubert Czerepok (PL)
Tytuł: Część polskiej tożsamości

Działanie Huberta Czerepoka dotyczy deklaracji rządu polskiego z 2015 roku, która dotyczyła przyjęcia przez Polskę około 7500 uchodźców. W roku 2016 kolejny rząd wycofał się z zobowiązań poprzedniego.

Projekt Czerepoka polega na wyprodukowaniu, w ilości 7500 sztuk, symbolicznej monety uchodźcy – pieniężnego znaku nieistniejącego państwa. Liczba ta bezpośrednio koresponduje z ilością uchodźców, których nasz kraj zobowiązał się pierwotnie przyjąć.

Będą to monety małej wielkości, które zostaną „zgubione” na terenie dzielnicy Kozanów. Z całą pewnością spora część z nich zostanie znaleziona przez mieszkańców i zabrana do domów stając się przypadkowym oraz symbolicznym gestem przyjęcia osoby, która poszukuje pomocy.

15. Andrzej Dudek-Dürer – różne miejsca na terenie wystawy 
Andrzej Dudek-Dürer (PL)
Tytuł: Andrzej Dudek-Dürer żywa rzeźba

Projekt wrocławskiego artysty Andrzeja Dudka-Dürera to performance-instalacja. Na Kozanowie i w jego okolicach Dudek-Dürer będzie odbywał regularne wędrówki, pojawiał się w przestrzeni w określone lub nie, dni i godziny. Zawsze dokumentując swoje działania w różny sposób i z różnych perspektyw. Powstały edytowany materiał wideo oraz fotograficzny będzie zaprezentowany uczestnikom oraz publiczności. Istotnym aspektem całego działania jest dźwięk nagrywany w miejscach filmowania, a następnie poddany transformacji ujawniającej jego nowe jakości i wartości.

16. Michał Węgrzyn- ul. Białowieska 101, budynek silosu w porcie rzecznym Popowice 
Michał Węgrzyn (PL)

23.06.
Tytuł: Beton
Godzina: po zachodzie słońca

Michał Węgrzyn zaprezentuje podczas wernisażu na fasadzie byłego silosu betonowego przy basenie portowym, serię kolaży fotograficzno-malarskich w formie wielkoformatowych projekcji. Do ich stworzenia posłuży się zdjęciami zrobionymi na osiedlu Kozanów, archiwalnymi materiałami miasta Wrocławia i malarskimi impresjami.

17. Saperki – teren pod mostem Milenijnym 
Saperki (PL)
Tytuł: Cud nad Odrą
23.06. od godziny 19.00

Performens Cud nad Odrą nawiązuje z jednej strony tytułem do historycznego wydarzenia Cudu nad Wisłą, z drugiej, w swoim przebiegu, do biblijnej historii przemienienia wody w wino podczas wesela w Kanie Galilejskiej. Grupa artystek Saperki dokona podczas wernisażu cudu zamiany wina w wodę. Realizacja tego cudu możliwa jest tylko w pracy zespołowej i wymaga dużej sprawności fizycznej artystek. Automatycznie wykonywane przez Saperki rozlewanie wina staje się ćwiczeniem fizycznym. Procesem mieszania wody z winem trwa tak długo aż smak wina i jego alkoholowe właściwości ustąpią wodzie. Dodatkowo, do dokonania cudu Saperki stworzą cudowną artystyczną oprawą wernisażu, czyli recital Syreni (czyli Marii Syreny Bitki) z akompaniamentem perkusyjnym w wykonaniu Cienkiej Malwy pseudonim “Wisoło”.

18. Ales Pushkin – okolice mostu Milenijnego 

19. Jiří Kovanda – ul. Kolista 17 

WAŻNE ADRESY:

Strona internetowa projektu Kozanów – W poszukiwaniu cudownego
Link do strony facebookowej projektu Wrocław – wejście od podwórza
Link do mapy projektów
Strona internetowa ESK Wrocław 2016

Galeria

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Kozanów - w poszukiwaniu cudownego

Podziel się

Wróć do spisu aktualności
<< Poprzednia Następna >>

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail