Zgłoś uwagę
Literacki Budżet Obywatelski

Szczegóły programu

Literacki Budżet Obywatelski to program finansowania projektów związanych ze zwiększoną obecnością literatury w przestrzeni Wrocławia. Przez obecność literatury rozumiemy działania, które umieszczają słowo, książkę oraz ideę opowieści w różnych kontekstach w przestrzeni miasta. Program działa w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Zakładanym rezultatem Programu Literackiego Budżetu Obywatelskiego jest włączenie jak największej grupy mieszkańców w planowane wydarzenie tak, aby miasto stało się przestrzenią interakcji między literaturą a mieszkańcami. Chcielibyśmy aby książki były wszechobecne a czytanie modne.

Formularz wniosku dostępny jest w zakładce „Wyniki i dokumenty”.

Przedłużony termin składania wniosków do 30 CZERWCA! 

Podstawowe informacje:
 

 • Celem programu jest włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Literacki Budżet Obywatelski. Program jest realizowany w ramach „Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016”.
   
 • Do programu można zgłaszać inicjatywy ze wszystkich dziedzin sztuki i aktywności kulturalnej, a w szczególności takie, które wprowadzają książki w przestrzeń publiczną oraz realizują działania, które poprawiają poziom czytelnictwa, zwiększają obecność słowa we Wrocławiu oraz angażują mieszkańców w wydarzenia związane z szeroko pojętą literaturą. Projekty powinny realizować hasło „Bibliopolis. Poczytaj mi miasto!”. 
   

Jeden projekt może uzyskać wsparcie nawet do 5000 złotych.
 

 • Wnioskować mogą: dorosłe osoby fizyczne, nieformalna grupa osób z dorosłym przedstawicielem, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie socjalne, kościoły i związki wyznaniowe.
   
 • ​Na realizację projektu jest pół roku (jednak nie dłużej niż do 15 listopada 2016).
   
 • ​Propozycje projektów mogą składać również osoby spoza Wrocławia projekty jednak muszą być realizowane na terenie Wrocławia z udziałem jego mieszkańców.
   
 • Drugie zastrzeżenie: projekty realizowane we współpracy z Biurem ESK 2016 w ramach programu Literacki Budżet Obywatelski nie mogą być jednocześnie wspierane przez środki Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
   
 • Nabory w 2016 roku:
   

- 7-21 MARCA
- 7-21 CZERWCA (przedłużony do 30 CZERWCA)
 

W jednym naborze można złożyć 1 wniosek.
 

 • Wniosek jest bardzo prosty, składa się z 5 kroków:

KROK 1: wybierz, jakiego rodzaju wnioskodawcą jesteś

KROK 2: podaj swoje dane kontaktowe

KROK 3: opisz swój pomysł, napisz co chcesz zrobić, dlaczego, dla kogo, gdzie, na co wydasz 5000 zł i co dajesz od siebie

KROK 4: zaakceptuj zasady regulaminu i zgódź się na przetwarzanie danych osobowych (w przeciwnym razie nie będziemy mogli się z Toba skontaktować)

KROK 5: złóż wniosek
 

 • Wniosek, który odpadł, może zostać złożony w innym naborze.
 • Wnioski przyjmujemy w Infopunkcie Barbara (ul. Świdnicka 8c, 50-054 Wrocław) 
 • Formularz wniosku dostępny jest w zakładce „Wyniki i dokumenty”

  Osoby, które mają problem z wypełnieniem formularza lub nie mają dostępu do Internetu, mogą skorzystać z pomocy pracowników Biura ESK 2016. Dyżury odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 17:00 do 19:00 w czasie trwania naborów (7-21 marca, 7-21 czerwca), Bar Barbara (ul. Świdnicka 8c). 


Wnioski ocenia komisja, która bierze pod uwagę przede wszystkim: temat i uzasadnienie, zaangażowanie mieszkańców Wrocławia, wkład własny wnioskodawcy, uzasadnione koszty realizacji, dopasowanie środków do grupy odbiorców, potencjał rozwojowy. 

W poniedziałek 21 marca 2016 zakończył się I nabór wniosków do Literackiego Budżetu Obywatelskiego.
Do programu wpłynęły łącznie 22 wnioski, które zostaną poddane ocenie formalniej. Wnioski, które przejdą ocenę formalną, zostaną przekazane do oceny komisji. Na podstawie oceny komisji wyłonionych zostanie 10 najlepszych pomysłów, które uzyskają wsparcie. Komisja będzie oceniać projekty zgodnie z wytycznymi, opisanymi w regulaminie programu. 

Wyniki tej edycji programu ogłosimy 4 kwietnia 2016 r.

Partnerzy i sponsorzy

Dzięki nim to wszystko jest możliwe!

Ładowanie...
Ładowanie...

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail