Zgłoś uwagę

MoKaPP – Mobilny Katalizator Przestrzeni Publicznej

MoKaPP - Mobilny Katalizator Przestrzeni Publicznej
lipiec - wrzesień 2016 r.
Kuratorzy : Agata Gabiś, Karolina Jara, Michał Duda
Organizator : Europejska stolica Kultury Wrocław 2016, Fundacja Promocji Sztuki Transformator

Celem projektu jest kulturotwórcza aktywizacja lokalnych społeczności. Wędrująca ‘baza aktywności’ mobilizować ma mieszkańców do współdziałania na polu kultury, wymiany informacji i wspólnej pracy nad oddolnymi pomysłami na ulepszenie przestrzeni. 

Krótkotrwałe działania w ramach projektu MoKaPP mają w założeniu stać się punktami krystalizacyjnymi aktywizacji lokalnych społeczności Wrocławia i Dolnego Śląska. Bazą MoKaPP-u na przestrzeni 2016 roku będzie mobilny Pawilon, ustawiany w kilku lokalizacjach. Jako priorytetowe rejony działania wybrane zostaną miejsca położone z dala od centrów, których mieszkańcy mają utrudniony dostęp do infrastruktury kultury. Jego pierwszym przystankiem będzie łąka w Lubiążu; potem będzie można go znaleźć w Chojnowie, Szczytnej oraz Nowej Rudzie, a także na jednym z wrocławskich osiedli. W Pawilonie będą się odbywać przedsięwzięcia inicjowane przez Fundację – warsztaty, zajęcia edukacyjne, projekcje filmów, spotkania i wystawy, które mają działać jako atraktor i zaczyn dla podstawowej działalności tj. wspomagania aktywności okolicznych mieszkańców, zwłaszcza w zakresie współodpowiedzialności i uczestnictwa w kształtowaniu przestrzeni publicznej.
Atrakcyjna forma architektoniczna Pawilonu przyciągać ma potencjalnych użytkowników, a także stanowić przykład pozytywnego oddziaływania na przestrzeń publiczną. Pawilon ma być strukturą elastyczną i wielofunkcyjną, umożliwiającą realizację różnych aktywności zaproponowanych zarówno przez koordynatorów, jak i mieszkańców. Składać się powinien z zamykanego pomieszczenia wewnętrznego, atrakcyjnie urządzonej, zadaszonej przestrzeni zewnętrznej, podstawowego zaplecza sanitarnego i przestrzeni magazynowej. Infrastruktura techniczna powinna umożliwiać zarówno realizację warsztatów edukacyjnych, niewielkich wystaw, spotkań, pokazów filmowych, czy kameralnych koncertów.

Autor tekstu : Fundacja Promocji Sztuki Transformator I więcej o projekcie MoKaPP TUTAJ

Projekt jest realizowany w ramach programu architektonicznego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego dyspozytorem jest Narodowe Forum Muzyki. Projekt jest realizowany we współpracy z Biurem Festiwalowym Impart 2016, które jest organizatorem obchodów ESK Wrocław 2016.

Organizator : Europejska stolica Kultury Wrocław 2016, Fundacja Promocji Sztuki Transformator
Współorganizatorzy : Narodowe Forum Muzyku
Współfinansowane przez : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Partner strategiczny : KGHM Polska Miedź

Galeria

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

MoKaPP_Mobilny Katalizator Przestrzeni Publicznej

Podziel się

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail