Zgłoś uwagę

Nadodrzańskie Centrum Wsparcia

Komórka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, powołana na początku 2013 roku. Naczelnym celem NCWS jest podjęcie próby połączenia w jednej placówce pomocy dla różnych grup klientów, które będą się wspierać, udzielać sobie nawzajem pomocy. W Nadodrzańskim Centrum Wsparcia realizowane są zadania o charakterze dziennym i całodobowym. Działania o charakterze dziennym mają na celu szeroko rozumiane wsparcie rodziny oraz aktywizowanie społeczności lokalnej. Zadaniem o charakterze całodobowym jest prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który oferuje niezbędną pomoc socjalną i wsparcie specjalistyczne osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie, znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, w kryzysie wywołanym nagłym zdarzeniem, jak też po  przeżyciach traumatycznych. Pomoc udzielana w Ośrodku Interwencji Kryzysowej jest nieodpłatna.

Nadodrzańskie Centrum Wsparcia
ul. Rydygiera 43a

[www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/nadodrzanskie-centrum-wsparcia]

Podziel się

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail