Zgłoś uwagę

Nowa Ruda gościem ESK 2016 w ramach Wtorków Regionalnych

Drugi wtorek regionalny poświęcony będzie, przede wszystkim, festiwalowi sztuki Noworudzkie Bieguny Kultury 2015, który odbędzie się 8-12 lipca w Nowej Rudzie. Festiwal nawiązuje do słynnej Białej Lokomotywy, spotkaniu studentów szkół artystycznych, którzy w latach 70-tych zjeżdżali do Nowej Rudy.

Program:

12.30

- Projekcja archiwalnego filmu TVP „Biała Lokomotywa” (1973) o Festiwalu Szkół Artystycznych w Nowej Rudzie, czas: 16’;

- od Białej Lokomotywy do Biegunów Kultury – historia festiwalu – prezentacja Beata Kłosowska-Tyszka, Rada Miejska Nowej Rudy;

- Festiwal Sztuki Noworudzkie Bieguny Kultury 2015 – program, prezentują: Wojciech Kołodziej, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie, Sławomir Drogoś, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie;

- o sztuce nauki – Maciej Zarański, Klub Innowatora  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

13.30 – 14.00

– minikoncert zespołu „Bieguni”.

14.00 – 17.00

- Dolnośląski Stolik Regionalny – jaki powinien być wtorek regionalny w Barbarze? Program ESK 2016 na Dolnym Śląsku – wolne rozmowy z Markiem Sztarkiem, koordynatorem współpracy ESK 2016 z regionem Dolnego Śląska.

Wtorki regionalne w Barbarze

Od czerwca 2015 do końca roku 2016 każdy wtorek będzie poświęcony regionowi. W programie dominować będą, przede wszystkim, sprawy Dolnego Śląska, aczkolwiek region rozumiemy dużo szerzej. Dlatego będziemy podejmować sprawy pozawrocławskie, sąsiednich województw i naszych sąsiadów  z Niemiec i Czech.

Nie wyznaczamy jednej, stałej formuły wtorków. Przewidujemy, że wyznaczać je będą tematy wiodące. Wtorki regionalne mają być:

- refleksyjne – skłaniające do dyskusji i zastanawiania się nad jakimś tematem, istotnym dla regionu, kultury;

- oryginalne – podejmujące temat w nietuzinkowy, autorski sposób;

- dostępne – umożliwiające uczestnictwo, czynne i bierne, różnych osób i środowisk.

Do współorganizacji wtorków regionalnych zapraszamy podmioty z Dolnego Śląska – instytucje kultury, organizacje pozarządowe, środowiska i partnerstwa, samorządy, grupy nieformalne, uczelnie i naukowców, artystów.

Preferowane formy aktywności to: prezentacje, seminaria, warsztaty, debaty, konferencje prasowe, wystawy, koncerty, performance, happeningi, instalacje, pokazy, seanse itp.

Wydarzenia będą mogły się odbywać w godzinach otwarcia Barbary. Stałym punktem programu każdego wtorku będzie „Stolik dolnośląski”, wolna rozmowa o sprawach regionu.

Zgłoszenia intencji współ/organizacji wtorków regionalnych prosimy kierować do Marka Sztarka – koordynatora współpracy ESK 2016 z regionem Dolnego Śląska. E-mail: marek.sztark@wroclaw2016.pl, tel. 502 065 375

Galeria

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

wt reg nowa ruda

Tagi

Podziel się

Wróć do spisu aktualności
<< Poprzednia Następna >>

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail