Zgłoś uwagę

O ESK

Wrocław przystąpił do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, gdyż ma do opowiedzenia historię…

Historię niezwykłą, tragiczną i ciekawą. Po latach świetności i rozwoju nastąpiła katastrofa o niewyobrażalnej wręcz skali. Z II wojny światowej miasto wyszło doszczętnie zrujnowane – i materialnie, i duchowo. Straciło swoich mieszkańców, tych, którzy tworzyli jego wielkość przez pokolenia. Przyszli nowi. Przestraszeni, niepewni jutra, obcy. Zlepieni z wielu rejonów powojennego kraju latami budowali nową tożsamość, tworzyli swoją kulturę. Wiele wody upłynęło w Odrze, zanim uznaliśmy pozostawioną tu spuściznę niemiecką, żydowską i polską za jedną. Za swoją. Minęło wiele czasu, ale udało się. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że nie zapominając o dokonaniach naszych poprzedników, zbudowaliśmy nowe Miasto. Szanując ich samych, odmienność i wielokulturowość, historię, stworzyliśmy otwarty Wrocław, z niezwykle interesującą kulturą, z aspiracjami, Wrocław nowoczesny i ciekawy. Nadszedł czas, aby zaprezentować go światu, pokazać to, co nam samym wydaje się warte pokazania i co stanowi ogromny wkład w rozwój Europy. Chcemy opowiedzieć światu o naszej przeszłości i teraźniejszości. O tym, jak na gruzach i ludzkich tragediach wyrasta nowe życie. Będziemy snuć tę opowieść przez cały 2016 rok, bez kompleksów, za to ze świadomością własnej wartości. To będzie ciekawa historia, tego jesteśmy pewni. I mamy nadzieję, że stanie się inspiracją dla tych, którzy się na nią otworzą i z uwagą jej wysłuchają.

Rok 2016 jest czasem i przestrzenią do rozmowy o metamorfozie kultury – minionej, obecnej i przyszłej.

Czeka nas święto. Będziemy je celebrować po ośmiu latach ciekawej i pasjonującej pracy. Nasze działania rozpoczęte w roku 2008 umożliwiają współtworzenie kultury, która jest bliżej ludzi, jest bardziej dostępna i dotyka wielu sfer życia. Chcemy dowieść, że cywilizacja nie rozwija się bez kultury.

Wrocław 2016 tworzy otwarte, dynamiczne i przyjazne przestrzenie, służące zaspokojeniu pragnienia obcowania z kulturą i sztuką dla piękna.

Uczestniczymy w skomplikowanym procesie, w którym ważne są zarówno same działania, jak i ich odbiór, bo właśnie dzięki opiniom możemy krystalizować program. Korzystamy z wielu wzorców – zarówno z dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa wielokulturowości i otwartości, jak i świadomości innowacji i potrzeby zrównoważonego rozwoju. Ten proces przeobraża miasto, pokazuje, że każda aktywność jest możliwa. Przeobraża nas samych, staje się inwestycją w naszą przyszłość.

Wrocław 2016 to proces. To różnorodność autonomicznych kuratorów i wielogłosowość środowiska kulturalnego. To budowanie programu i możliwość uczestniczenia w nim. To wreszcie rozmaitość sposobów rozumienia kultury i podjęcie wspólnego wysiłku rozwoju przez nią.

Długofalowe cele Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

Dostęp do kultury i uczestnictwo
Dążymy do tego, aby:
• Mieszkańcy współtworzyli kulturę i mogli bez ograniczeń korzystać z jej różnorodności.
• Mieli łatwiejszy dostęp do programów kulturalnych i edukacyjnych.
• Powstała, została dostrzeżona, stworzona, opowiedziana lub odnaleziona przestrzeń publiczna
przyjazna aktywnościom społecznym, kształtująca postawy prospołeczne i obywatelskie.

Kultura i rozwój
Dążymy do tego, aby:
• Miasto rozwijało się z kulturą i przez kulturę. Europejska różnorodność kulturowa była chętniej akcentowana w działaniach sektora kultury.
• Organizacje z Wrocławia oraz partnerzy z Polski i Europy zacieśnili i rozwijali współpracę w przestrzeni kulturalnej.
• Twórcy kultury we Wrocławiu chętniej ze sobą współpracowali i wymieniali się doświadczeniami.
Sektor kultury pozyskiwał świetnie wykwalifikowanych profesjonalistów, przygotowanych do prowadzenia lokalnych i międzynarodowych, tradycyjnych i innowacyjnych projektów kulturalnych, aktywnie wspierając rozwój przemysłów kreatywnych.

Wizerunkowe
Dążymy do tego, aby:
• W Polsce i Europie wzrosła rozpoznawalność Wrocławia i regionu.
• Mieszkańcy byli bardziej świadomi dziedzictwa kulturalnego Dolnego Śląska i z niego dumni.

Ekonomiczne
Dążymy do tego, aby:
• Wrocław odwiedzało dwa razy więcej turystów niż dotąd.
• Sektor prywatny bardziej zaangażował się we wspieranie inicjatyw kulturalnych.
• Środki przeznaczone na realizację projektu Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 zostały efektywnie wydane i były realną, skuteczną i długoterminową inwestycją.

 

Podziel się

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail