Zgłoś uwagę

Phil Minton na 4. Solo Festiwal w OPT

Phil Minton – żywa legenda awangardowej wokalistyki będzie gościem kolejnej odsłony Solo Festiwal w Ośrodku Postaw Twórczych we Wrocławiu. Zapraszamy na koncert 28 października 2017 o godz. 18:00, a dzień później na warsztaty o godz. 11:00. Wstęp na warsztaty bezpłatny za okazaniem biletu z koncertu.

Uwaga – tańsze bilety!

Ma­jąc bi­let na kon­cert King Ayisoba ku­pi­cie bi­let na Phila Mintona za 10 zł! A je­że­li już za­opa­trzy­li­ście się w wej­ściów­kę na ten kon­cert, to bi­let na Kin­ga Ay­iso­bę ku­pi­cie za 30 zł! Za­chę­ca­my do wzię­cia udzia­łu w obu wy­da­rze­niach.

Phil Minton to najważniejszy wokalista muzyki improwizowanej. Faktycznie to on w latach 70. odróżnił wokalistykę od śpiewu, przystosowując ją tym samym do bardzo ostrych wymagań improwizacji. Są one związane z uwolnieniem muzyki spod konieczności określonych ram melodycznych, harmonicznych czy rytmicznych (co nie oznacza, że muzyka improwizowana nie zawiera melodii, harmonii czy rytmu). Wypracował jedyną w swym rodzaju metodologię posługiwania się mięśniami twarzy, która daje niespotykane efekty związane z artykulacją.

"Radykalne efekty wokalne (ale także, należy podkreślić, niewokalne efekty oralne) zawdzięcza czterdziestu latom poszukiwań i rozwoju. Techniczne możliwości - zakres wysokości tonu od piccolo do tuby, multifoniczność charakterystyczna dla instrumentów dętych drewnianych, ruchy wargami, językiem i policzkami, trzeszczenie i chrzęszczenie, zgrzytanie i skrzypienie, cała wirtuozerska gama technik – są wyrazem ugruntowanych instynktów artystycznych i wyraźnie zogniskowanego kierunku estetycznego.

"Ale nie tylko - i na tym polega wielowymiarowość nowatorstwa Phila Mintona. Poza improwizacją regularnie śpiewa piosenki w różnych projektach estetycznych (m.in. Roof, 4 Walls, Oh Moscow). Jego dokonania w tej mierze mogą być porównywane do osiągnięć takich wokalistów jak Tom Waits, David Thomas czy Blixa Bargeld.

Bardzo dużo swej uwagi poświęca wokalnej interpretacji literatury (A. Jarry, E. Pound, P. Haines, J. Joyce). Jego płyta "Mouthful of Ecstasy" jest jedną z nielicznych wokalnych interpretacji "Finnegan's Wake" Jamesa Joyce'a, która zyskała entuzjastyczne przyjęcie krytyków literackich. Minton jest bardzo cenionym wykonawcą poezji konkretnej. Wszystkie te doświadczenia łączy w występach na żywo.

Współpracuje m.in. z: Günterem Christmannem, Veryanem Westonem, Johnem Butcherem, Tomem Corą, Axelem Dörnerem, Bobem Ostertagiem, Fredem Frithem, Markiem Dresserem, Noëlem Akchoté, Wolfgangiem Fuchsem, Thomasem Lehnem. Jest regularnie zapraszany na najważniejsze festiwale muzyki eksperymentalnej: Nickelsdorf, Ulrichsberg, Bolonia, Sain-Ettiene, Nantes, Londyn, Berlin.

Źródło: Plain, Ubu.com, Onet.pl

Koncert
sobota – 28 października 2017
godz. 18:00
bi­le­ty: 10/​15/​20 pln
10 zł – kur­san­ci OPT
15 zł – przed­sprze­daż w biu­rze OPT
20 zł – w dniu kon­cer­tu
Wydarzenie na FB

Warsztaty
niedziela – 29 października 2017
godz. 11:00 (wstęp na warsz­ta­ty z bi­le­tem z kon­cer­tu)
Wo­ka­li­stów i mu­zy­ków chcą­cych wziąć udział w warsz­ta­tach pro­si­my o przy­nie­sie­nie ze sobą in­stru­men­tów oraz w ra­zie po­trze­by ma­łe­go na­gło­śnie­nia. Oso­by nie­gra­ją­ce, ale pra­gną­ce wziąć udział w spo­tka­niu w roli wol­ne­go słu­cha­cza, rów­nież za­pra­sza­my.

Uwaga – tańsze bilety!
Ma­jąc bi­let na kon­cert King Ayisoba ku­pi­cie bi­let na Phila Mintona za 10 zł! A je­że­li już za­opa­trzy­li­ście się w wej­ściów­kę na ten kon­cert, to bi­let na Kin­ga Ay­iso­bę ku­pi­cie za 30 zł! Za­chę­ca­my do wzię­cia udzia­łu w obu wy­da­rze­niach.

Kontakt:
Ośrodek Postaw Twórczych
info@opt-art.net, www.opt-art.net
tel. 71 364 27 65, 663 779 964

Galeria

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Phil Minton Phil Minton - fot. Francesca Pfeffer

Podziel się

Wróć do spisu aktualności
<< Poprzednia Następna >>

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail