Zgłoś uwagę

Portret z wierszy i pamięci - Grupa Poetycka „Wołyń”

Zapraszamy na wystawę Portret z wierszy i pamięci - Grupy Poetyckiej „Wołyń” w Domku Miedziorytnika. (ul. Świętego Mikołaja 1, Wrocław). Wystawa będzie czynna od 19 listopada do 7 grudnia 2017.

Program
otwarcie wystawy: Marek Stanielewicz, kustosz Domku Miedziorytnika
sesja naukowa:
1. Mariusz Olbromski, dyrektor Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku - Szkice przygraniczne - o tradycjach literackich okresu dwudziestolecia międzywojennego Kresów Południowo-wschodnich R.P (prelekcja z pokazem multimedialnym)
2. prof. dr. Lech Wojciech Szajdak, Polska Akademia Nauk, Poznań - Portret z wierszy i pamięci - grupa poetycka „Wołyń” ” (prelekcja z pokazem multimedialnym), autorzy: Lech Wojciech Szajdak i Mariusz Olbromski
3. recytacje wierszy poetów z Grupy Poetyckiej Wołyń

Grupa poetycka „Wołyń” założona została w latach trzydziestych XX wieku w Równem na Wołyniu. W jej skład wchodzili: Zuzanna Ginczanka, Wacław Iwaniuk, Czesław Janczarski, Józef Łobodowski, Władysław Milczarek, Zygmunt Jan Rumel, Stefan Szajdak, Jan Śpiewak. Grupie patronował Józef Czechowicz, którego twórczość stanowiła dla Wołyniaków wzorzec poetycki, a on sam był dla nich autorytetem, czytał nadesłane przez nich rękopisy, pomagał im w debiucie.
Inspiratorem założenia grupy był Czesław Janczarski. Prezentacja literacka Wołyniaków odbyła się w 1936 roku na łamach czasopisma „Okolica Poetów” (nr 2), którego redaktorem naczelnym był Stanisław Czernik. O działalności grupy informował też tygodnik „Wołyń”, określając ją jako „najmłodszą konfraternię poetycką”. Istnieniu nowego grona poetów sprzyjał wojewoda wołyński Henryk Józewski – działacz niepodległościowy i malarz.
Historia grupy w okresie PRL-u była przemilczana i pomijana. Dopiero prof. Jadwiga Sawicka w książce Wołyń poetycki w przestrzeni kresowej (1999) gruntownie opisała odrębność grupy na tle XX-wiecznej poezji polskiej. „Ośrodkiem wierszy – powiada badaczka – jest przestrzeń Wołynia traktowana nie jako peryferia w stosunku do czegoś zewnętrznego wobec niej, ale mająca własny byt. [...] Centrum wołyńskie bywa rozmaicie nacechowane, nie zawsze sakralnie, ale zawsze stanowi materię poezjotwórczą. Wiersze wołyńskie powstawały niepoprzedzone wcześniejszymi formułami programowymi, o ich związku zdecydowała wspólnota i specyficzność miejsca”.
W czasopiśmie „Akcent” z 2007 roku (nr 1) ukazał się artykuł Waldemara Michalskiego Odkryć Wołyń na nowo, w którym autor rozwinął spostrzeżenia Jadwigi Sawickiej.
Kontynuację grupy „Wołyń” stanowi obecnie poetycka grupa „Krzemień”. Jeden z jej członków, Mariusz Olbromski, poeta, a zarazem dyrektor Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, jest autorem wiersza Grupa „Wołyń” z tomu Róża i kamień. Podróże na Kresy. W tym samym tomie znalazł się utwór poświęcony pamięci Czesława Janczarskiego Pański kasztan.

Godziny otwarcia
Domek Miedziorytnika jest otwarty: wtorek, środa, czwartek - 13.00 - 17.00 i w sobota od 12.00 do 18.00.
Organizatorzy: Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Domek Miedziorytnika we Wrocławiu.

Mariusz Olbromski
Grupa „Wołyń”

Dręczyły ich sny w sielskich krajobrazach
i znikąd – nagle – apokaliptyczne roiły się noce.
Leciały słów żurawie z mglistych światów
i step kładł na nich przestrzeń swej tęsknoty,
roztaczał tellurycznie, z dawnych mogił moce.

Wolność i młodość rozkwitały jak wiosna,
w sadach wiśniowych zapodziali serca i oczy,
kiedy pieśń polska z ukraińską stawały się jedną
i przeplatały sto ramion czarowniej niż Stochód.

Po jarach dzwoniły błękitne dzwoneczki,
a lipy w pogodę huczały swą słodycz,
jaśniała cisza i pachniała szczęściem,
konie przeżuwały gwiazd srebrzysty owies,
gdy stopy wędrowca grzęzły w mlecznej drodze,
dłonie chwytały meteory –

We wrześniu w dymach klęski odlecieli,
by widzieć ciągle z dala gniazdo swej tęsknoty
i śpiewać Wołyń – wracać bez powrotu –
i łączyć czasy – kraje – kontynenty.

Jeszcze nad globem ciągle drżą ich głosy
i słowa tworzą mapy święte.

Galeria

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

wołyń

Podziel się

Wróć do spisu aktualności
<< Poprzednia Następna >>

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail