Zgłoś uwagę

Praktyka w Biurze ESK 2016

mikrogranty111

Biuro Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oferuje odbycie praktyk zawodowych. Oferta jest kierowana dla wszystkich, którzy chcą zdobyć cenne doświadczenie, nabyć nowe umiejętności oraz poznać funkcjonowanie instytucji kultury od środka. 

W ramach praktyk Biuro ESK 2016 gwarantuje wprowadzenie w programy i liczne projekty ESK 2016 i ich zarządzanie, a opiekun praktykanta chętnie podzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem i zapewni wsparcie merytoryczne. Praktyka będzie przede wszystkim polegać na współpracy przy programie „mikroGRANTY ESK 2016”.

Miejsce odbywania praktyki: siedziba Biura ESK 2016 na pl. Solnym 14a/3. 

Termin: sierpień – wrzesień. 

Wymiar godzinowy: ok. 15 godzin tygodniowo (szczegóły do ustalenia)

Zadania: 

1.    Zapoznanie się z projektem „mikroGRANTY ESK 2016”.

2.    Pomoc w stworzeniu bazy adresów i kontaktów do m.in.  kościołów i związków wyznaniowych, wspólnot mieszkaniowych i  spółdzielni socjalnych we Wrocławiu oraz wysyłka informacji o programie do wybranych podmiotów i partnerów programu. 

3.    Udział w spotkaniach informacyjnych o programie.

4.    Korespondencja z wnioskodawcami i osobami biorącymi udział w programie.

5.    Weryfikacja formalna wniosków w ramach programu.

6.    Udział w negocjacjach dotyczących możliwości współpracy ze zwycięzcami danej edycji programu „mikroGRANTÓW ESK 2016”.

7.    Pomoc w zadaniach bieżących obejmujących pracę merytoryczną i koncepcyjną.  

Oferujemy: miejsce, sprzęt, wprowadzenie, poznanie przepisów prawa z zakresu działalności kulturalnej oraz procedur w instytucji publicznej, telefon (w razie potrzeby, na miejscu), odpowiednie zaświadczenie o odbytej praktyce.

CV prosimy kierować na adres: aleksandra.jasiok@wroclaw2016.pl do 13.08.2014r. 

(Prosimy obowiązkowo o dopisanie w CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Tagi

Podziel się

Wróć do spisu aktualności
<< Poprzednia Następna >>

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail