Zgłoś uwagę

Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro: Nabór na rezydencję w San Sebastian otwarty

slajder rezydencje

W związku z tym, że San Sebastian i Wrocław – jako miasta wyznaczone na Europejskie Stolice Kultury w 2016 roku – nawiązały współpracę, powstał Program Rezydencji Artystycznych, którego celem jest budowanie więzi kulturalnych pomiędzy artystami reprezentującymi Kraj Basków i Dolny Śląsk.

W tym roku zapraszamy więc po raz kolejny do udziału w naborze na rezydencję artystyczną w San Sebastian. W naborze mogą wziąć udział artyści mieszkający, tworzący lub uczący się we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, niezależnie od narodowości. Ważne jest jednak, aby w swoich pracach spróbowali odnaleźć twórcze połączenie pomiędzy San Sebastian a Wrocławiem, czerpali inspirację z osobliwości obydwu tych miast.

Tematem rezydencji w tym roku jest kulturowa partyzantka, która poprzez działania artystyczne zmieni oblicze San Sebastian. Do udziału w naborze zaproszeni są więc artyści zainteresowani kulturą Kraju Basków i stolicy prowincji Gipuzkoa, otwarci na realizację projektów w przestrzeni publicznej miasta, chętni do współpracy z jego mieszkańcami i lokalnymi twórcami.

zdj San SebastianIstotnym elementem działań artystów powinna być również próba wskazania nowych metod wzmacniania lokalnych społeczności poprzez działania kulturotwórcze, aktywizację i angażowanie lokalnej społeczności. Realizacje powstałe w ramach rezydencji powinny stanowić więc artystyczną diagnozę środowiska miejskiego, na przykład w oparciu o konsultacje społeczne, a w związku z tym odnosić się do rzeczywistych potrzeb mieszkańców San Sebastian. Trwałym efektem, który pozostawi po sobie artysta, będzie wtedy nie tylko sama realizacja, ale też transfer aktywnej postawy dotyczącej możliwych zmian w tkance miejskiej do lokalnej społeczności, inspirowanie jej do działania.

W wyniku naboru wybranych zostanie trzech artystów, którzy w październiku tego roku odbędą 21-dniową rezydencję w San Sebastian. W ramach Programu otrzymają oni diety w wysokości 30 euro dziennie oraz wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto, zapewnione mieć też będą przeloty na trasie Wrocław – Bilbao – Wrocław, a także zakwaterowanie i pracownie w San Sebastian.

Komisja oceniać będzie wnioski pod kątem ich zgodności z celem i tematem naboru, jakości koncepcyjnej i artystycznej zgłaszanych projektów, także ich międzynarodowego charakteru, a więc zaproszenia do współpracy przedstawicieli środowiska artystycznego i kulturalnego San Sebastian, jak i wpływu projektów na aktywizację obywatelską. Szczegółowe informacje oraz wszystkie dokumenty znaleźć można na stronie Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro w zakładce NABORY OTWARTE.

Nabór trwa od 22 maja do 22 czerwca.

Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tagi

Podziel się

Wróć do spisu aktualności
<< Poprzednia Następna >>

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail