Zgłoś uwagę

Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro: nabór na rezydencję w Koszycach otwarty

zdj Koszyce slajder

W tym roku po raz pierwszy, w wyniku współpracy A-i-R Wro z Kosice Artist in Residence, zapraszamy artystów wizualnych z Wrocławia i Dolnego Śląska na dwumiesięczną rezydencję w Koszycach w październiku i listopadzie tego roku.

Kosice Artist in Residence (K.A.I.R.) to program rezydencji artystycznych prowadzony przez organizację Kosice 2013, odpowiedzialną za organizację wydarzeń w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Koszyce 2013. K.A.I.R. kieruje swoją ofertę do artystów reprezentujących różne dyscypliny sztuki i różne kraje, także spoza Europy. Najważniejsze cele programu to wspieranie kreatywnej energii twórców w ich działaniach oraz poszukiwaniu nowych dróg artystycznej ekspresji, stymulowanie sceny artystycznej w Koszycach, jak i w całym regionie oraz wzmacnianie dialogu międzykulturowego. Każdy z rezydujących w Koszycach twórców z pomocą zespołu K.A.I.R. ma więc możliwość nie tylko zrealizować swoje autorskie projekty, ale też poznać lokalne środowisko i poszerzyć własną sieć kontaktów.

Koszyce plakatW tym roku w wyniku naboru na rezydencję w Koszycach wybrany zostanie jeden artysta, który otrzyma możliwość realizacji indywidualnego projektu w trakcie dwumiesięcznej rezydencji w październiku i listopadzie tego roku. Na miejscu zapewnione mieć będzie zakwaterowanie i pracownię, otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1400 euro brutto, pokryte zostaną też jego koszty podróży do 400 euro. Na koniec rezydencji zaplanowana jest wystawa, która zrealizowana będzie we współpracy z lokalną Galerią Sopa.

Do udziału w naborze zapraszamy więc artystów wizualnych mieszkających, uczących się lub tworzących we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, niezależnie od ich narodowości. Wnioski, w skład których wchodzi CV, list motywacyjny wraz z propozycją projektu, portfolio oraz kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (dokumenty muszą być przygotowane w języku angielskim i w formacie pdf), można przesyłać na adres rezydencje@wroclaw2016.pl od 5 czerwca do 3 lipca. Wyniki naboru ogłoszone zostaną 27 lipca.

Komisja oceniać będzie wnioski na podstawie ich zgodności z celem rezydencji, jakości koncepcyjnej i artystycznej projektu, który ma być realizowany w Koszycach, nadania mu międzynarodowego charakteru, na przykład poprzez zaproszenie do współpracy koszyckich artystów czy wpływu projektu na aktywizację obywatelską, artystyczną i kulturalną lokalnej społeczności. Szczegółowe informacje dotyczące naboru, procesu oceny wniosków oraz samej rezydencji znaleźć można w regulaminie i pozostałych dokumentach na stronie www.wroclaw2016.strefakultury.pl/rezydencje w zakładce NABORY OTWARTE, a także na stronie www.kair.sk w zakładce OPEN CALL.

Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tagi

Podziel się

Wróć do spisu aktualności
<< Poprzednia Następna >>

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail