Zgłoś uwagę

Projekty pierwszej edycji mikroGRANTÓW ESK 2016

slajderrr

Poniżej prezentujemy opisy projektów, które będą realizowane w ramach pierwszej edycji programu mikroGRANTÓW ESK 2016. Przypominamy, że propozycje projektów, które nie zakwalifikowały się do wspólnej realizacji z Biurem ESK 2016, mogą zostać ponownie zgłoszone w ramach drugiej edycji mikroGRANTÓW.

 

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ

• Spotkania ze sztuką to bezpłatne i otwarte wernisaże i spotkania z twórcami na Nadodrzu.

Stowarzyszenie „W Tonacji Serca”, z wrocławskiego Nadodrza (Galeria ul. Ptasia 32), od sierpnia do  października 2014 r. zaprasza na spotkania ze sztuką z różnorodnych dziedzin – od malarstwa, poprzez fotografię, aż do multimediów. 

Artyści podczas wernisażu opowiedzą zgromadzonej publiczności o swojej twórczości umieszczając ją w odpowiednim nurcie, opisując jej specyfikę, źródła inspiracji i stosowane techniki. Odwiedzający otrzymają szansę swobodnej rozmowy z twórcami, przybliżenie teorii sztuki oraz poznanie różnorodnego warsztatu twórczego. Zróżnicowany wiekowo, o różnym statusie społecznym, poziomie wykształcenia zwiedzający wystawy zyskają możliwość odczucia wpływu, i znaczenia sztuki w swym życiu. Odbiorcy spotkań ze sztuką, zostaną zachęceni do uwrażliwienia się na kolor, formę,  rodzaje sztuki, estetykę otoczenia, wstępując w ten sposób w świat często dla nich bardzo odległy. Dla wielu osób może być to pierwsze takie doświadczenie. 

Artyści, którzy często prezentują swoje dzieła, będą mieć możliwość obcowania z nietypowym odbiorcą swoich prac. Ci, którzy są dopiero na początku drogi twórczej, zyskają platformę do zaprezentowania efektów swojej twórczości oraz inspirowania uczestników do podjęcia własnych działań.

Autorka projektu: Renata Sieler 

 

fonograficzna historia wroFONOGRAFICZNA HISTORIA WROCŁAWIA – WIELKA ZBIÓRKA PAMIĄTEK I ZDJĘĆ

•    Zbiórka zdjęć i materiałów archiwalnych już trwa.

•    Dołącz do akcji wspólnego odtwarzania fonograficznej historii Wrocławia.

Fonograficzna Historia Wrocławia to projekt zakładający odtworzenie fonograficznej historii naszego miasta. W pierwszej fazie polega on na powszechnej zbiórce archiwalnych fotografii starych, nieistniejących już wrocławskich sklepów płytowych oraz wszystkich dostępnych pamiątkowych materiałów dotyczących kultury fonograficznej w mieście (m. in. sklepów z płytami winylowymi, płytami CD oraz kasetami magnetofonowymi, giełdy płyt, księgarni muzycznych, punktów wytwarzania pocztówek dźwiękowych, czy rozmaitych spotkań kolekcjonerów).

Zachęcamy wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek materiały (fotografie, wycinki prasowe, plakaty, ulotki, zapiski, wspomnienia, itd.) do kontaktu oraz do przekazywania dalej informacji o zbiórce. Liczy się każdy dokument, każde wspomnienie.

Materiały w wersji elektronicznej można nadsyłać na adres kontakt@amplifikator.org lub dostarczać do następujących miejsc: Sklep De'Molika (ul. Kazimierza Wielkiego 65), Winylove (ul Świdnicka 49) oraz ODA Firlej (ul. Grabiszyńska 56). Na materiały czekamy do końca września. 

Autor projektu: Jakub Zasada / Stowarzyszenie Melomanów Amplifikator 

projekttablicaWROCŁAW W PLEKSIGLASIE

•    Alternatywna historia Przedmieścia Oławskiego. 

• Wysyłajcie swoje propozycje historii do umieszczania na tablicach na adres: projektablica@gmail.com

Wyłoniony w I naborze mikroGRANTÓW projekt WROCŁAW NA PLEKSIGLASIE to próba stworzenia dziewięciu tabliczek pamiątkowych, analogicznych do tych, które wiszą w przestrzeni miejskiej na terenie Wrocławia. Na tabliczkach zamieszczone będą wykreowane przez organizatorów informacje, które można by nazwać legendami miejskimi. Tabliczki rozmieszczone będą na terenie tzw. "trójkąta”, czyli Przedmieścia Oławskiego i chyba jego najsłynniejszej części, czyli tzw. Trójkąta Bermudzkiego. Jeszcze do niedawna to miejsce kojarzyło się wrocławianom z dużą przestępczością. Współcześnie powoli zmienia swoje oblicze, ale wciąż nie brakuje tu podniszczonych lub zrujnowanych kamienic. 

Projekt zakłada ożywienie tej części miasta właśnie dzięki montażowi tabliczek, które mają być pomostem między wyobraźnią a rzeczywistością, bowiem podejmują dialog z historycznymi obiektami, które niegdyś znajdowały się lub nadal istnieją na terenie tego miejsca. W tym na przykład teatr Loebego, który znajdował się niegdyś na ul Dobrzyckiego 8, Szubienica, która znajdowała się na skrzyżowaniu ul Pułaskiego i Małachowskiego czy płaskorzeźba przedstawiająca Jasia i Małgosię z baśni braci Grimm w podwórku przy ul Komuny Paryskiej.

Spośród tych 9 tabliczek 3 z nich organizatorzy planują „oddać" mieszkańcom. Zamierzamy ogłosić publicznie, że poszukujemy opowieści, które byłyby wymyślone przez mieszkańców, bądź te prawdziwe. Swoje propozycje należy wysyłać do 15 sierpnia 2014 na adres projektablica@gmail.com

Autor projektu: Tomasz Żarnecki

 

WROCŁAW W OBIEKTYWIE WITOLDA ROMERA

•    Skatalogowanie i opisanie wszystkich negatywów Witolda Romera oraz wykonanie portfolio składającego się z ok. 50 odbitek najciekawszych negatywów, głównie powojennego Wrocławia, ale też Lwowa.

•    Dołącz do akcji – zapytania i zgłoszenia można przesyłać na adres: br.laboratoriumstylu@gmail.com

Wrocław w obiektywie Witolda Romera jest projektem kilkuetapowym, którego końcową realizacją ma być wystawa nieznanych  zdjęć powojennego Wrocławia, wykonanych ze szklanych negatywów oraz przypomnienie  postaci ich autora, profesora Witolda Romera, zasłużonego wrocławianina, polskiego inżyniera chemika, wspaniałego artysty fotografika. Profesor Romer był twórcą Katedry Fototechniki Politechniki Wrocławskiej, na którą przeniósł tradycje Politechniki Lwowskiej oraz wynalazcą metody fotograficznej zwaną izohelią. Bezcenny zbiór szklanych negatywów został odkryty przypadkowo przez wnuczkę profesora w starej skrzyni, przy okazji porządkowania domu rodzinnego przed sprzedażą. 

Negatywy kryją tysiące nieznanych ujęć  i przedstawiają przedwojenną architekturę polską i europejską, portrety znanych osobistości oraz osób nieznanych i pejzaże. Na szczególną uwagę zasługują ujęcia przedstawiające Wrocław i wrocławian zaraz po wojnie oraz dokumentacja z życia Lwowa, którego tradycje stały się nieodłączną częścią  kultury wrocławskiej. 

Pierwszym celem projektu będzie inwentaryzacja szklanych i kliszowych negatywów Witolda Romera oraz wykonanie profesjonalnego portfolio z zachowaniem charakteru ówcześnie wywoływanych odbitek oraz ich oprawa do prezentacji. Prace inwentaryzacyjne i portfolio będą wykonane dzięki współpracy z biurem ESK i środkom pozyskanym z programu mikroGRANTY ESK 2016. Końcowym efektem projektu ma być wystawa zewnętrzna na wrocławskim Rynku zrealizowana przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” oraz digitalizacja zdjęć i włączenie ich do archiwów instytucji państwowych. 

Organizatorka – wnuczka prof. Romera, pani Barbara Romer – zaprasza do udziału w projekcie osoby, które: 

1) znają się na konserwacji zniszczonych negatywów;

2) mogłyby rozpoznawać osoby na zdjęciach /szczególnie grupowych/ 

3) mogłyby zaproponować wystawę lub publikację zdjęć z negatywów prof. Romera

Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować na adres: br.laboratoriumstylu@gmail.com

Autor projektu: Barbara Romer

 

 

plakat 28 lipcaGOTOWI DO STAR-TU

•    Projekt odbywa się w kolejne soboty od 06 września – 11 października 2014r. 

•    Udział bezpłatny i otwarty, zgłoszenia obowiązują jedynie na wybrane warsztaty (szczegóły na plakacie).

•    Zgłoszenia od 25 sierpnia 2014 należy zgłaszać na adres: gotowidostartu@gmail.com

Wśród wygranych pierwszej edycji mikroGRANTÓW ESK 2016 znalazł się projekt „Gotowi do STAR-tu” autorstwa Bożeny Mateusiak. Miejscem realizacji projektu jest wrocławskie osiedle Księże, a jego odbiorcami – wszyscy zainteresowani. Skierowany jest do trzech grup: dzieci, ich rodziców i dziadków. Przeprowadzenie projektu zaplanowano na sześć wrześniowych i październikowych sobót 2014r.

Tematem przewodnim tego projektu jest ASTRONOMIA w szerokim ujęciu. W ofercie projektu są: kino na powietrzu, nocne oglądanie nieba, warsztaty muzyczne, astronomiczne i kulinarne. Zostanie stworzona galeria oraz instalacja przestrzenna. Organizator zaprasza również na wycieczkę rowerową,  grę terenową i konkurs plastyczny. 

Celem projektu „Gotowi do STAR-tu” jest integracja międzypokoleniowa środowiska przez popularyzację nauki i przyrody.  

Więcej informacji na stronie internetowej projektu www.gotowidostartu.pl oraz na https://www.facebook.com/gotowidostartu

Autorka projektu: Bożena Mateusiak

 

 

Kochanym CiotkomODKRYTKI. KOCHANYM CIOTKOM

•    Innowacyjne podejście do… pocztówek.

•    Bezpłatne warsztaty fotograficzno-plastyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów, zgłoszenia: www.odkrytki.pl/warsztaty

Projekt Odkrytki. Kochanym ciotkom to próba wprowadzenia idei pocztówek na wyższy poziom. Wszystkie cechy, które przychodzą na myśl przy haśle pocztówka, tak jak format 10×15 cm z zalaminowanym frontem, zdjęcia bardzo znanych miejsc, często ułożone w kolaż i przykryte mało subtelnymi napisami, stały się dla czwórki młodych artystów kiczowatym antyprzykładem. Tym samym od początku ich celem była walka ze stereotypowym podejściem do widokówek.

Dzięki wsparciu z programu mikroGRANTY ESK 2016 grupa planuje stworzyć widokówki z nieznanych miejsc we Wrocławiu razem z mieszkańcami tego miasta.  Z tego powodu planowane są warsztaty dla trzech grup: dzieci w wieku gimnazjalnym, młodzieży w wieku licealnym i dorosłych w wieku emerytalnym. Każdej grupie oferowane są dwudniowe warsztaty, podczas których uczestnicy poznają podstawowymi techniki fotograficzne, terminy fotografii ulicznej i jej najbardziej znanych przedstawicieli oraz finalnie sami dostaną w ręce aparaty, aby na wspólnych plenerach odkryć nowe oblicza Wrocławia. Następnie uczestnicy wybiorą jedno zdjęcie, z którego przygotują swoją pocztówkę. Efekty pracy zostaną zaprezentowane szerszemu gronu na grupowej wystawie w Konturach Kultury. 

Dodatkowo na zakończenie warsztatów każdy uczestnik wyśle swoją pracę do instytucji kultury w wybranej stolicy europejskiej. Tym samym “Odkrytki” pragną podtrzymać pocztówkową tradycję i na nowo wzbudzić entuzjazm do tej fantastycznej formy wypowiedzi artystycznej.

Więcej info: strona na FB: https://www.facebook.com/odkrytki.kochanymciotkom#_=_ oraz odkrytki.pl

Autorzy projektu: Paulina Anna Galaciak, Magdalena Placek, Katarzyna Ramocka, Michał Woroniak

Tagi

Podziel się

Wróć do spisu aktualności
<< Poprzednia Następna >>

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail