Zgłoś uwagę

Propozycje ESK 2016 do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Dolny Śląsk - logotyp, kolor (jpg-zip)

W dniach 28.10 – 2.12 2013 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dotyczącego podziału środków unijnych w nowej perspektywie budżetowej UE. Miasto Wrocław w imieniu własnym i Europejskiej Stolicy Kultury 2016 wzięło udział w konsultacjach, zgłaszając pakiet propozycji do Programu.

Wśród zgłoszonych uwag znalazła się m.in. propozycja dodania do dokumentu osi priorytetowej pt. „Kultura i sektory kreatywne”. Celem tej osi priorytetowej miałoby by być podniesienie jakości oferty kulturalnej i produktów kultury wytworzonych przez przemysły kultury oraz wzrost partycypacji w kulturze w regionie Dolnego Śląska.

Zgodnie z propozycją Wrocław ESK 2016, w ramach osi priorytetowej byłyby realizowane trzy zasadnicze cele:

1) Inwestycje w infrastrukturę kulturalną. Zapewnienie infrastruktury do organizacji wysokiej jakości wydarzeń i projektów artystycznych, kulturalnych i społecznych oraz poprawa jakości istniejącej infrastruktury kulturalnej oraz rozwój tej infrastruktury o nowe obiekty.

2) Wzrost uczestnictwa w kulturze. Podniesienie jakości oferty kulturalnej i produktów kultury skierowanych do różnych grup społecznych. Efektem tego byłby wzrost partycypacji w kulturze poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej w kontekście Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

3) Pobudzanie innowacyjności i tworzenia nowych miejsc pracy dzięki wsparciu sektora kreatywnego i kulturalnego. Celem szczegółowym byłoby wsparcie osób pracujących bądź posiadających wykształcenie lub umiejętności do pracy w sektorze kreatywnym i kulturalnym. Skutkiem takiego podejścia miałyby być nowe miejsca pracy, szczególnie dla ludzi młodych, wyedukowanych w kierunku pracy w sektorach CCI (sektor kulturalny i kreatywny) oraz zwiększenie poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego.

Proponujemy zapoznać się z pełną treścią propozycji Wrocław ESK 2016 do projektu RPO WD 2014-2020.

Raport z konsultacji można znaleźć: tutaj.

Tagi

Podziel się

Wróć do spisu aktualności
<< Poprzednia Następna >>

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail