Zgłoś uwagę

Konkurs dla NGO, spółdzielni socjalnych i samorządowych instytucji kultury z Wrocławia i Dolnego Śląska: zrealizujcie mikrorezydencję artystyczną według własnego pomysłu!

Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz samorządowe instytucje kultury z Wrocławia i Dolnego Śląska do udziału w czwartej, specjalnej edycji konkursu na współorganizację mikrorezydencji artystycznej. Wnioski można zgłaszać do 25 września 2016 roku.

Czym jest A-i-R Wro?
A-i-R Wro
to program rezydencyjny, działający w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Ideą będąca jego motorem napędowym jest międzynarodowy dialog, dla którego wspólnym językiem jest sztuka. Zapraszając zagranicznych twórców do stolicy Dolnego  Śląska i umożliwiając wyjazdy na rezydencje artystom z Polski chcemy poznawać inne kultury właśnie poprzez twórczość – zastanawiać się nad różnicami i rozmawiać o tym, co nas łączy.

Czego oczekujemy?
Do konkursu zgłaszać można projekty działań artystycznych, kuratorskich i kulturalnych ze wszystkich dziedzin sztuki, działań edukacyjnych, społecznych oraz innych, które poprzez sztukę i działania kulturotwórcze dążą do zgłębiania tematyki tożsamości miejsca (związanego ze zgłaszanym projektem) i odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnych bądź proponują realne rozwiązania problemów, z którymi wybrane społeczności się borykają. Istotne jest też nawiązanie do hasła Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016 („Przestrzenie dla piękna”) oraz celów Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro.

Kto może być rezydentem?
Na mikrorezydencje artystyczne można zaprosić (z Polski lub zza granicy) artystę lub grupy artystów, kuratora, grupy kuratorów, kreatora lub grupy kreatorów kultury, służący jego (lub ich) pracy nad autorskim projektem, a także wymianie doświadczeń, praktyk, pomysłów i wiedzy oraz nawiązywaniu kontaktów z lokalnym środowiskiem artystycznym.

Gdzie i kiedy?
Realizacja zgłaszanych projektów powinna być zaplanowana we Wrocławiu lub na terenie Dolnego Śląska i przypadać na czas między październikiem a listopadem 2016 roku.

Co proponujemy?
Organizatorzy udzielą wsparcia merytorycznego, promocyjnego oraz zaangażują się we współorganizację projektu (przeznaczając na poszczególne działania do  15.000 zł).

Jak zgłosić się do udziału w konkursie?
Projekty rezydencji artystycznych można zgłaszać poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i składa się z dwóch części (cz. 1 – opis projektu i cz. 2 – budżet projektu); wymagane dokumenty są dostępne na stronie: T U T A J. Wnioski i pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres rezydencje@wroclaw2016.pl do 25 września 2016 roku z dopiskiem „Konkurs dla NGO, spółdzielni socjalnych samorządowych instytucji z Wrocławia i Dolnego Śląska” w tytule maila.

Konsultacje
Jeśli macie wątpliwości lub pytania – napiszcie do nas lub przyjdźcie na konsultacje: 14  i 21 września – godz. od 16:30 do 18:30, w Barbarze przy ul. Świdnickiej 8c (po wcześniejszym umówieniu przez maila – rezydencje@wroclaw2016.pl).

Ważne terminy:
12 – 25 września –
nabór wniosków konkursowych,
do 7 października – ogłoszenie wyników konkursu,
do 30 listopada – realizacja projektu. 

Dokumenty obowiązujące w konkursie
Regulamin;
Załączniki do regulaminu:

  1. formularz wniosku wraz z budżetem i harmonogramem projektu mikrorezydencji artystycznej,
  2. wykaz kosztów kwalifikowanych,
  3. wzór umowy,
  4. wzór sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu rezydencji  artystycznej.


Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony: T U T A J

 

Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pliki do pobrania

Podziel się

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail