Zgłoś uwagę

Szczegóły programu

Tematyka szkoleń jest na tyle zróżnicowana, by mogli w nich uczestniczyć zarówno producenci wydarzeń kulturalnych, jak i kadra zarządzająca czy też osoby odpowiedzialne za finansowanie projektów i ich rozliczanie. Zakres tematów poruszanych na wspólnych warsztatach został określony wynikami ankiety przeprowadzonej wśród pracowników 20 instytucji kultury Wrocławia w roku 2015. Jako organizatorzy cyklu szkoleń chcemy mieć pewność, że wybrane przez nas tematy będą cieszyły się dużym zainteresowaniem kadr kultury i przyczynią się do ich rozwoju zawodowego.

W ciągu najbliższych miesięcy planujemy organizację szkoleń z takich zagadnień, jak:

- protokół dyplomatyczny i obsługa gości VIP – 11 maja 2016

- nowelizacja ustawy o prawie autorskim – czerwiec 2016

- komunikacja wewnętrzna w instytucjach kultury – wrzesień 2016

- skuteczne pisanie wniosków o dofinansowanie projektów kulturalnych – październik 2016

- rozliczanie zagranicznych artystów - aspekty księgowo-podatkowe – listopad 2016

W planach są też dodatkowe szkolenia poruszające kwestię innowacyjności w kulturze, a także promocji wydarzeń kulturalnych z wykorzystaniem nowych mediów i rozwoju kompetencji menadżerskich. O ich szczegółach i terminach poinformujemy wkrótce.

Zaproszenia na poszczególne wydarzenia będą wysyłane na miesiąc przed planowanym terminem szkolenia do instytucji kultury z Wrocławia oraz Dolnego Śląska. Informacja pojawi się również na naszej stronie internetowej oraz na naszych profilach portali społecznościowych.

Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego na rzecz ESK 2016

Zapraszamy wszystkich pracowników instytucji kultury Wrocławia i Dolnego Śląska na szkolenie: „Protokół dyplomatyczny i obsługa gości VIP”, które odbędzie się dnia 11 maja 2016r. w Barbarze przy ulicy Świdnickiej 8c. Szkolenie przewidziane jest w godzinach 10.00-16.00.

Szkolenie, poprowadzi Grzegorz Chmielewski z Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie.

Protokół dyplomatyczny to narzędzie komunikacji, ułatwiające nawiązywanie dobrych i poprawnych relacji z przedstawicielami ważnych instytucji krajowych i międzynarodowych. Szkolenie ma na celu przybliżenie ogólnych zasad dotyczących protokołu dyplomatycznego, podejmowania gości oraz kontaktów z przedstawicielami środowisk międzynarodowych.

Tematy przewidziane podczas szkolenia:

- zasady podejmowania gości VIP

- korespondencja dyplomatyczna (zaproszenia)

- nawiązywanie rozmów i kontaktów

- etykieta podczas spotkań

- oficjalny dress code

- organizacja wizyt i rozmów

- rola tłumacza

- korpus dyplomatyczny i konsularny

- precedencja i hierarchia miejsc

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu proszę przesyłać na adres mailowy: piotr.stasiak@wrocław2016.pl do 9 maja 2016 roku.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Szkolenia dla kadr kultury” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W celu dopisania się do listy mailingowej z informacjami i zaproszeniami na poszczególne szkolenia, prosimy o kontakt z Piotrem Stasiakiem (piotr.stasiak@wroclaw2016.pl).

Koordynator Projektu Szkolenia dla Kadr Kultury:
Piotr Stasiak – tel. 504 891 113
piotr.stasiak@wroclaw2016.pl

Partnerzy i sponsorzy

Dzięki nim to wszystko jest możliwe!

Ładowanie...
Ładowanie...

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail