Zgłoś uwagę

Wrocław ESK 2016 współpracuje z Fundacją im. Anny Lindh

logo Fundacji

Biuro Festiwalowe IMPART 2016 znalazło się w gronie polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh.

Fundacja im. Anny Lindh wspiera szeroko rozumianą wymianę kulturalną i intelektualną, udziela pomocy przy działaniach na rzecz mobilności artystów i ludzi kultury, promuje idee społeczeństwa obywatelskiego, poszanowania zasad demokracji, praw człowieka i równości dostępu do kultury. Fundacja działa jako „sieć sieci” i jednym z jej celów jest tworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy narodowymi sieciami instytucji aktywnych na polu współpracy kulturalnej.

Fundacja powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej i Komitetu EUROMED (Partnerstwo Eurośródziemnomorskie) w ramach tzw. Procesu Barcelońskiego, który zawiązał się podczas konferencji ministrów spraw zagranicznych UE w Barcelonie w listopadzie 1995. 

Dzięki uczestnictwu w polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh, BFI 2016 w imieniu Wrocławia – ESK 2016 będzie mieć możliwość ubiegania się o granty na współpracę międzyinstytucjonalną.

Podziel się

Wróć do spisu aktualności
<< Poprzednia Następna >>

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail