Zgłoś uwagę
Wydawnictwa architektoniczne

Szczegóły programu

Koordynator:
Zbigniew Maćków

Program wydawniczy ARCHITEKTURA ESK Wrocław 2016

Program wydawniczy ARCHITEKTURA ESK Wrocław 2016 to zbiór publikacji poświęconych architekturze przygotowywany z okazji obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Głównym celem programu jest promowanie architektury jako dziedziny sztuki i kultury oraz edukowanie architektoniczno – urbanistyczne społeczeństwa. Publikacje programowe mają za zadanie podnoszenie poziomu wiedzy i krytyki architektonicznej oraz ogólnej świadomości społecznej na temat problemów związanych z projektowaniem przestrzennym. Środkiem do realizacji założonych celów będzie ukazywanie architektonicznej spuścizny Wrocławia, prezentacja kluczowych zagadnień związanych z jego historycznym i teraźniejszym rozwojem oraz upowszechnianie przykładów dobrej architektury oraz twórczości cenionych polskich projektantów.

Program wydawniczy ARCHITEKTURA ESK Wrocław 2016 tworzą: publikacja pt. "Nowe Żerniki. Osiedle Europejskiej Stolicy Kultury. Budowanie miasta", seria wydawnicza „Wrocławscy Mistrzowie Architektury”, publikacja pt. „Homo Urbis” oraz broszurka albumowa pt. "Proste Historie".

Fort Miejski, fot. Urszula Awankiewicz I fot. udostępniona za uprzejmością SARP Wrocław

Program wydawniczy ARCHITEKTURA ESK WROCŁAW 2016 tworzą :

Publikacja „Nowe Żerniki. Osiedle Europejskiej Stolicy Kultury. Budowanie miasta" (dzieło zbiorowe). Celem tego projektu wydawniczego jest publikacja książki dokumentującej i podsumowującej proces powstawania Osiedla Europejskiej Stolicy Kultury Nowe Żerniki we Wrocławiu jako modelowego założenia wyznaczającego nowe standardy w projektowaniu miasta i we współczesnej kulturze architektonicznej. Publikacja traktować będzie o procesie kształtowania się idei nowoczesnego osiedla, przebiegu prac projektowych oraz pierwszych etapach realizacji, stanowiąc z jednej strony podsumowanie dotychczasowych działań, z drugiej – przedstawiając modelowe rozwiązania od początku pomyślane jako wzór do naśladowania.
Publikacja będzie zawierać bogaty materiał graficzny zgromadzony przez lata pracy nad tym przedsięwzięciem, ilustrujący jego przebieg od wstępnych szkiców i koncepcji ideowych po projekty urbanistyczne i architektoniczne, a także dokumentację fotograficzną warsztatów i spotkań, w czasie których kształtowała się koncepcja założenia. Znajdą się w niej również wypowiedzi ekspertów z zakresu krytyki architektury, socjologii miasta oraz historii sztuki i architektury, prezentujące różnorodne spojrzenie na powstające osiedle i jego znaczenie dla tak złożonego organizmu, jakim jest miasto.
Zamierzeniem publikacji jest pokazanie metod i narzędzi wykorzystanych w procesie tworzenia osiedla przyjaznego dla mieszkańców, zaspokajającego ich codzienne potrzeby, a zarazem otwartego i zintegrowanego z resztą miasta, a nie tworzącego zamkniętą, ogrodzoną płotem enklawę. W ten sposób przyczynić się ma do podnoszenia świadomości użytkowników architektury i budownictwa mieszkaniowego, a także osób odpowiedzialnych za ich tworzenie na różnych etapach – od architektów, przez deweloperów, po urzędników.

Seria wydawnicza „Wrocławscy Mistrzowie Architektury” (dzieło zbiorowe). Celem przedsięwzięcia jest publikacja serii wydawniczej, prezentującej twórczość czołowych wrocławskich architektów - laureatów Honorowej Nagrody SARP Wrocław, przyznawanej od 2011 roku przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Wrocław w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA. Seria prezentowana podczas obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 składać się będzie z sześciu części zawierających biografie oraz dorobek twórczy wybranych wrocławskich architektów. Tekst zostanie uzupełniony o materiał ilustracyjny tj. zdjęcia, rysunki projektowe, grafiki oraz wizualizacje.
Zamierzeniem poszczególnych części serii dedykowanej laureatom Honorowej Nagrody SARP Wrocław jest wyróżnienie wybitnych architektów odbudowujących Wrocław po drugiej wojnie światowej poprzez prezentację ich sylwetek oraz spuścizny twórczej szerokiemu gronu odbiorców kultury. Seria „Wrocławscy wizjonerzy”, której wydanie zostało zainicjowane przez Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016, będzie rozbudowywana o monografie architektów nagrodzonych w kolejnych edycjach konkursu.

Publikacja „Homo Urbis” (autor Stanisław Lose), zawierać będzie prezentację wybranych teorii z zakresu architektury, urbanistyki oraz nauk pokrewnych uzupełniony o diagramy, wykresy i rysunki koncepcyjne. Celem publikacji jest prezentacja teorii życia człowieka w przestrzeni zurbanizowanej oraz przedstawienie uwarunkowań jednostki w społeczności i w jej terytorium. 

Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) oddział we Wrocławiu – lokalny oddział stowarzyszenia zawodowego zrzeszającego polskich architektów. Statutowymi celami działalności SARP jest dbanie o jakość architektury i środowiska – zbudowanego oraz naturalnego – pojmowanych jako interes publiczny, tworzenie warunków dla rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona, a także rozwój warsztatu architekta i ochrona zawodu. SARP prowadzi szeroko pojętą działalność kulturalną, naukowo – oświatową oraz organizuje konkursy architektoniczne. Współwydawca serii wydawniczej „Wrocławscy wizjonerzy”, dzieła zbiorowe.
więcej o SARP Wrocław TUTAJ

Wydawnictwo Unpubleashed - prywatne wydawnictwo Stowarzyszenia SODA założone we Wrocławiu i prowadzone przez Michała Majewskiego i Pawła Rosnera. Wydawnictwo specjalizuje się w publikacjach naukowych i popularnonaukowych o tematyce architektonicznej, urbanistycznej oraz z zakresu designu i współczesnego wzornictwa. Jego głównym celem jest promocja architektów i szerzenie wiedzy o projektowaniu. Współwydawca publikacji „Homo Urbis”, autor Stanisław Lose.
więcej o Wydawnictwie Unpubleashed TUTAJ

Daniela Szymczak, historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kuratorka galerii Neon Side we Wrocławiu. Redaktorka portali internetowych o tematyce architektonicznej, autorka i tłumaczka artykułów poświęconych architekturze, tłumaczka na język polski książki „Teorie i Manifesty Architektury Współczesnej” (Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture, red. Charles Jencks, Karl Kropf). Redaktorka i koordynatorka projektu wydawniczego książki pt. „Neon Side Wrocławskie neony”.

Stanisław Lose - architekt, projektant, scenograf, publicysta, pracownik naukowo – dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej i Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W latach 70-tych zajmował się reżyserią i scenografią koncertów (m.in. festiwalu Jazz na Odrą), współpracował też z Teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego; w latach 1984 - 1892 był sekretarzem komisji architektury i urbanistyki Państwowej Akademii Nauk; dwukrotnie uhonorowany nagrodą Prezydenta Wrocławia: za adaptację XIX –wiecznego budynku na Akademię Muzyczną oraz za organizację wystawy „Wrocław 2000”.

Partnerzy i sponsorzy

Dzięki nim to wszystko jest możliwe!

Ładowanie...
Ładowanie...

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail