Zgłoś uwagę

Zjazd XIV Akademii Teatru Alternatywnego

14–18/09/2016 {środa–niedziela}
Goleniów, Teatr Brama
Prowadzący: Marek Chodaczyński i  Unia Teatr Niemożliwy, Marek Waszkiel 


Unia Teatr Niemożliwy (UTN) to teatr lalek dla dorosłych, stowarzyszenie skupiające profesjonalistów parających się sztuką teatru lalek. Istnieje od 1997 roku, realizuje spektakle własne oraz prezentuje i promuje spektakle innych twórców i grup działających w szeroko pojętym gatunku teatru lalek. 

Przez kilka lat UTN posiadał siedzibę w Kuchniach Królewskiego Pałacu w Wilanowie, potem działał w Teatrze Stara ProchOFFnia w Warszawie. Obecnie nie ma stałej siedziby.

Od 2006 roku Unia organizuje coroczny Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych „Lalka też Człowiek”, który odbywa się w miejscach zaprzyjaźnionych (Instytut Teatralny, CSW Zamek Ujazdowski, Kino KC i in.) w Warszawie. Współpracuje i często odwiedza Teatry Lalek działające na Białorusi.Oprócz działalności stricte teatralnej organizuje: wystawy, wykłady, warsztaty, spotkania. Od 1996 roku organizuje i sponsoruje „Koncerty na Sangórce”, koncerty muzyki klasycznej na nadnarwiańskich łąkach w okolicach Tykocina. Koncerty odbywają się w porze zachodu słońca, każdej ostatniej soboty miesiąca w okresie maj–sierpień.

Dotychczas spektakle Teatru wyróżnione były nagrodami, m.in.: na Przeglądzie Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT, Łódzkich Spotkaniach Teatralnych, Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych PIERROT.

Unia Teatr Niemożliwy jest członkiem Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA i Międzynarodowej Unii Lalkarzy UNIMA.

Więcej informacji: www.uniateatrniemozliwy.pl www.lalkatezczlowiek.eu

Marek b. Chodaczyński jest reżyserem teatru lalek, ukończył Akademię Teatralną w Warszawie, Wydział Reżyserii Teatru Lalek w Białymstoku. Od 1997 roku jest prezesem Unii Teatr Niemożliwy. Reżyserował w Białorusi, Polsce, Rosji. Pomysłodawca i dyrektor generalny Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych „Lalka też Człowiek”. Zaangażowany w budowanie dialogu i współpracy między samorządem a NGO-sami. Jest laureatem nagród indywidualnych za reżyserię (Czechosłowacja, Polska) i zespołowych, wraz z Unią Teatr Niemożliwy. Otrzymał także nagrodę indywidualną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za swoją pracę został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis, oraz medalem 50-lecia Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA za „zasługi w propagowaniu sztuki lalkarskiej”, otrzymał także wyróżnienie „Zasłużony dla Warszawy”.

Dorota Anna Dąbek jest aktorką-lalkarką, reżyserką, autorką tekstów piosenek, współzałożycielką Unii Teatr Niemożliwy. Pełni funkcję prezesa Sceny Lalkowej im. Jana Wilkowskiego w Kwidzynie oraz jest pomysłodawczynią i szefową Międzynarodowego Festiwalu Miniatur Lalkowych ANIMO, festiwalu dla grup nieinstytucjonalnych, profesjonalnie zajmujących się sztuką teatru lalek. Od lat prowadzi warsztaty teatralno-edukacyjne. Otrzymała wiele nagród indywidualnych i zbiorowych z Unią Teatr Niemożliwy m.in. nagrodę dla instruktora roku MKiDN, została odznaczona brązowym medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis oraz medalem 50-lecia Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA za „zasługi w propagowaniu sztuki lalkarskiej”.

Bogdan Edmund Szczepański jest muzykiem, kompozytorem (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy). Współtworzy Unię Teatr Niemożliwy. Jest autorem ponad dwustu kompozycji do spektakli teatralnych w Europie. Laureat bardzo wielu nagród w kraju i zagranicą.

Marek Waszkiel jest historykiem teatru lalek, krytykiem, pedagogiem i specjalistą ds. lalkarskich na świecie, profesorem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, której Wydziałem Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku kierował przez dwie kadencje, dyrektorem teatrów lalek, najpierw w Białymstoku, obecnie poznańskiego Teatru Animacji. Przez lata był związany z Instytutem Sztuki PAN w Warszawie, gdzie współredagował „Pamiętnik Teatralny”. Jest autorem licznych publikacji (najważniejsza to Dzieje teatru lalek w Polsce, do 2000 roku), ponad stu pięćdziesięciu wykładów o sztuce teatru lalek wygłoszonych na wszystkich kontynentach, uczestnikiem ogromnej liczby festiwali teatralnych na całym świecie. Prowadzi szeroką działalność konsultacyjną i ekspercką w zakresie teatru lalek. Przez lata był polskim przedstawicielem i członkiem władz międzynarodowej UNIMA, światowej organizacji skupiającej lalkarzy. Kierował międzynarodowymi komisjami publikacji i komunikacji oraz kilkakrotnie kształcenia zawodowego. Jako dyrektor teatrów lalek chętnie podejmuje współpracę ze znakomitymi lalkarzami ze świata, dzięki którym przybliża naszą tradycję do współczesnych poszukiwań w zakresie teatru formy, lalki czy animacji.

Galeria

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Instytut Grotowskiego

Podziel się

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail