Zgłoś uwagę

Znamy wrocławski plan na kulturę po ESK

Wrocław już wkrótce przekaże tytuł ESK dwóm miastom – duńskiemu Aarhus (21.01.2017) i cypryjskiemu Pafos (28.01.2017). Do obu nowych stolic kultury uda się Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz, by wręczyć stworzoną przez Wrocław 2016 statuetkę Iglicy – puchar przechodni Europejskiej Stolicy Kultury autorstwa Oskara Zięty. Symboliczne przekazanie tytułu przez Wrocław zbiega się z ogłoszeniem przyszłości Biura ESK i założeń planu działań w obszarze kultury w perspektywie czterech lat, opartego w dużej mierze o doświadczenia Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury.

Statuetka Iglicy ma być dla Europejskich Stolic Kultury symbolem podkreślającym unikatowość tworzących je kultur narodowych,  tożsamość korzeni i wspólne dążenie do ideałów. Ma także stanowić symboliczny znak ciągłości i nierozerwalności kultury europejskiej, przypominać o jej znaczeniu w procesie integracji. Nie bez powodu to Wrocław wyszedł z inicjatywą stworzenia statuetki – Komisja Europejska oceniła, że wrocławski model programowania ESK może być wzorem dla kolejnych stolic kultury.

Dziedzictwo i ogromny potencjał Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016
Wrocław, wygrywając tytuł ESK w 2011 roku, rozpoczął długofalowy proces nie tylko budowania programu święta kultury, ale również zmiany całościowego rozumienia kultury. Wydawało się, że rok ESK będzie pewnym końcem inwestycji w rozwój. Dzisiaj wiemy, że jesteśmy tak naprawdę na początku drogi. Wrocław będzie rozwijał się nadal w przekonaniu, że kultura jest najbardziej miastotwórczym czynnikiem, buduje więzi społeczne, poprzez nią wyrażają się ambicje miasta i jej mieszkańców, a dobra polityka kulturalna wpływa na rozwój ekonomiczny – przekonuje Prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz. Wrocławianie polubili Europejską Stolicę Kultury, chcą być aktywni i decydować o swoim najbliższym otoczeniu.

Projekt stał się szansą również w wymiarze jakościowej zmiany w infrastrukturze kultury. Zrewitalizowane lub wybudowane przestrzenie takie jak Narodowe Forum Muzyki, Centrum Historii Zajezdnia czy Centrum Kulturalno-Biblioteczne FAMA służyć będą wrocławianom oraz turystom przez wiele lat. Działalność kontynuować będzie także Biuro Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 jako sprawny i doświadczony organizator wielkich wydarzeń i multiwidowisk (koncert Davida Gilmoura na placu Wolności, Flow na Bulwarze Dunikowskiego czy Capital of Rock na Stadionie Wrocław), wyposażony w kompetencje prowadzenia działań międzynarodowych (Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro) i z mieszkańcami (Wrocław – wejście od podwórza czy mikroGRANTY). Aby lepiej zachować i utrwalać dziedzictwo ESK, Biuro prowadzić będzie Barbarę, Galerię na Dworcu PKP i Pracownię na Komuny Paryskiej 45. Otrzymuje także trzy mieszkania w pobliżu placu Solnego, które służyć będą artystom-rezydentom i stażystom przyjeżdżającym ze świata, chcącym pracować we Wrocławiu.

Wizja na kulturę po ESK
Europejska Stolica Kultury wyzwoliła „efekt ESK”, prowokując do refleksji o miejscu kultury oraz polityki kulturalnej w rozwoju miasta, dlatego przyjęliśmy zadanie stworzenia „Diagnozy potencjału kulturowego Wrocławia oraz Planu Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+” i dokument przedkładamy dzisiaj do konsultacji – mówi Jacek Sutryk, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, pod którego przewodnictwem plan powstaje. Jego najważniejszymi celami strategicznymi są: (1) podtrzymanie prestiżu wrocławskiej kultury – zachowanie sprawdzonych marek, inwestycja w nowe działania, szczególnie te o międzynarodowym wymiarze; (2) tworzenie warunków instytucjonalnego rozwoju pola kultury – wsparcie kompetencji twórców i menadżerów, promowanie nowych, elastycznych rozwiązań finansowania aktywności; (3) zapewnienie innowacyjności wrocławskiej kultury – sieciowanie, usprawnienie obiegu kultury, poszerzanie praktyk uczestnictwa i rozszerzanie oferty kulturalnej w sferze kultury żywej; (4) równoważenie pola wrocławskiej kultury – m.in. poszerzanie praktyk uczestnictwa.

Konsultacje dokumentu trwać będą do końca marca. Harmonogram ogłoszony zostanie 1 lutego, a finalną wersję diagnozy poznamy w maju 2017 roku.

Kompetencje Biura ESK 2016Biuro ESK Wrocław 2016 w nowej odsłonie
W trosce o zachowanie potencjału ESK Wrocław 2016, rozumianego jako zasoby ludzi kultury oraz instytucjonalne, jak również uczestnicy i publiczność wydarzeń, działać będzie dalej Biuro Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 w nowej odsłonie. W ciągu najbliższych miesięcy poddane będzie zmianie organizacyjnej i wizerunkowej. Biuro powstało w 2012 roku z połączenia instytucji z bogatą historią i dorobkiem – Centrum Sztuki IMPART oraz biura Wrocław 2016. Postawionym przed nami zadaniem była koordynacja największego projektu kulturalnego w historii Polski. Teraz pora na nowe otwarcie – dodaje Krzysztof Maj, Dyrektor Generalny Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Biuro ESK w latach 2017-2020+ prowadzić będzie działania w czterech obszarach kompetencyjnych: „Międzynarodowa dyplomacja kultury”, „Laboratorium Wrocław”, „Festiwale i wydarzenia” oraz „Edukacja i animacja”. Za nami dużo doświadczeń procesu ESK Wrocław 2016. Analiza wciąż trwa, ale już wyciągamy z nich konstruktywne wnioski i chcemy tworzyć program, który będzie pielęgnował nasze najcenniejsze kompetencje i projekty – podkreśla Dominika Kawalerowicz, Kierowniczka Działu Programowego. W obszarze międzynarodowym Biuro m.in. rozwijać będzie Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro i organizować wizyty studyjne. Ponadto panel Monitorująco-Doradczy Komisji Europejskiej ocenił, że model programowania ESK, który zaproponował Wrocław, może być wzorem dla kolejnych stolic kultury, dlatego miasto ma szansę stać się centrum kompetencji dla przyszłych stolic kultury z naszego obszaru Europy.

Pod hasłem „Laboratorium Wrocław” biuro monitorować będzie pole kultury i realizować działania sieciujące środowisko lokalne, regionalne oraz ogólnopolskie w ramach Koalicji Miast. Skupi się na obserwacji i monitoringu pola kultury oraz wzmacnianiu kompetencji kadr kultury: środowiska artystycznego, animatorów i edukatorów kultury. Nadal także prowadzić będzie Wrocławski Program Wydawniczy. W ramach obszaru „Edukacja i animacja” kontynuowane będą projekty takie jak mikroGRANTY i Wrocław – wejście od podwórza. Dostępne dla wrocławian będą centra animacji, w tym Barbara, Pracownia na Komuny Paryskiej 45, Sceny IMPARTU i Galeria na Dworcu Głównym. Biuro pozostanie również organizatorem wydarzeń kulturalnych i festiwali, m.in. Jazzu nad Odrą, Europejskiej Nocy Literatury i Festiwalu Dialog czy Capital of Rock. W perspektywie wieloletniej chcemy być rozpoznawalną i pożądaną do współpracy marką w europejskim środowisku kulturalnym – dodaje Krzysztof Maj.

Galeria

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Konferencja prasowa_przyszłość ESK 2016 konferencja prasowa_17_01_2017 (10) konferencja prasowa_17_01_2017 (11) konferencja prasowa_17_01_2017 (12) konferencja prasowa_17_01_2017 (13) konferencja prasowa_17_01_2017 (14) konferencja prasowa_17_01_2017 (1) konferencja prasowa_17_01_2017 (2) konferencja prasowa_17_01_2017 (4) konferencja prasowa_17_01_2017 (3) konferencja prasowa_17_01_2017 (5) konferencja prasowa_17_01_2017 (6) konferencja prasowa_17_01_2017 (7) konferencja prasowa_17_01_2017 (8) konferencja prasowa_17_01_2017 (9) kompetencje-biura-esk wrocław 2016

Podziel się

Wróć do spisu aktualności
<< Poprzednia Następna >>

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail