Zgłoś uwagę

Zostać i tworzyć we Wrocławiu. Teatralne programy edukacyjne ESK 2016

teatr edukacja slajder

Chcielibyśmy żeby we Wrocławiu padały pytania, które zadają sobie w całej Europie „Kim jest dziś artysta, kim jest aktor, o co chodzi w kształceniu aktora” – mówił Jarosław Fret, przewodniczący Rady Kuratorów ESK 2016, przedstawiając sześć programów teatralno-edukacyjnych, które znalazły się w programie Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Na spotkaniu z dziennikarzami we wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego o znaczeniu projektów edukacyjno-teatralnych dla kultury europejskiej i rozwijaniu potencjału artystycznego młodych artystów mówili także prof. Elżbieta Czaplińska-Mrozek (prorektor PWST), dr Aneta Głuch-Klucznik (dziekan Wydziału Lalkarskiego PWST), dr Krzysztof Boczkowski (prodziekan Wydziału Aktorskiego PWST).

Jarosław Fret przypomniał, że ESK, to nie tylko zestaw wielkich wydarzeń czy festiwali, ale również dbałość o przyszłość kulturalną miasta, wsparcie dla inicjatyw młodych artystów Wrocławia, regionu i całej Europy oraz dbałość o losy absolwentów uczelni artystycznych. Tym celom mają służyć programy społeczne i edukacyjne, które wpisano w ramy ESK.  Przewodniczący Rady Kuratorów opowiedział o sześciu nowych inicjatywach  realizowanych m.in we współpracy z Instytutem Grotowskiego, wrocławską PWST i innymi europejskimi instytucjami, fundacjami i uczelniami teatralnymi:

  • Body Constitution – program poświęcony aspektom treningu aktorskiego oraz edukacji szeroko rozumianej kultury fizycznej.
  • Giving Voice – projekt powstały we współpracy z Centre for Performance Research (CPR) wraz z VoiceEncounters. Dopełnieniem projektu będzie konferencja z udziałem Royal Shakespeare Company (RSC) poświęcona pedagogice głosu.
  • Making Tomorrow’s Theatre – międzynarodowy program wychodzący naprzeciw potrzebom absolwentów szkół artystycznych.
  • Program Podyplomowej Samoformacji Aktorskiej – ideą programu jest poszerzenie kształcenia aktorskiego, a realizowany będzie w ramach działań fundacji Foundation For Performing and Visual Art.
  • Akademia Teatru Alternatywnego – cykl spotkań skierowanych do najmłodszego pokolenia teatru alternatywnego, w ramach których odbędą się liczne spotkania warsztatowe, prezentacje oraz mini-festiwal.
  • Międzynarodowe Spotkania Szkół Lalkarskich – cykl spotkań studentów i pedagogów wydziałów lalkarskich, teoretyków i praktyków teatru lalek, których celem jest konfrontacja programu dydaktycznego, oceny stanu szkolnictwa artystycznego, wymiany doświadczenia i poglądów na temat nauczania) .

Nowatorską inicjatywą przeznaczoną dla absolwentów wrocławskich uczelni aktorskich jest Program Podyplomowej Samoformacji Aktorskiej. Ma on pomóc utalentowanym ludziom, którzy nie odnajdują się na rynku pracy i pozwoli im na rozwijanie swoich możliwości w instytucjach kultury (np. w teatrach instytucjonalnych), czy prowadzenie własnych projektów artystycznych i eksperymentów pod okiem wybranych przez siebie tutorów.

- Przyklaskuję temu pomysłowi obiema rękami. Pamiętam jak po skończeniu szkoły aktorskiej założyliśmy własna grupę, wyjechaliśmy na skraj Puszczy Białowieskiej i próbowaliśmy spełniać artystyczne marzenia. Nie mieliśmy jednak możliwości i szans, i skończyło się to po trzech miesiącach – opowiadał Krzysztof Boczkowski,  prodziekan Wydziału Aktorskiego PWST. Elżbieta Czaplińska-Mrozek i Aneta Głuch-Klucznik tłumaczyły, że w szkole aktorskiej jest wielu młodych ludzi, którzy mają talent, wspaniałe pomysły i niezwykły potencjał, a po jej skończeniu nie mają szans by go rozwijać. Program Podyplomowej Samoformacji Aktorskiej może to zmienić. – Mamy też nadzieję, że przez ten program uda się zatrzymać absolwentów w zawodzie, w środowisku aktorskim i we Wrocławiu – mówił Jarosław Fret.

Przewodniczący Rady Kuratorów ESK 2016 przedstawił budżety poszczególnych projektów i założenia współpracy z europejskimi szkołami aktorskimi i teatrami alternatywnymi z Polski i Dolnego Śląska przy projektach Body Constitution, Giving Voice, Making Tomorrow’s Theatre, Międzynarodowych Spotkaniach Szkół Lalkarskich oraz Akademii Teatru Alternatywnego. Kulminacja tych projektów nastąpi w 2016 roku, ale nie są one jednorazowe. – Planujemy, żeby programy edukacyjne były kontynuowane jak najdłużej i znacznie przekraczały perspektywę 2016 roku.

Tagi

Podziel się

Wróć do spisu aktualności
<< Poprzednia Następna >>

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail