Zgłoś uwagę

zrób sobie podwórko + pamiętnik szczepiński

grafika do netu1

Zrób sobie podwórko jest jednym z projektów realizowanych w ramach programu Dom Kultury + i zakłada aktywny udział młodzieży gimnazjalnej w procesie rewitalizacji jednego z podwórek mieszczących się na terenie osiedla Szczepin. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na obszary oddalone od centrum Wrocławia, czyli miejsca, w którym odbywa się większość wydarzeń artystycznych. Wrocław, który stanie się Europejską Stolicą Kultury w 2016 roku, to nie tylko okolice rynku, ale także tereny, które zazwyczaj nie są odwiedzane przez turystów czy nawet mieszkańców miasta z innych jego części. To projekt, który rozbija opozycję centrum-obrzeża.

W ramach projektu chcemy zaprosić grupę około 20 osób w wieku gimnazjalnym, które wezmą udział w warsztatach twórczych Pamiętnik Szczepiński oraz realizacji projektu zmiany podwórka na Szczepinie. To młodzież wybierze miejsce ich zdaniem ciekawe, wymagające interwencji. Zdecyduje również, o formie działania rewitalizacyjnego – możemy zająć się stworzeniem ogrodu, muralu, miejsca do wypoczynku czy tablicy ogłoszeń. Decyzję o tym, co i gdzie będzie się działo pozostawiamy młodym ludziom, ufając, że ich zdanie jest niezwykle ważne w procesie myślenia o najbliższym im otoczeniu. Młodzież przejdzie przez cały proces projektowania, od fazy definiowania potrzeb społecznych, przez projektowanie, na wykonaniu wymyślonych obiektów skończywszy.

PROGRAM:

25–29.11 (pn–pt) →  dwa spotkania po 2h lekcyjne: warsztaty (wprowadzenie do problematyki zajęć; analiza otoczenia pod względem społecznym i estetycznym, np.: badawcze spacery, praca z mapą i kartą ćwiczeń, dokumentacja audio/foto, wywiady diagnostyczne/“konsultacje społeczne”; wybór miejsca do realizacji działania; projektowanie)

30.11 (sb) → 3h: warsztat (analiza zgromadzonego materiału; projektowanie; przygotowanie do realizacji projektu)

2–5.12 (pn–pt) → dwa spotkania po 2h lekcyjne: warsztat (realizacja projektu, przygotowanie prezentacji) + finał (ok. godz. 18:00; prezentacja podwórka i podsumowanie projektu z udziałem rodziców, nauczycieli, znajomych, lokalnej społeczności)

9–13.12 (pn-pt) → jedno spotkanie 2h lekcyjne: ewaluacja całego działania, podsumowanie działań, refleksja nad tym co się udało a co wymaga poprawek, wrażenia, przemyślenia oraz propozycje szukania dalszych możliwości realizacji kolejnych działań (np. granty, stowarzyszenia, wnioski do miasta itd.) + przygotowanie prezentacji działania w MWW

II poł. grudnia → prezentacja działania w MWW w formie wystawy i spotkania

KIM JESTEŚMY?

To łączona inicjatywa wielu osób reprezentujących różne podmioty i instytucje: ideowe opracowanie projektu oraz zainteresowanie nim Biura Festiwalowego Impart 2016 to zasługa Magdaleny Kreis i Natalii Romaszkan, czyli działającego od 2010 roku do dzieła! duetu PRZEtwórczego. Obie jego członkinie to absolwentki i studentki kierunków humanistycznych i artystycznych, które realizują działania edukacyjne oraz twórcze dla odbiorców w różnym wieku, jak np. projekt „3D czyli Dizajn Dla Dzieci” (Galeria Dizajn – BWA Wrocław) oraz wielu warsztatów przygotowywanych we współpracy z instytucjami kultury w całej Polsce. Natomiast “Pamiętnik Szczepiński”, to część programu opracowana przez Patrycję Mastej i Magdalenę Skowrońską, które wspólnie realizują działania z zakresu edukacji artystycznej i społecznej w ramach programu Muzeum Współczesnego Wrocław. Zajęcia prowadzone będą przez współpracujących ze sobą od kilku lat na polu edukacji wrocławskich artystów: malarkę i streetarterkę Beatę Rojek; multimedialną artystkę wizualną Annę Rymarz oraz perkusistę, producenta i założyciela popularnej formacji Lody – Kamila Radka. Koordynacją tego przedsięwzięcia zajmuje się Zośka Reznik, założycielka działającej w obszarze kultury i sztuki Fundacji Wersja.

KONTAKT:

Zośka Reznik, zofia.reznik@wersja.org, tel. 889 290 540

Magdalena Skowrońska, m.skowronska@muzeumwspolczesne.pl, tel. 71 356 42 53

 

Tagi

Podziel się

Wróć do spisu aktualności
<< Poprzednia Następna >>

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail